Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 82/2008 - 49Usnesení NSS ze dne 09.10.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 82/2008 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: A. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 4. 2008, č. j. 61 Az 5/2007 - 18,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 12. 1. 2007, č. j. OAM-9/VL-07-12-2007, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, spojenou se žádostí o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 8. 8. 2008, č. j. 61 Az 5/2007 - 41, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že stěžovatel na výzvu soudu k prokázání osobních, výdělkových a majetkových poměrů přípisem ze dne 4. 8. 2008 uvedl, že měsíčně pobírá příjem od svých rodičů ve výši 800 USD a dále má příjmy z podnikání v Kyrgyzstánu, které činí kolem 15 000 USD za půl roku. Záležitosti spojené s tímto podnikáním zajišťují rodiče stěžovatele (č. l. 39). Soud tak dospěl k závěru, že u stěžovatele nejsou dány důvody pro ustanovení advokáta v řízení o kasační stížnosti.

Současně krajský soud v tomto usnesení vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů a aby doplnil důvody kasační stížnosti ve smyslu ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Přitom stěžovatele poučil, že pokud zmíněné vady nebudou odstraněny ve lhůtě jednoho měsíce, bude kasační stížnost odmítnuta.

Na tuto výzvu stěžovatel soudu dne 10. 9. 2008 sdělil, že během poslední doby došlo k dramatickým změnám v ekonomice a v zemědělství, což postihlo i jeho firmu, a že nemá povolení pracovat v České republice, takže nemůže zaplatit všechny soudní výlohy.

Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a že k výzvě soudu neodstranil ani další vady, na které byl upozorněn.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. října 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru