Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Afs 23/2021 - 36Usnesení NSS ze dne 31.03.2021

Způsob rozhodnutívrácení SOP
Účastníci řízeníSTEELMONT O.K. s.r.o.
Generální finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

3 Afs 23/2021 - 36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jaroslavem Vlašínem v právní věci žalobkyně: STEELMONT O.K. s.r.o., sídlem Ořechov 305, zastoupena Mgr. Jiřím Šubrtem, advokátem se sídlem 1. máje 869/27, Olomouc, proti žalovanému: Generální finanční ředitelství, se sídlem Lazarská 15/7, Praha, o žádosti žalobkyně o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 1. 2021, č. j. 62 Af 23/2019 - 48,

takto:

I. Žádost žalobkyně o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost sezamítá.

II. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč. Tato částka bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena k rukám jejího právního zástupce advokáta Mgr. Jiřího Šubrta do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 21. 1. 2021, č. j. 62 Af 23/2019 - 48. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 2. 2021, č. j. 3 Afs 23/2021 – 16, byla stěžovatelka vyzvána k zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti ve lhůtě patnácti dnů od doručení uvedeného usnesení. Stěžovatelka však do uplynutí stanovené lhůty soudní poplatek nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 10. 3. 2021, č. j. 3 Afs 23/2021 – 29 řízení o kasační stížnosti zastavil. Toto usnesení nabylo právní moci dne 18. 3. 2021.

[2] Ještě dne 18. 3. 2021 obdržel Nejvyšší správní soud žádost stěžovatelky o prominutí zmeškání lhůty k zaplacení kasační stížnosti. V této žádosti zástupce stěžovatelky potvrdil, že mu byla výzva k zaplacení soudního poplatku řádně doručena. Dále vysvětlil, že ještě téhož dne zaslal výzvu přílohou e-mailové zprávy stěžovatelce, avšak ta měla problémy s e-mailovou schránkou a o nutnosti zaplacení soudního poplatku se tak dozvěděla až dne 18. 3. 2021, kdy bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno. Současně s žádostí stěžovatelka soudní poplatek za kasační stížnost zaplatila.

[3] Jak Nejvyšší správní soud uvedl již ve výše citovaném usnesení o zastavení řízení, ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ukládá soudu povinnost zastavit řízení po marném uplynutí (dodatečné) lhůty stanovené soudem k zaplacení soudního poplatku. K případnému zaplacení poplatku po marném uplynutí této lhůty přitom soud nemůže přihlížet.

[4] Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbylo, než žádost stěžovatelky o prominutí zmeškání lhůty zamítnout (viz výrok I. tohoto usnesení).

[5] Protože stěžovatelka uhradila na účet soudu dne 18. 3. 2020 soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, Nejvyšší správní soud rozhodl výrokem II. tohoto usnesení o vrácení soudního poplatku stěžovatelce. Tato částka bude vyplacena na účet advokáta stěžovatelky ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 31. března 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru