Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 40/2007Usnesení NSS ze dne 30.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

3 As 40/2007 - 64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce J. G., proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 4. 2005, čj. DSH/3689/05/Pt, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 58 Ca 16/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 8. 2006, č. j. 58 Ca 16/2005 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost seodmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného ze dne 28. 4. 2005, čj. DSH/3689/05/Pt, bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále též „stěžovatel“) proti rozhodnutí Městského úřadu Frýdek – Místek, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 16. 2. 2005, čj. DaSH-M/10-1587/04-Ne, jímž byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisům; odvoláním napadené rozhodnutí bylo potvrzeno.

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 30. 8. 2006, č. j. 58 Ca 16/2005 - 30, žalobu proti tomuto rozhodnutí jako nedůvodnou zamítl. Ve včasné kasační stížnosti stěžovatel požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 3. 2007, č. j. 58 Ca 16/2005 - 59, stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s tím, že majetkové poměry stěžovatele neodůvodňují ustanovení zástupce. Týmž usnesením soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a aby doplnil kasační stížnost údajem o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů ji podává. Soud stěžovatele poučil, že v případě nevyhovění výzvě Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 10. 4. 2007. Stěžovatel však

č. j. 3 As 40/2007 - 65

ve stanovené lhůtě nedoložil soudu plnou moc udělenou advokátovi a nezaslal ani doplnění kasační stížnosti; proti usnesení o neustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti nebrojil ani kasační stížností.

Nejvyšší správní soud nemohl o věci jednat a kasační stížnost odmítl z následujících důvodů.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel přes výzvu soudu k doložení zastoupení advokátem poté, co krajský soud rozhodl o neustanovení zástupce stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti, a přes poučení o možných následcích, nepředložil soudu plnou moc udělenou advokátovi; sám přitom neprokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Povinné zastoupení advokátem – případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatele – je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Nad rámec toho je zapotřebí poukázat rovněž na skutečnost, že podaná kasační stížnost nebyla soudem projednatelná, neboť stěžovatel ani na základě výzvy soudu nedoplnil kasační stížnost o soudem požadované náležitosti. Byl zde tedy dán také důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť stěžovatel přes výzvu soudu neodstranil nedostatky kasační stížnosti a v řízení proto není možné pokračovat.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru