Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 81/2020 - 37Usnesení NSS ze dne 27.05.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

2 Afs 81/2020 - 37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Bc. L. R., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 20. 6. 2019, č. j. 23557/19-5300-22442-706033, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2020, č. j. 14 Af 39/2019 – 62,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností ze dne 11. 3. 2020 proti usnesení Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) ze dne 25. 2. 2020, č. j. 14 Af 39/2019 – 62 (dále jen „napadené usnesení“), jímž bylo zastaveno řízení o žalobě stěžovatele proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, a to z důvodu neuhrazení soudního poplatku v soudem stanovené lhůtě.

[2] Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce pro řízení o ní. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 16. 4. 2020, č. j. 2 Afs 81/2020 – 29 (dále jen „usnesení“), zamítl stěžovatelovy žádosti o osvobození od soudního poplatku a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti; výrokem III. tohoto usnesení jej pak vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč.

[3] Usnesení bylo stěžovateli doručeno do jeho datové schránky dne 17. 4. 2020 (srov. doručenka založená na č. l. 30). Lhůta pro splnění poplatkové povinnosti uplynula dne 4. 5. 2020 (pondělí), neboť konec výzvou stanovené lhůty (2. 5. 2020) připadl na sobotu. Soudní poplatek za kasační stížnost však nebyl v této lhůtě zaplacen. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavit; o tomto následku byl přitom stěžovatel v usnesení řádně poučen.

[4] Nejvyšší správní soud dodává, že k podání stěžovatele ze dne 4. 5. 2020 nepřihlížel, neboť v něm stěžovatel netvrdil žádné relevantní okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma; neuvedl (natož doložil) přitom ani žádné důvody, proč bez své viny nemohl soudní poplatek zaplatit.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona. Řízení bylo zastaveno, a proto žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2020

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru