Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Azs 11/2009 - 109Usnesení NSS ze dne 12.03.2009

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
VěcAzyl - Mezinárodní ochrana a setrvání v přijímacím středisku

přidejte vlastní popisek

2 Azs 11/2009 - 109

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka, Mgr. Radovana Havelce, JUDr. Zdeňka Kühna a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: K. M., zastoupeného opatrovnicí Organizací pro pomoc uprchlíkům se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2008, č. j. 46 Az 61/2008 - 80,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. Žalobce (dále „stěžovatel“) podal u Krajského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 3. 2008, č. j. OAM-237/LE-05-07-2008, e. č. L007709, kterým byla jeho žádost o udělení mezinárodní ochrany zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Krajský soud v Praze tuto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Proti rozsudku krajského soudu byla podána včas kasační stížnost, ve které stěžovatel výslovně uplatňuje důvody uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s.). Na žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů soudem pro účely řízení o kasační stížnosti vydal krajský soud dne 24. 11. 2008 usnesení, č. j. 46 Az 61/2008 - 96, kterým stěžovatele vyzval k zaslání vyplněného „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech“. Vzhledem k tomu, že se zásilky doručované stěžovateli na adresu Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí vracely zpět, krajský soud požádal Policii ČR o sdělení k pobytu stěžovatele. Ze strany Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie bylo dopisem ze dne 6. 1. 2009 potvrzeno, že stěžovatel dne 29. 10. 2008 opustil Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí a jeho současný případný pobyt na území České republiky není znám. Krajský soud proto stěžovateli ustanovil usnesením ze dne 12. 12. 2008, č. j. 46 Az 61/2008 - 102, pro řízení o kasační stížnosti opatrovníka.

II.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce). Z evidence Ministerstva vnitra ke dni 24. 2. 2009 nebyly zjištěny žádné změny ve věci stěžovatelova místa současného pobytu. Nejvyšší správní soud proto vychází z dosud platného zjištění, totiž že stěžovatel svévolně odešel z Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí, přičemž místo jeho současného pobytu není známo.

Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti z důvodu neznámého místa pobytu stěžovatele podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. b) zákona o azylu zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru