Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 68/2019 - 13Usnesení NSS ze dne 16.04.2019

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
Státní úřad inspekce práce
VěcDotace, rozpočtová pravidla

přidejte vlastní popisek

2 Afs 68/2019 - 13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: Státní úřad inspekce práce, Kolářská 451/13, Opava, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 12. 2017, č. j. 52913/17/5000-10470-703359, o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 1. 2019, č. j. 25 Af 7/2018 - 37,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) brojil kasační stížností proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž bylo rozhodnutí stěžovatele ze dne 8. 12. 2017, č. j. 52913/17/5000-10470-703359 zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

[2] Dne 2. 4. 2019 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele, jímž vzal kasační stížnost zpět, přičemž tento projev vůle nevzbuzuje žádné pochybnosti, pokud jde o jeho obsah. Nejvyšší správní soud proto řízení podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), zastavil.

[3] Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2019

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru