Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 As 111/2017 - 9Usnesení NSS ze dne 26.04.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

2 As 111/2017 - 9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: B. V., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 8. 3. 2017, č. j. 46 A 58/2016 - 49,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou prostřednictvím Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) dne 7. 4. 2017 žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojil proti v záhlaví označenému usnesení krajského soudu, které správně mělo být označeno č. j. 46 A 58/2016 – 30 (dále jen „napadené usnesení“), jímž bylo zastaveno řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda byla kasační stížnost podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být meritorně projednána.

[3] Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí krajského soudu. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

[4] Z potvrzení o doručení na č. l. 31 spisu krajského soudu je patrné, že stěžovateli bylo napadené usnesení doručeno v pondělí 13. 3. 2017. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti tedy bylo pondělí 27. 3. 2017. Jelikož stěžovatel podal kasační stížnost až v pátek 7. 4. 2017, stalo se tak po uplynutí lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 106 odst. 2 poslední věta s. ř. s.). Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl jako opožděnou.

[5] O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2017

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru