Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 133/2006Usnesení NSS ze dne 18.10.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 133/2006 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: L. M., zastoupeného opatrovníkem Mgr. Jakubem Kavalírem, justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2005, č. j. 30 Az 35/2005 - 25,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozhodnutí Ministerstva vnitra (dále jen „žalovaný“) ze dne 10. 5. 2005, č. j. OAM-573/VL-20-K03-2005, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli pro nesplnění podmínek zakotvených v ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Stěžovatel napadá tento rozsudek krajského soudu kasační stížností, spojenou se žádostí o ustanovení právního zástupce.

Jednou z podmínek řízení o kasační stížnosti je, že stěžovatel jako fyzická osoba musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Ze spisu vyplývá, že tato podmínka nebyla stěžovatelem splněna, neboť stěžovatel nedoložil, že by byl zastoupen advokátem na základě plné moci. Zároveň však požádal o ustanovení advokáta.

Této žádosti krajský soud nevyhověl svým usnesením ze dne 27. 6. 2006, č. j. 30 Az 35/2005 - 48, kterým stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil s odůvodněním, že stěžovatel nedoložil, že nemá dostatečné prostředky k ochraně svých práv, když nikterak nereagoval na příslušný formulář o osobních a majetkových poměrech.

Toto usnesení bylo doručeno opatrovníkovi stěžovatele Mgr. J. K., který byl pro neznámý pobyt stěžovatele ustanoven usnesením krajského soudu ze dne 27. 2. 2006, č. j. 30 Az 35/2005 - 42. Zároveň krajský soud v tomto usnesení vyzval stěžovatele, aby si pro řízení o kasační stížnosti zvolil zástupce z řad advokátů.

č. j. 2 Azs 133/2006 - 56

Na tuto výzvu zareagoval opatrovník stěžovatele přípisem ze dne 18. 7. 2006 tak, že pokud nebude stěžovateli ustanoven advokát soudem, není v jeho možnostech pro něj zajistit zastoupení advokátem.

Za těchto okolností Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo než konstatovat, že stěžovatel není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a jelikož tato vada k výzvě soudu nebyla odstraněna, nelze v řízení pokračovat.

Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyl odstraněn nedostatek podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru