Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

2 Afs 117/2004Usnesení NSS ze dne 13.07.2005

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníFinanční ředitelství v Praze
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

2 Afs 117/2004 - 109

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem Kolín IV., Politických vězňů 27, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Praze, se sídlem Praha 2, Žitná 12, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 6. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 49,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce jako stěžovatel domáhá zrušení shora uvedeného usnesení Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce v řízení o jeho kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. 1. 2004, č. j. 8 Ca 68/2003 - 33. Městský soud v Praze dospěl k závěru, že stěžovatel má dostatek prostředků potřebných k úhradě soudního poplatku a není tak důvod mu osvobození od soudních poplatků přiznat. Za situace, kdy nejsou dány důvody pro osvobození od soudních poplatků, nejsou splněny podmínky pro ustanovení zástupce.

Podáním ze dne 27. 5. 2005 stěžovatel soudu sdělil, že netrvá na věcném vyřízení shora uvedené kasační stížnosti. Takové vyjádření stěžovatele nelze chápat jinak, než že kasační stížnost bere zpět. Nejvyšší správní soud tedy řízení v této právní věci zastavil [§ 47 písm. a), § 120 s. ř. s.].

V souladu s ustanovením § 60 odst. 3 věta prvá, § 120 s. ř. s. bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. Miluše Došková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru