Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

3 Ads 101/2011 - 29Usnesení NSS ze dne 21.07.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Ústeckého kraje
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora
Prejudikatura

2 Azs 76/2003


přidejte vlastní popisek

3 Ads 101/2011 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: P. K., proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 7. 2009, č.j. 1907/SZ/2009-3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 5. 2011, č. j. 16 Cad 61/2009 - 19,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal včas kasační stížnost proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 5. 2011, č. j. 16 Cad 61/2009 - 19, jímž bylo řízení zastaveno (výrok I.) a rozhodnuto o povinnosti žalovaného zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 76 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení (výrok II.).

Stěžovatel podal kasační stížnost proti výroku o náhradě nákladů řízení. Uplatnil totiž nárok na náhradu poštovného ve výši 36 Kč za dopis, který v tomto řízení odeslal krajskému soudu, a který v kasační stížnosti specifikoval, a náhrada částky 36 Kč mu nebyla přiznána. Uvedl, že si je vědom toho, že kasační stížnost jen proti výroku o nákladech řízení je nepřípustná, musí se však bránit, protože byl poškozen a podání ústavní stížnosti je předčasné.

Stěžovatel navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc byla vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud netrval na tom, aby stěžovatel byl v řízení o této kasační stížnosti zastoupen advokátem a kasační stížnost posoudil takto:

Podle § 104 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení, je nepřípustná. Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud odmítne kasační stížnost, je-li podle tohoto zákona nepřípustná. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost jako nepřípustnou odmítl.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru