Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 34/2008 - 74Usnesení NSS ze dne 01.07.2008

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihočeského kraje
Frank Bold Society, z.s. (dříve Ekologický právní servis)
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

2 As 34/2008 – 111

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Vojtěchem Šimíčkem v právní věci žalobce Ekologického právního servisu, občanského sdružení, se sídlem Tábor, Převrátilská 330, zastoupeného Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Brno, Dvořákova 13, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského kraje, se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 2. 2008, č. j. 10 Ca 139/2007 – 42,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2010, č. j. 2 As 34/2008 – 103, se ve výroku II. opravuje tak, že se slova Krajského úřadu Jihomoravského kraje nahrazují slovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem zdejšího soudu bylo rozhodnuto ve věci kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 29. 2. 2008, č. j. 10 Ca 139/2007 – 42. Tento rozsudek byl výrokem I. zrušen; výrokem II. byla odmítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 12. 6. 2007, č. j. KUJCK 13670/2007 – 7 OLVV. Výrokem III. bylo rozhodnuto o nákladech soudního řízení. Při vyhotovování tohoto rozsudku došlo k pochybení, kdy při označení správního orgánu, proti němuž směřovala žaloba, byl ve výroku II. Krajský úřad Jihočeského kraje omylem označen jako Krajský úřad Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že se tato vada týká výroku soudního rozhodnutí, byla jeho oprava provedena cestou opravného usnesení, jak to předpokládá ustanovení § 54 odst. 4 věta druhá soudního řádu správního.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru