Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 6/2006Usnesení NSS ze dne 01.02.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 6/2006 - 46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Lenky Kaniové v právní věci žalobce: O. O., zastoupen opatrovnicí L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 4. 2005, č. j. 64 Az 204/2004 -17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 11. 11. 2004, č. j. OAM-3167/VL-10-08-2004, jímž byla stěžovatelova žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však stěžovatel požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 14. 11. 2005, č. j. 64 Az 204/2004 - 42, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že stěžovatelova opatrovnice L. V., která byla z důvodu neznámého pobytu stěžovatele ustanovena usnesením krajského soudu ze dne 22. 7. 2005, č. j. 64 Az 204/2004 - 40, nedoručila krajskému soudu vyplněné potvrzení o stěžovatelových sociálních, osobních a majetkových poměrech a neučinil tak ani sám stěžovatel. Nebylo tak prokázáno, že by stěžovatel splňoval předpoklady pro ustanovení bezplatného právního zástupce. Zároveň krajský soud v tomto usnesení vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů a aby odstranil některé vady kasační stížnosti.

Na tuto výzvu stěžovatel ani jeho opatrovnice rovněž nijak nereagovali.

č. j. 2 Azs 6/2006 - 47

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. února 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru