Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 25/2006Usnesení NSS ze dne 26.04.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

3 Ads 25/2006 - 20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 11. 2005 č. j. KUOK/33135/05/OSV-DS/7025/SD-227 vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 33/2005, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2005 č. j. 38 Cad 33/2005 - 7,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 12. 2005 č. j. 38 Cad 33/2005 - 7, kterým bylo přerušeno řízení ve shora uvedené věci ve smyslu § 48 odst. 2 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Kasační stížnost je nečitelného obsahu.

Podle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. kasační stížnost není přípustná proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Takovým rozhodnutím je usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení.

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.

č. j. 3 Ads 25/2006 - 21

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Marie Součková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru