Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 204/2005Usnesení NSS ze dne 01.11.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 204/2005 - 141

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) O. V., b) nezl. A. I., zastoupen matkou: O. V., právně zastoupeni JUDr. Evou Poláčkovou, advokátkou se sídlem Brno, Starobrněnská 13, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 2. 2005, č. j. 36 Az 393/2003 - 102,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokátce JUDr. Evě Poláčkové se určuje částkou 3350 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobci jako stěžovatelé domáhali zrušení uvedeného rozsudku Krajského soudu v Brně, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 26. 11. 2002, č. j. OAM-682/AŘ-2002. Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad stěžovatelů a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 8. 2001, č. j. OAM-11/VL-14-P06-2000, jímž jim nebyl udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a bylo vysloveno, že se na ně nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona.

Podáními ze dne 19. 9. 2005 a 18. 10. 2005 vzali stěžovatelé kasační stížnost výslovně zpět. Vzhledem k tomu, že věc již byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, zastavil řízení v této právní věci tento soud [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Stěžovatelům byla pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupcem advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7,

y právní § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátky částkou 4x 800 Kč za dva úkonslužby při dvou zastupovaných osobách (převzetí a příprava věci a písemné podání soudu

č. j. 2 Azs 204/2005 - 142

týkající se věci samé) a 2x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a d), § 12 odst. 4, § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 3350 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. listopadu 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru