Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 59/2006Usnesení NSS ze dne 26.09.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční úřad v Horažďovicích
Ing. Vladimír Nechutný, správce konkursní podstaty úpadce Zemědělská obchodní společnost Plánice a. s.
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

2 Afs 59/2006 - 97

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce Ing. V. N., správce konkurzní podstaty úpadce Z. o. s. P., a. s., zastoupeného JUDr. Václavem Horákem, advokátem se sídlem Bezručova 9, Plzeň, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Horažďovicích, se sídlem Blatenská 1081, Horažďovice, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 7. 2005, sp. zn. 58 Ca 4/2004,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností brojí proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Plzni, kterým byla jeho rozhodnutí ze dne 5. 11. 2003, č. j. 22538/03/134970/2009, a ze dne 18. 9. 2003, č. j. 19252/03/134970/2009, zrušena a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Podáním ze dne 17. 9. 2007 vzal stěžovatel „po důkladném zvážení všech skutečností vztahujících se k řízení vedenému u Nejvyššího správního soudu“ tuto kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [ustanovení § 47 písm. a), § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2007

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru