Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 78/2021 - 48Usnesení NSS ze dne 13.05.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníHAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Krajský úřad Plzeňského Kraje
VěcPrávo na informace
Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

2 As 78/2021 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Mgr. Libor Hlavsa, IČ 75536439, se sídlem Klatovská třída 73/7a, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, za účasti: I) HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář, IČ 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, zast. Mgr. Františkem Korbelem, Ph.D., advokátem se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, II) Grant Thornton Advisory, s.r.o., IČ 08358991, se sídlem Pujmanové 1753/10a, Praha 4, ve věci žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 7. 2020, č. j. PK-KDS/2438/20, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení I) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 3. 2021, č. j. 57 A 112/2020 - 61,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Osobě zúčastněné na řízení I) se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost v celkové částce 4000 Kč, která jí bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího zástupce, advokáta Mgr. Františka Korbela, Ph.D.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 26. 3. 2021, č. j. 57 A 112/2020 - 61.

[2] Nejvyššímu správnímu soudu bylo následně dne 7. 5. 2021 doručeno podání označené jako zpětvzetí, v němž stěžovatelka uvedla, že bere svou kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

[3] Jelikož z podání je zřejmé, že stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti nechce pokračovat, posoudil Nejvyšší správní soud tento projev vůle jako zpětvzetí kasační stížnosti a podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jelikož řízení bylo zastaveno.

[5] Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč osobě zúčastněné na řízení I). Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. května 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru