Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 26/2007Usnesení NSS ze dne 29.03.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 26/2007 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N. V. H., zastoupen opatrovnicí Zdeňkou Vlasákovou, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 10. 10. 2006, č. j. 46 Az 83/2006 - 17,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 9. 2006, č. j. OAM-1009/LE-BE03-BE07-2006. Tímto rozhodnutím byla jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“).

V databázi Ministerstva vnitra bylo dne 8. 3. 2007 zjištěno, že stěžovatel je od 28. 11. 2006 hlášen k pobytu na adrese: Zařízení pro zajištění cizinců B. – J., B. p. B. Krajský soud se stěžovateli na tuto adresu pokusil doručit své usnesení ze dne 1. 3. 2007, č. j. 46 Az 83/2006 - 34, kterým zamítl stěžovatelovu žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Zásilka však byla dne 16. 3. 2007 vrácena zpět, neboť se adresát odstěhoval.

Dne 26. 3. 2007 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Zdejší soud však nemohl o kasační stížnosti věcně rozhodnout a řízení o ní musel zastavit. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“) totiž soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

č. j. 2 Azs 26/2007 - 43

Jak vyplynulo ze soudního spisu, stěžovatel se v místě pobytu, který je veden v databázi Ministerstva vnitra a který sám stěžovatel uvedl v posledním podání, kdy se soudem komunikoval, tedy v kasační stížnosti ze dne 21. 11. 2006, nezdržuje a změnu místa svého pobytu krajskému soudu ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c), § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. března 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru