Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 478/2004Usnesení NSS ze dne 15.02.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 478/2004 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: K. K., zastoupený advokátem: Mgr. Umar Switat, se sídlem Papírenská 114/5, Praha 6, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. 48 Az 74/2004,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 2. 2004, č. j. OAM-5635/VL-07-BE07-2002, o neudělení azylu pro nesplnění podmínek § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Podáním ze dne 2. 2. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 2. 2005, vzal stěžovatel tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno (ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. 2. 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru