Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 65/2012 - 6Usnesení NSS ze dne 05.09.2012

Způsob rozhodnutívýzva k doplnění
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Brně
VELPA plus s.r.o.
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

2 Afs 65/2012 - 71

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miluší Doškovou v právní věci žalobce: VELPA plus s. r. o., se sídlem Mutěnice, Pelcova 765, zast. Mgr. Rudolfem Bartošíkem, advokátem se sídlem Břeclav, Na Řádku 29, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství (dříve Finanční ředitelství v Brně), se sídlem Brno, Masarykova 31, proti rozhodnutím Finančního ředitelství v Brně ze dne 12. 12. 2007, č. j. 21259/07-1300-702972 a č. j. 21261/07-1300-702972, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2012, č. j. 29 Af 100/2010 - 338,

takto:

V záhlaví písemného vyhotovení rozsudku ze dne 25. 2. 2013, č. j. 2 Afs 65/2012 – 64, se opravuje zastoupení žalobce takto: zast. Mgr. Rudolfem Bartošíkem, advokátem se sídlem Břeclav, Na Řádku 29.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 2. 2013, č. j. 2 Afs 65/2012 – 64, bylo rozhodnuto o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2012, č. j. 29 Af 100/2010 – 338. V záhlaví písemného vyhotovení rozsudku zdejšího soudu nebylo uvedeno zastoupení žalobce, ač advokát s vyjádřením ke kasační stížnosti předložil soudu plnou moc udělenou mu žalobcem. Jedná se o zjevnou nesprávnost, která nemohla mít vliv na rozhodnutí, ale kterou je nutno opravit vzhledem k tomu, že řízení dosud není skončeno a není rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Nejvyšší správní soud proto uvedenou zjevnou nesprávnost napravil vydáním opravného usnesení podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. března 2013

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru