Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 174/2006Usnesení NSS ze dne 16.01.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Ústí nad Labem
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

2 Afs 174/2006 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: T. V. N., zastoupeného advokátem JUDr. Alešem Dvouletým se sídlem Na Zájezdu 16, Praha 10, proti žalovanému: Finančnímu ředitelství v Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 10. 5. 2006, č. j. 15 Ca 133/2005 - 30.

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou faxem dne 14. 6. 2006, se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta žaloba, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 4. 2004, č. j. 16279/150/04. Stěžovatel v této kasační stížnosti uvedl, že její důvody opírá o ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b), d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního v platném znění (dále jen s. ř. s.) a z důvodu časové tísně je bude specifikovat ve výzvě podle § 106 odst. 3 s. ř. s.

Usnesením ze dne 22. 6. 200, č. j. 15 Ca 133/2005 - 41 krajský soud vyzval stěžovatele, aby v souladu s § 103 odst. 1 s. ř. s. ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení odstranil nedostatky kasační stížnosti tím, že uvede, z jakých důvodů rozsudek krajského soudu napadá. Stěžovatel byl poučen, že nebude-li této výzvě vyhověno, soud řízení o kasační stížnosti odmítne. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 27. 6. 2006 (viz doručenka na č. l. 38).

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Kasační stížnost stěžovatele neobsahovala údaj o tom, z jakých důvodů rozhodnutí krajského soudu napadá. Stěžovatel přes výzvu soudu tyto nedostatky neodstranil; nebyly tak splněny podmínky řízení.

Jedná se tedy o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl [viz k tomu usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003 - 40, uveřejněné pod číslem 6/2003 Sb. NSS].

č. j. 2 Afs 174/2006 - 50

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. ledna 2007

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru