Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 3/2011 - 26Usnesení NSS ze dne 09.02.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 3/2011 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: D. A., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5 - Smíchov, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 13. 10. 2010, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 11. 2010, č. j. 16 Ad 82/2010 - 8,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným usnesením ze dne 9. 11. 2010 odmítl krajský soud žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí ČSSZ Praha ze dne 13. 10. 2010. Důvodem pro odmítnutí žaloby byla její nepřípustnost pro nevyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánem. Usnesení bylo žalobci doručeno do vlastních rukou dne 15. 11. 2010.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, kterou předal k poštovní přepravě dne 6. 12. 2010. V ní poukázal na svůj špatný zdravotní stav a požadoval přiznání alespoň částečného invalidního důchodu. Důvody nezákonnosti napadeného usnesení krajského soudu v kasační stížnosti neuvedl.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobcem podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, bylo mu napadené usnesení krajského soudu doručeno dne 15. 11. 2010, posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tak byl den 29. 11. 2010. Kasační stížnost tak byla dne 6. 12. 2010 podána po marném uplynutí zákonné lhůty. Nejvyšší správní soud ji proto jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. února 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru