Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 172/2019 - 50Usnesení NSS ze dne 19.08.2020

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOKAY s.r.o.
Specializovaný finanční úřad
VěcDaně - daň z příjmů

přidejte vlastní popisek

2 Afs 172/2019 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň Mgr. Evy Šonkové a Mgr. Sylvy Šiškeové v právní věci žalobkyně: OKAY s. r. o., se sídlem Kšírova 676/259, Brno, zast. Mgr. Bc. Janem Spáčilem, LL.M., advokátem se sídlem Italská 2581/67, Praha 2, proti žalovanému: Specializovaný finanční úřad, se sídlem nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2019, č. j. 30 A 17/2019 - 31,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností ze dne 7. 6. 2019 se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. 4. 2019, č. j. 30 A 17/2019 - 31.

[2] Dne 17. 8. 2020 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatelky, které označila jako zpětvzetí kasační stížnosti, v němž uvedla, že bere svou kasační stížnost zpět, a navrhla, aby Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil.

[3] Jelikož z podání je zřejmé, že stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti nechce pokračovat a chce, aby řízení bylo zastaveno, posoudil Nejvyšší správní soud tento projev vůle jako zpětvzetí kasační stížnosti a podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věta první ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jelikož řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2020

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru