Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 92/2006Usnesení NSS ze dne 14.03.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníMěstský úřad Strakonice, Odbor stavební
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

2 As 92/2006 - 59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobců: a) J. K., zastoupeného JUDr. Janem Nádravským, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88, b) J. K.2, zastoupeného žalobcem ad a) jako zmocněncem, proti žalovanému Městskému úřadu Strakonice, se sídlem Velké náměstí 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce J. K. proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 12. 10. 2006, č. j. 10 Ca 141/2006 - 29,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Městského národního výboru ve Strakonicích ze dne 12. 10. 1972, o vydání stavebního povolení zn. výst. 2764/72-Ha. Usnesení krajského soudu vycházelo z toho, že žalobce nebyl v dané věci aktivně legitimován a navíc v dané věci proběhly lhůty, ve kterých lze žádat o nápravu případného závadného rozhodnutí.

Podáním ze dne 12. 3. 2007, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 3. 2007, vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět a zároveň požádal o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“)]. V otázce vrácení již zaplaceného poplatku konstatuje zdejší soud, že mu o ní nepřísluší rozhodnout, neboť podle § 3 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, rozhoduje ve věcech poplatků za řízení o kasační stížnosti krajský soud.

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru