Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Kss 5/2020 - 87Rozhodnutí NSS ze dne 07.04.2021

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

16 Kss 5/2020 - 87

ROZHODNUTÍ

Kárný senát Nejvyššího správního soudu pro řízení ve věcech soudců rozhodl na neveřejném zasedání konaném dne 7. 4. 2021 v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a členů JUDr. Pavla Příhody, Mgr. Martina Šalamouna, JUDr. Petra Vlacha, JUDr. Michala Žižlavského a prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc., v právní věci kárného navrhovatele: předseda Krajského soudu v Plzni, se sídlem Veleslavínova 40, Plzeň, proti kárně obviněné: JUDr. Drahomíra Regnerová, soudkyně Okresního soudu Plzeň – jih, se sídlem Edv. Beneše 1, Plzeň, zast. JUDr.. Alenou Kasalovou, advokátkou se sídlem Nad Týncem 232/8, Plzeň, o návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudkyně ze dne 1. 9. 2020,

takto:

Podle § 14 písm. b) věty před středníkem zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

se zastavuje

řízení o kárné odpovědnosti kárně obviněné:

JUDr. Drahomíra Regnerová, nar. X, soudkyně Okresního soudu Plzeň-jih,

pro skutek, který měl dle kárného navrhovatele spočívat v tom,

že

jako soudkyně Okresního soudu Plzeň-jih v Plzni, na adrese E. Beneše 1, kde v justičním areálu sídlí mimo jiné Okresní soud Plzeň-jih, dne 9. 6. 2020 od 8.30 hodin konala veřejné zasedání ve věci sp. zn. 2 Nt 64/2018 posuzovaného J. V., přičemž nejprve jako samosoudkyně v přítomnosti obhájkyně, právního čekatele, zapisovatelky a posuzovaného J. V. (přítomného prostřednictvím videokonference) po provedeném dokazování vyhlásila usnesení, kterým prodloužila posuzovanému ochranné léčení psychiatrické v ústavní formě o dobu jednoho roku, odůvodnila toto rozhodnutí, nechala strany řízení vyjádřit se k opravným prostředkům a veřejné zasedání ukončila, následně poté, co zjistila, že ústavní léčení bylo Okresním soudem v Klatovech pod sp. zn. 0 Nt 19001/2018 uloženo posuzovanému samosoudcem a nikoli správně senátem, přizvala do jednací síně přísedící a po poradě s nimi, v jejich přítomnosti, v přítomnosti právního čekatele, obhájkyně a zapisovatelky (ale již bez posuzovaného, protože videokonference byla odpojena) vyhlásila další usnesení, kterým tentokrát bylo ochranné léčení posuzovaného ukončeno, následně dala zapisovatelce pokyn, aby vyhodila původní protokol a do spisu vložila nový, z jehož obsahu vyplývalo, že během celého veřejného zasedání byl přítomen senát a že vyhlášeno bylo jen druhé ze zmíněných usnesení, první z vyhlášených rozhodnutí nevyhotovila vůbec, a v této podobě předložila následně spis Krajskému soudu v Plzni k rozhodnutí o stížnosti státního zástupce proti druhému z vyhlášených rozhodnutí,

protože

se kárně obviněná podáním doručeným prezidentu republiky dne 7. 4. 2021 vzdala funkce

soudkyně.

Odůvodnění:

[1] Návrhem došlým Nejvyššímu správnímu soudu, jako soudu kárnému, dne 3. 9. 2020 bylo zahájeno kárné řízení s JUDr. Drahomírou Regnerovou, a to pro skutek uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.

[2] Kárně obviněná dne 6. 4. 2021 oznámila kárnému senátu, že zaslala prezidentu republiky oznámení o vzdání se funkce soudkyně.

[3] Kancelář prezidenta republiky sdělila kárnému senátu podáním ze dne 7. 4. 2021, č. j. KPR 1675/2021, že jí bylo dne 7. 4. 2021 doručeno oznámení kárně obviněné o vzdání se funkce soudkyně (funkce jí tedy zanikne dnem 31. 7. 2021).

[4] Podle § 14 písm. b) věty před středníkem zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 7/2002 Sb.“), senát bez ústního jednání řízení zastaví, zanikla-li soudci, předsedovi soudu, místopředsedovi soudu, předsedovi kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu nebo státnímu zástupci jeho funkce nebo, jde-li o soudce, předsedu soudu, místopředsedu soudu nebo předsedu kolegia Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu, bylo-li vzdání se funkce doručeno prezidentu republiky, ministru spravedlnosti nebo předsedovi Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu.

[5] Vzhledem k tomu, že kárně obviněná před věcným projednáním kárného návrhu doručila prezidentu republiky oznámení, kterým se vzdala funkce soudkyně, kárný senát řízení o kárném návrhu podle § 14 písm. b) věty před středníkem zákona č. 7/2002 Sb. zastavil.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2021

JUDr. Karel Šimka

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru