Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 42/2007Usnesení NSS ze dne 11.04.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Plzně, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Sociální pomoc

přidejte vlastní popisek

3 Ads 42/2007 - 60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce Ing. V. M., proti žalovanému Magistrátu města Plzně, odboru sociálních věcí a zdravotnictví se sídlem Martinská 2, Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 4. 2006 čj. OSVZ/1771/06, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. 17 Ca 23/2006, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2006 č. j. 17 Ca 23/2006 - 31,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci byl dne 21. 12. 2006 doručen rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 10. 2006 č. j. 17 Ca 23/2006 - 31, kterým bylo rozhodnuto tak, že rozhodnutí žalovaného, jak je specifikováno v záhlaví tohoto usnesení, se zrušuje a věc se vrací správnímu orgánu k novému řízení a rozhodnutí. Současně bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce osobně dne 22. 1. 2007 u Krajského soudu v Plzni kasační stížnost. Podle ust. § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže návrh (kasační stížnost) byl podán opožděně. V projednávané věci byla kasační stížnost podána opožděně a proto ji Nejvyšší správní soud podle shora uvedeného ustanovení s. ř. s. odmítl.

č. j. 3 Ads 42/2007 - 61

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru