Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 80/2006Usnesení NSS ze dne 13.12.2006

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCET 21 spol. s r.o.
VěcTisk, rozhlas, televize

přidejte vlastní popisek

2 As 80/2006 - 73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: F. P., spol. s r. o., zastoupeného Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Krátká 10, Praha 10, za účasti osob zúčastněných na řízení: 1) P.z. a. s., 2) T. P., s. r. o., 3) R. T. A., a. s., zastoupená Mgr. Mojmírem Náplavou, advokátem se sídlem Krakovská 7, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti C. spol. s r. o., zastoupené JUDr. Petrem Kotrlíkem, advokátem se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2006, č. j. 7 Ca 165/2006 - 49,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se C. spol. s r. o. jako stěžovatel domáhala zrušení shora uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo rozhodnuto, že není osobou zúčastněnou na řízení o žalobcově žalobě ze dne 13. 6. 2006 proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 4. 2006, písemně vyhotoveného dne 12. 5. 2006, o udělení licencí k provozování celoplošných televizních vysílání, specifikovaných ve výrocích I., II. a III. uvedeného rozhodnutí, společnostem: 1) P. z. a. s., 2) T. P. s. r. o. a 3) R. T. A., a. s. a o zamítnutí žádostí o udělení licencí k provozování televizního vysílání dalším žadatelům (specifikovaných ve výrocích IV. až XXIII.); mimo jiné i stěžovateli (výroky IV. až VII.) a žalobci (výrok XIII.).

Podáním ze dne 4. 12. 2006, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 12. 2006, vzal stěžovatel kasační stížnost výslovně zpět. Vzhledem k tomu, že věc již byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, zastavil řízení v této právní věci uvedený soud [§ 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“)].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

č. j. 2 As 80/2006 - 74

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. prosince 2006

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru