Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 144/2005Usnesení NSS ze dne 28.06.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 144/2005 - 43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: P.V.H., zastoupený advokátem JUDr. Zdeňkem Pánkem, se sídlem Prokopa Holého 130/15, Děčín IV, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 15 Az 330/2003,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 26. 4. 2005 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 26. 11. 2002, č. j. OAM-1219/AŘ-2002, kterým byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 13. 11. 2001, č. j. OAM-4509/VL-10-OL4-2001, kterým byla podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná.

Ze soudního spisu však vyplynulo, že stěžovatel proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu podal kasační stížnost již dne 5. 3.2004. Nejvyšší správní soud pak rozsudkem ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. 2 Azs 206/2004, jeho kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl. Tento rozsudek byl doručen žalovanému dne 8. 3. 2005 a zástupkyni stěžovatele Mgr. Darině Kučerové dne 9. 3. 2005. Téhož dne také nabyl právní moci (§ 54 odst. 5 s. ř. s.).

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Jak je uvedeno výše o kasační stížnosti stěžovatele směřující proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 12. 2003, sp. zn. 15 Az 330/2003, bylo již zdejším soudem rozhodnuto. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než jeho další kasační stížnost proti témuž rozsudku krajského soudu odmítnout [§ 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s.].

č. j. 2 Azs 144/2005 - 44

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

V Brně dne 28. června 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru