Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 114/2014 - 16Usnesení NSS ze dne 02.07.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

2 Azs 114/2014 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: O. V., zastoupena Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 3, Praha 4, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2013, sp. zn. MV-103844-6/SO/sen-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 5. 2014, č. j. 30 A 83/2013 – 61,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 16. 5. 2014, č. j. 30 A 83/2013 – 61, byla zamítnuta žaloba žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2013, č. j. MV-103844-6/SO/sen-2012.

[2] Stěžovatelka podala dne 26. 6. 2014 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost. [3] Podáním ze dne 30. 6. 2014 vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost „výslovně a v celém rozsahu“ zpět.

[4] Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil. [5] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2014

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru