Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 41/2007Usnesení NSS ze dne 05.09.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníStatutární město Brno, Městská část Brno - Bohunice
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

3 As 41/2007 - 45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr Marie Součkové v právní věci žalobce V. T., proti žalované Komisi pro projednávání přestupků městské části Brno – Bohunice, se sídlem Dlouhá 3, Brno, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2006, č. j. 57 Ca 37/2006 – 32,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným usnesením odmítl Krajský soud v Brně žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí Komise pro projednávání přestupků městské části Brno – Bohunice ze dne 18. 2. 2003 pro opožděnost. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 18. 10. 2006. Kasační stížnost proti tomuto usnesení podal žalobce dne 10. 4. 2007 osobně v podatelně Nejvyššího správního soudu.

Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnu po doručení rozhodnutí, zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, bylo napadené usnesení Krajského soudu v Brně žalobci doručeno dne 18. 10. 2006. Posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak byl den 1. 11. 2006. Tato lhůta uběhla žalobci marně. Nejvyšší správní soud proto jeho kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

č. j. 3 As 41/2007 - 46

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 5. září 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru