Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 78/2019 - 21Usnesení NSS ze dne 29.05.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo zahraničních věcí
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

2 Azs 78/2019 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: V. A., zastoupený Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Hradčanské nám. 5, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 1. 2017, č. j. 300033/2016-VO, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 2019, č. j. 31 A 39/2017 - 44,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci sevrací část soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4000 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně žalobce Mgr. Pavlíny Zámečníkové, advokátky se sídlem Příkop 834/8, Brno, a to do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil kasační stížností proti výše označenému rozsudku Krajského soudu v Brně.

[2] Dne 21. 5. 2019 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, jímž vzal kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), zastavil.

[3] Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[4] Stěžovatel zaplatil na výzvu soudu soudní poplatek 5000 Kč za podání kasační stížnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), položka č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích]. Jelikož stěžovatel vzal kasační stížnost zpět před vydáním rozhodnutí o věci samé, vrací se mu podle § 10 odst. 3, věty první, ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tj. ve výši 4000 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2019

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru