Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 276/2005Usnesení NSS ze dne 14.09.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 276/2005 - 58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěch Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: A. X., zastoupena opatrovníkem Annou Havlovou, vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, ve věci kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 7. 2005, č. j. 56 Az 26/2005 - 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně jako stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 2. 2005, č. j. OAM-90/LE-PA04-PA04-2005. Tímto správním rozhodnutím byla její žádost o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu).

Jménem stěžovatelky podal dne 15. 8. 2005 JUDr. J.K., advokát se sídlem J. 1615, P. 8, ke Krajskému soudu v Brně kasační stížnost. Ke kasační stížnosti však nebyla přiložena plná moc. Krajský soud proto usnesením ze dne 23. 8. 2005, č. j. 56 Az 26/2005 - 38, stěžovatelku vyzval, aby předložila plnou moc, která opravňuje advokáta uvedeného v kasační stížnosti k zastupování v řízení o předmětné kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručováno na poslední známou adresu (ZZC P., H., 691 41 B.). Bylo však zjištěno, že uvedené zařízení svévolně opustila dne 19. 8. 2005 (viz č. l. 41 soudního spisu). Vzhledem k tomu, že se soudu ani pomocí Policie ČR nepodařilo pobyt stěžovatelky zjistit, byl jí usnesením ze dne 26. 9. 2005, č. j. 56 Az 26/2005 - 46 ustanoven opatrovník (A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně). Tomuto opatrovníku pak bylo usnesení, ve kterém byla stěžovatelka vyzvána k doložení plné moci, doručeno dne 19. 10. 2005.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí má-li stěžovatel sám vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. V daném případě stěžovatelka právnické vzdělání nemá, advokátem zastoupena není a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

č. j. 2 Azs 276/2005 - 59

Nepředložení plné moci advokáta v řízení o kasační stížnosti brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. září 2006

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru