Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 53/2005Usnesení NSS ze dne 21.07.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení, Křížova 25, Praha 5
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 53/2005 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce M. M., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2005 č. j. 33 Cad 13/2005 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 4. 2005 č. j. 33 Cad 13/2005 - 30, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 24. 11. 2004, kterou žalovaná zamítla jeho žádost o přiznání plného invalidního důchodu.

Jelikož žalobce nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, i když podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) je toto zastoupení povinné, krajský soud usnesením ze dne 28. 4. 2004 č. j. 33 Cad 13/2005 - 37 vyzval žalobce, aby do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Vyzval dále žalobce, aby doplnil prostřednictvím tohoto zástupce údaj o tom, kdy mu byl napadený rozsudek doručen, v jakém rozsahu rozsudek napadá, a jaké jsou důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s.

Žalobci bylo toto usnesení doručeno dne 3. 5. 2005, avšak nereagoval na ně. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže nejsou splněny jiné podmínky řízení, tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci žalobce přes výzvu soudu neodstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. Není tedy splněna jiná podmínka řízení o kasační stížnosti a Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru