Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 400/2020 - 30Usnesení NSS ze dne 04.02.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníT E N O S, spol. s r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

3 Ads 400/2020 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Tomáše Rychlého právní věci žalobkyně: TENOS, spol. s r. o., se sídlem náměstí Míru 73, Kamenický Šenov, zastoupena JUDr. Václavem Luťchou, advokátem se sídlem Nám. Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha 3, proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna, se sídlem Orlická 2020/4, Praha 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. 11. 2020, č. j. 11 Ad 19/2019- 31,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni sevrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 17. 12. 2020 kasační stížnost, jíž se žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) domáhá zrušení výše označeného rozsudku městského soudu. Napadený rozsudek byl žalobkyni doručen prostřednictvím jejího zástupce – daňového poradce Ing. Oty Koška – do datové schránky dne 28. 11. 2020 (sobota).

[2] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 3 téhož zákona, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

[3] Lhůta pro podání kasační stížnosti proti v záhlaví označenému rozsudku městského soudu uplynula v pondělí 14. 12. 2020. Stěžovatelka prostřednictvím svého zástupce zaslala kasační stížnost do datové schránky Nejvyššího správního soudu až dne 17. 12. 2020. Kasační stížnost je proto opožděná. Z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. rozhodl o odmítnutí kasační stížnosti.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 120 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

[5] Podle § 10 odst. 3 poslední věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí zaplacený soudní poplatek, jestliže před prvním jednáním byl návrh na zahájení řízení odmítnut. Nejvyšší správní soud rozhodl o odmítnutí předložené věci před jejím prvním projednáním, proto současně rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve lhůtě uvedené ve výroku III. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 4. února 2021

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru