Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 124/2011 - 124Usnesení NSS ze dne 09.11.2011

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČeská advokátní komora
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

2 As 124/2011 - 124

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: P. Č., zast. JUDr. Karlem Šetkem, advokátem se sídlem Žižkova 1321/1, České Budějovice, proti žalovanému: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2009, č. j. 2484/09, v řízení o kasační stížnosti ustanoveného zástupce JUDr. Karla Šetka proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2011, č. j. 11 A 62/2010 - 70,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 6. 2011, č. j. 11 A 62/2010 - 56, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti v záhlaví specifikovanému rozhodnutí žalovaného, jímž žalovaný stěžovatele vyrozuměl o tom, že dne 11. 12. 2009 zrušil své rozhodnutí ze dne 6. 10. 2009, kterým byl stěžovateli určen podle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zástupcem advokát. Pro řízení o této kasační stížnosti byl usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2011, č. j. 11 A 62/2010 - 70, ustanoven žalobci zástupcem advokát JUDr. Karel Šetek. Proti tomuto usnesení podal ustanovený advokát kasační stížnost, kterou odůvodnil tím, že z usnesení nevyplývají žádné kontaktní údaje na žalobce.

Následně doplnil stěžovatel svou kasační stížnost tím, že navrhnul změnit kasační stížností napadené usnesení tak, že se ruší ustanovení advokáta pro danou věc s ohledem na ztrátu důvěry mezi advokátem a klientem. Zdejší soud následně stěžovatele kontaktoval, aby postavil najisto, jaké jsou pokyny jeho klienta v předmětné věci. Poté vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně zpět (podání datováno dnem 26. 10. 2011 a doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 31. 10. 2011).

Nejvyšší správní soud z výše uvedených důvodů řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“)]. V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2011

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru