Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 128/2007 - 31Usnesení NSS ze dne 23.01.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 128/207 - 31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové, v právní věci žalobkyně: M. D., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. 4. 2007, č. j. 4 Cad 99/2006 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 11. 9. 2006, č. j. X. Tímto rozhodnutím byl žalobkyni přiznán ode dne 21. 6. 2004 podle ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., plný invalidní důchod ve výši 8737 Kč. Kasační stížností žalobkyně požadovala dřívější přiznání plného invalidního důchodu. Důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. však neuvedla, stejně tak nepřipojila plnou moc advokátu, který by jí zastupoval v řízení.

K odstranění uvedených nedostatků vyzval Městský soud v Praze žalobkyni svým usnesením ze dne 15. 8. 2007, k tomu ji stanovil zákonnou lhůtu jednoho měsíce a poučil ji zároveň o následcích nesplnění výzvy. Uvedená písemnost byla žalobkyni doručena dne 5. 9. 2007. Na výzvu soudu žalobkyně ve stanovené lhůtě nereagovala a neučinila tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobkyně sama nemá předepsané vysokoškolské právnické vzdělání, plnou moc advokátu, který by jí zastupoval v řízení pak ani na výzvu soudu nepředložila. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobkyně

č. j. 3 Ads 128/207 - 31

je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však postupem podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto podanou kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 23. ledna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru