Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 55/2007Usnesení NSS ze dne 19.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníSitel, spol. s. r. o.
Krajský úřad Jihomoravského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

3 As 55/2007 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: S., s.r.o., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 Ca 143/2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2007 č. j. 30 Ca 143/2007 - 41,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 7. 2007 č. j. 30 Ca 143/2007 - 41, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí správního orgánu a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Usnesení Krajského soudu v Brně, které žalobce napadl kasační stížností, bylo doručeno zástupci žalobce advokátovi Mgr. Zbyňku Jarošovi v úterý dne 7. 8. 2007. Kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě ve středu dne 22. 8. 2007.

Podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Jestliže usnesení krajského soudu bylo žalobci doručeno v úterý dne 7. 8. 2007, bylo posledním dnem lhůty k včasnému podání kasační stížnosti úterý 21. 8. 2007. Tento den bylo třeba kasační stížnost podat k poštovní přepravě; ta však byla podána k poštovní přepravě o den později, ve středu dne 22. 8. 2007, a tedy opožděně.

č. j. 3 As 55/2007 - 49

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh byl podán opožděně. Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. září 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru