Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 95/2013 - 27Usnesení NSS ze dne 02.04.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníGenerální ředitelství cel
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

3 Ads 95/2013 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického, JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobce: Ing. Z. K., zastoupen JUDr. Václavem Faltýnem, advokátem se sídlem náměstí Míru 143, Domažlice, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, proti rozhodnutí generálního ředitele Generálního ředitelství cel ze dne 17. 7. 2009, č. j. 7068-5/2009, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2013, č. j. 6 Ca 214/2009 – 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) byla zamítnuta žaloba stěžovatele a o náhradě nákladů řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku městského soudu podal žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížnost. Stěžovatel byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2014, č. j. 3 Ads 95/2013 – 22, vyzván k doplnění kasační stížnosti, neboť kasační stížnost neobsahovala náležitosti podle § 106 odst. 1 s. ř. s. (stěžovatel byl vyzván k uvedení důvodu kasační stížnosti a jeho bližší skutkové a právní konkretizaci) a také náležitosti podle § 37 odst. 3 s. ř. s. (stěžovatel byl vyzván, aby uvedl, čeho se kasační stížností domáhá). Ke splnění těchto povinností byla stěžovateli stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení usnesení a stěžovatel byl poučen o tom, že v případě, že nebudou vady kasační stížnosti odstraněny ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 14. 2. 2014 a lhůta k doplnění kasační stížnosti tak marně uplynula dne 14. 3. 2014.

Kasační stížnost tedy trpí zásadní vadou, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené usnesením Nejvyššího správního soudu a tento nedostatek brání pokračování v řízení o kasační stížnosti. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než kasační stížnost odmítnout podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl tento soud podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu s § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru