Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 78/2012 - 7Usnesení NSS ze dne 13.06.2012

Způsob rozhodnutívýzva k zaplacení SOP
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcSociální ochrana - Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

přidejte vlastní popisek

3 Ads 78/2012 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobkyně: K. K., zastoupené JUDr. Stanislavou Vrchotovou, advokátkou se sídlem Vachova 1, Brno, proti žalované:Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 7. 6. 2010, č. j. 47091/010/9012/13.5.2010/ 1329/PRP221, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2012, č. j. 36 Ad 23/2010 – 20,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti .

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ve věci vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Soudní poplatek za podání návrhu ve výši 5.000 Kč nebyl zaplacen.

Usnesením ze dne 13. 6. 2012 č. j. 3 Ads 78/2012 - 7 vyzval Nejvyšší správní soud žalobkyni k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň jí poučil o následcích nesplnění výzvy. Na výzvu soudu žalobkyně nijak nereagovala, soudní poplatek nezaplatila ani v soudem stanovené lhůtě, ani do dne jeho rozhodnutí .

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí, po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Soudní poplatek za podání kasační stížnosti nebyl zaplacen, Nejvyšší správní soud proto řízení dle výše citovaného ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. ve spojení s § 47 písmeno c) s. ř. s. zastavil.

V takovémto případě nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti právo žádný z účastníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky ( § 53 odst. 3 s. ř. s. ).

V Brně dne 2. srpna 2012

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru