Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 71/2008 - 37Usnesení NSS ze dne 09.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstský úřad Frýdek - Místek
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

2 As 71/2008 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. G., proti žalovanému: Městský úřad Frýdek – Místek, se sídlem Radniční 1148, Frýdek - Místek, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 9. 2007, č. j. 58 Ca 11/2006 - 14,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě byla pro nepřípustnost odmítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti příkazu o uložení pokuty, vydanému Městským úřadem Frýdek – Místek dne 27. 1. 2005 pod č. j. Vnitř./R-738/2004, Vnitř./R-1155204. Důvodem odmítnutí žaloby bylo nevyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánem.

Stěžovatel napadl toto usnesení krajského soudu kasační stížností, spojenou se žádostí o ustanovení právního zástupce. Obsahem této kasační stížnosti však není vůbec žádná argumentace ani tvrzení.

Usnesením ze dne 21. 1. 2008, č. j. 58 Ca 11/2006 - 21, krajský soud stěžovateli neustanovil zástupce, protože stěžovatel k výzvě soudu nedoložil svoje majetkové poměry. Následně usnesením ze dne 3. 3. 2008, č. j. 58 Ca 11/2006 - 24, krajský soud stěžovatele vyzval k doložení plné moci udělené advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a k doplnění kasační stížnosti o konkrétní důvody s poučením, že pokud k tomu do jednoho měsíce nedojde, bude kasační stížnost odmítnuta.

Na tuto výzvu stěžovatel nereagoval. Je tedy zjevné, že stěžovatel ve stanovené době předmětné vady návrhu neodstranil. Proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl, protože přes výzvu soudu nebyly odstraněny vady návrhu, přičemž řádný a odůvodněný návrh představuje jednu ze základních podmínek řízení.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2008

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru