Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 36/2007Usnesení NSS ze dne 12.09.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízení1) Vláda České republiky, 2) Ministerstvo obrany
VěcÚzemní samospráva

přidejte vlastní popisek

2 As 36/2007 - 84

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: JUDr. L. D., proti žalovaným: 1) vláda České republiky, se sídlem nábřeží dr. Edvarda Beneše 4, Praha 1, 2) Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, oba zastoupeni Vojenským úřadem pro právní zastupování Ministerstva obrany, se sídlem nám. Svobody 471, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2007, č. j. 5 Ca 327/2006 - 56,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhal zrušení shora uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, jimž byla odmítnuta podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“) jeho žaloba, kterou se domáhal zrušení usnesení vlády České republiky ze dne 19. 7. 2006, č. 882/2006, o převodu některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, do vlastnictví města Brna.

Podáním ze dne 31. 8. 2007, doručeným téhož dne osobně zdejšímu soudu, stěžovatel vzal výslovně zpět veškeré své návrhy učiněné ve „věci 5 Ca 327/2006“ a navrhl, aby soud „veškerá v dané věci vedená řízení zastavil“. Vzhledem k tomu, že o žalobě proti rozsudku uvedené sp. zn. bylo již městským soudem rozhodnuto a jediným řízením, které v této věci probíhá, je právě řízení o stěžovatelově kasační stížnosti proti rozhodnutí městského soudu, posoudil Nejvyšší správní soud jeho návrh jako zpětvzetí kasační stížnosti a řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. září 2007

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru