Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 76/2008 - 58Usnesení NSS ze dne 25.09.2008

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 76/2008 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: U.C., zastoupeného opatrovnicí Organizací pro pomoc uprchlíkům se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2008, č. j. 48 Az 19/2008 - 18,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále „stěžovatel“) brojil u Krajského soudu v Praze žalobou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 1. 2008, č. j. OAM-80/LE-05-05-2008, kterým byla zamítnuta jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky (zákon o azylu). Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel včas kasační stížnost, dalšími podáními požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a také o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud však následně zjistil, že žalobce je neznámého pobytu, a proto mu pro řízení o kasační stížnosti ustanovil usnesením ze dne 25. 7. 2008 opatrovníka. Posléze předložil spis k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Ze soudního spisu přitom plyne, že podle informace Ministerstva vnitra získané z karty žadatele ev. č. L007551 (Policie České republiky - cizinecký informační systém) bylo zjištěno, že stěžovatel odcestoval dne 9. 5. 2008 z území České republiky, a to konkrétně leteckou linkou OK 430 z Prahy do Istanbulu.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatele podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. září 2008

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru