Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 85/2008 - 37Usnesení NSS ze dne 04.12.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 85/2008 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: M. A., zastoupeného opatrovníkem Organizace pro pomoc uprchlíkům se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2008, č. j. 46 Az 33/2008 - 22,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) podal u Krajského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 2. 2008, č. j. OAM-146/LE-C06-K01-2008, e. č. L007618, kterým mu nebyla udělena mezinárodní ochrana pro nesplnění podmínek § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Krajský soud v Praze tuto žalobu odmítl usnesením ze dne 27. 5. 2008 z důvodu, že neobsahovala ani jeden žalobní bod, ze kterého by bylo patrné, z jakých skutkových a právních důvodů považuje stěžovatel rozhodnutí žalovaného za nezákonné.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal stěžovatel včas kasační stížnost; dalšími podáními požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a také o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Protože bylo krajským soudem zjištěno, že stěžovatel je neznámého pobytu, ustanovil mu tento soud pro řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 7. 8. 2008, č. j. 46 Az 33/2008 - 38, opatrovníka.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Z evidence Ministerstva vnitra přitom bylo zjištěno, že stěžovatel odcestoval dne 13. 6. 2008 z území České republiky.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatele podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

K tomu je třeba dodat, že v záhlaví citovaného usnesení krajského soudu ze dne 7. 8. 2008, č. j. 46 Az 33/2008 - 38, je sice jako zástupce stěžovatele označen advokát JUDr. Karel Havlík, nicméně z obsahu soudního spisu plyne, že jmenovaný byl stěžovateli ustanoven toliko pro řízení o žalobě (viz usnesení krajského soudu ze dne 7. 4. 2008, č. j. 46 Az 33/2008 - 16), že kasační stížnost podal stěžovatel sám a požádal v ní o ustanovení advokáta, takže je nepochybné, že v tomto samostatném řízení jej již JUDr. Havlík nezastupoval a není proto dán ani žádný rozumný důvod, pro který by měl zdejší soud rozhodovat o odměně tohoto advokáta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru