Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 As 131/2014 - 14Usnesení NSS ze dne 13.08.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníExekutorský úřad Klatovy
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

3 As 131/2014 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Rybníčky 59, Klatovy, o ochraně proti nečinnosti žalovaného, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 5. 2014, č. j. 57 A 21/2014 – 7,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce napadl včasnou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Plzni, jímž byla odmítnuta jeho žaloba ze dne 14. 2. 2014, kterou se domáhal ochrany proti nečinnosti žalovaného. Nejvyšší správní soud z předloženého spisu zjistil, že žalobce za podanou kasační stížnost nezaplatil soudní poplatek.

Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 21. 7. 2014, č. j. 3 As 131/2014 - 11, vyzval k zaplacení soudního poplatku do 7 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Tato výzva byla žalobci doručena dne 1. 8. 2014.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. srpna 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru