Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 153/2017 - 30Usnesení NSS ze dne 29.06.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

2 Azs 153/2017 - 30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: T. G., zastoupena JUDr. Janem Stančíkem, advokátem se sídlem Mikulůvka 141, Mikulůvka, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 7. 2015, č. j. MV-91586-3/SO-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2017, č. j. 47 A 15/2015 – 39,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 2. 5. 2017 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“), která směřuje proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Praze. Nejvyšší správní soud stěžovatelku usnesením ze dne 31. 5. 2017, č. j. 2 Azs 153/2017 - 24, vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč. Usnesení jí bylo doručeno dne 1. 6. 2017, lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 15. 6. 2017. Do dne vydání tohoto usnesení však stěžovatelka soudní poplatek nezaplatila.

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Vzhledem k tomu, že poplatek nebyl ve stanovené lhůtě (ani později do dne vydání tohoto usnesení) zaplacen, rozhodl soud výrokem I. o zastavení řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. června 2017

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru