Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 102/2013 - 13Usnesení NSS ze dne 16.01.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod

přidejte vlastní popisek

3 Ads 102/2013 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. D., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 7. 1. 2013, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 20. 11. 2013, č. j. 52 Ad 6/2013 - 45,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 6. 12. 2013 napadla žalovaná (dále stěžovatelka) v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále „krajský soud“), kterým bylo zrušeno jak napadené rozhodnutí žalované o námitkách, tak rozhodnutí prvostupňové, a to podle § 78 odst. 1 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Kasační stížnost byla podána bez odůvodnění (blanketní podání).

V dalším podání, jež bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 13. 1. 2014 (samotné podání zjevně omylem opatřeno datem 13. 1. 2013), stěžovatelka uvedla, že po projednání případu s Ministerstvem práce a sociálních věcí dospěla k závěru, že přistoupí k realizaci napadeného rozsudku krajského soudu a „kasační stížnost bere zpět“. Dále navrhla, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s., může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Shora označený projev vůle stěžovatelky nevzbuzuje pochybnosti o úmyslu stěžovatelky vzít kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět do doby, než o ní bylo rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci bez dalšího zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 16. ledna 2014

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru