Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 192/2004Usnesení NSS ze dne 16.02.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Praze
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

2 Afs 192/2004 - 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem Kolín IV., Politických vězňů 27, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Praze, se sídlem Praha 2, Žitná 12, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2004, č. j. 8 Ca 69/2003 - 58,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Městského soudu v Praze ve výrocích, v nichž mu nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2003, č. j. 8 Ca 69/2003 - 31. Tímto usnesením městský soud nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků a zamítl jeho návrh na ustanovení zástupce v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 11. 2002, č. j. 9639/02 - 130. Městský soud svoje rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce sice doložil, že podniká se ztrátou a na jeho majetek je vedena exekuce, ale vzhledem k výši poplatku a skutečnosti, že manželka žalobce dosahuje příjmu 19 000 Kč měsíčně, není finanční situace žalobce taková, aby mu neumožňovala soudní poplatek uhradit.

Podáním ze dne 7. 2. 2005, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 2. 2005, stěžovatel sdělil, že netrvá na věcném projednání kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 7. 2004, č. j. 8 Ca 69/2003 - 58. Takový projev vůle stěžovatele nelze vyložit jinak, než že bere uvedenou kasační stížnost zpět. Vzhledem k tomu, že věc již byla předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, zastavil řízení v této právní věci zdejší soud [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. 2. 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru