Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 111/2005Usnesení NSS ze dne 03.11.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 111/2005 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: I. K., zastoupená advokátem: Mgr. Farid Alizey se sídlem Masná 8, Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, PP 21/OAM, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. 24 Az 210/2004,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokáta Mgr. Farid Alizey se určuje částkou 2150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 2. 2004, č. j. OAM-6514/VL-18-HA14-2003, o neudělení azylu podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Podáním ze dne 31. 10. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 3. 11. 2005, vzala stěžovatelka tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno (ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.).

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stěžovatelce byl pro řízení před krajským soudem i pro řízení o kasační stížnosti ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 6. 2004, č. j. 24 Az 210/2004 - 22, zástupcem advokát Mgr. Farid Alizey; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7, § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokáta částkou 2 x 1000 Kč za dva úkony právní služby – převzetí a příprava věci a sepsání kasační stížnosti - a 2 x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 1, § 11 odst. 1 písm. d) a k) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších

č. j. 2 Azs 111/2005 - 56

předpisů, celkem 2150 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2005

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru