Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 57/2007Usnesení NSS ze dne 14.11.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí
VěcVodní právo

přidejte vlastní popisek

3 As 57/2007 - 69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce Ing. M. S., zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Fuchsem se sídlem Panská 2/4, Brno, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2007 č. j. 31 Ca 160/2005 - 55,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2007 č. j. 31 Ca 160/2005 - 55, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného, a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Podáním ze dne 31. 10. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 7. 11. 2007, vzal žalobce kasační stížnost zpět. Podle ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh (kasační stížnost) zpět. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti žalobce zastavil. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

č. j. 3 As 57/2007 - 70

Soudní poplatek za kasační stížnost vrátí žalobci Krajský soud v Brně na účet jeho zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. listopadu 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru