Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Kss 4/2018 - 179Rozhodnutí NSS ze dne 24.01.2019

Způsob rozhodnutíuznání viny
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

16 Kss 4/2018 - 179

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a členů JUDr. Pavlíny Brzobohaté, JUDr. Milana Závurky, JUDr. Petra Vlacha, JUDr. Michala Žižlavského a prof. JUDr. Marie Karfíkové, CSc., v právní věci kárné navrhovatelky: předsedkyně Okresního soudu v Liberci, se sídlem U Soudu 540/3, Liberec, proti kárně obviněnému: Mgr. Martin Košek, nar. X, soudce Okresního soudu v Liberci, se sídlem U Soudu 540/3, Liberec, zastoupený Mgr. Romanem Vojtou, LL.M., advokátem se sídlem Na Krupičkárně 1672/5, Praha 5, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti soudce ze dne 4. 7. 2018, při ústním jednání konaném dne 24. 1. 2019,

takto:

Mgr. Martin Košek, nar. X, soudce Okresního soudu v Liberci,

se podle § 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů,

uznává vinným, ž e

jako soudce Okresního soudu v Liberci nerozhodoval v přiměřených lhůtách a způsobil průtahy, jež nebyly opřeny o objektivní důvody nezávislé na vůli soudce, v následujících věcech:

1. sp. zn. 16 C 142/2008 v době od 28. 10. 2017 do 16. 1. 2018,

2. sp. zn. 13 C 166/2008 v době 28. 10. 2017 do 30. 1. 2018,

3. sp. zn. 16 C 90/2013 v době od 28. 10. 2017 do 26. 1. 2018,

4. sp. zn. 16 C 301/2015 v době od 28. 10. 2017 do 2. 2. 2018,

5. sp. zn. 16 EC 385/2010 době od 28. 10. 2017 do 28. 3. 2018,

6. sp. zn. 16 C 345/2014 v době od 28. 10. 2017 do 25. 4. 2018,

7. sp. zn. 16 Nc 1507/2008 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018,

8. sp. zn. 16 C 135/2015 v době od 28. 10. 2017 do 6. 3. 2018,

9. sp. zn. 16 C 205/2015 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018,

10. sp. zn. 16 C 272/2015 v době od 28. 10. 2017 do 26. 3. 2018,

11. sp. zn. 16 C 277/2015 v době od 28. 10. 2017 do 25. 4. 2018,

12. sp. zn. 16 C 291/2015 v době od 28. 10. 2017 do 9. 3. 2018, 13. sp. zn. 16 C 314/2015 v době od 28. 10. 2017 do 26. 3. 2018,

14. sp. zn. 16 C 338/2015 v době od 28. 10. 2017 do 11. 2. 2018,

15. sp. zn. 17 C 98/2011 v době od 28. 10. 2017 do 31. 5. 2018,

16. sp. zn. 16 C 3/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018,

17. sp. zn. 16 C 98/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018,

18. sp. zn. 16 C 109/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018,

19. sp. zn. 16 C 134/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018,

20. sp. zn. 16 C 169/2016 v době od 28. 10. 2017 do 12. 12. 2017,

a dále pak od 14. 12. 2017 do 20. 4. 2018,

21. sp. zn. 16 C 198/2016 v době od 28. 10. 2017 do 12. 2. 2018,

22. sp. zn. 16 C 201/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018,

23. sp. zn. 16 C 207/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018,

24. sp. zn. 16 C 268/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018,

25. sp. zn. 16 C 400/2013 v době od 7. 5. 2018 do 8. 11. 2018,

26. sp. zn. 15 C 188/2011 v době od 28. 10. 2017 do 27. 3. 2018,

27. sp. zn. 16 C 175/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018,

28. sp. zn. 15 C 300/2016 v době od 14. 11. 2017 do 15. 3. 2018,

29. sp. zn. 16 C 318/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018,

30. sp. zn. 16 C 1/2017 v době od 28. 10. 2017 do 1. 6. 2018,

31. sp. zn. 16 C 25/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018,

32. sp. zn. 16 C 88/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018,

33. sp. zn. 16 C 111/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018,

34. sp. zn. 16 C 147/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018,

35. sp. zn. 16 C 148/2017 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018,

36. sp. zn. 16 C 153/2017 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018,

37. sp. zn. 16 C 209/2017 v době od 28. 10. 2017 do 12. 4. 2018,

38. sp. zn. 16 C 218/2017 v době od 1. 11. 2017 do 20. 4. 2018,

39. sp. zn. 16 C 245/2017 v době od 31. 10. 2017 do 13. 4. 2018

40. sp. zn. 21 C 116/2017 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018,

tedy

z nevědomé nedbalosti porušil

povinnost soudce vyplývající z § 79 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čímž ohrozil důvěru ve spravedlivé rozhodování soudů,

tím spáchal

kárné provinění podle § 87 odst. 1 téhož zákona

a za to se mu ukládá

podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

kárné opatření

snížení platu o 10 % na dobu 6 měsíců.

Odůvodnění:

I. Návrh na zahájení kárného řízení a jeho doplnění

[1] Návrhem podaným u Nejvyššího správního soudu jako soudu kárného dne 9. 7. 2018 bylo zahájeno kárné řízení proti Mgr. Martinu Koškovi, nar. X, soudci Okresního soudu v Liberci. Důvodem pro podání předmětného návrhu byly dle kárné navrhovatelky četné, zaviněné a neodůvodněné průtahy ve vyřizovaných věcech, související s nevytížením jednacích dnů a nedostatečným výkonem, čímž kárně obviněný zaviněně porušil své povinnosti soudce a ohrozil tím důvěru ve spravedlivé a odborné rozhodování soudu.

[2] Z daného návrhu se předně podává, že s kárně obviněným bylo kárné řízení pro průtahy již dříve vedeno, a to pod sp. zn. 11 Kss 7/2013, přičemž rozhodnutím ze dne 4. 12. 2013 byl tento uznán vinným zaviněnými průtahy ve 3 věcech, za což mu byla udělena důtka.

[3] Kárná navrhovatelka dále zrekapitulovala, že po nadepsaném kárném řízení byl kárně obviněnému ponechán prostor pro nápravu stavu jeho oddělení. Od roku 2014 mu byla odebrána agenda CEPRu, (tam, kde neměl pravomoc rozhodnout VSÚ), rovněž mu byl s ohledem na pracovněprávní specializaci ponížen nápad v běžných věcech. V letech 2014 – 2017 byl zmíněný nápad snížen konkrétně na 90%, od roku 2018 pak na 80%. V roce 2015 mu byla také poskytnuta cíleně zaměřená tzv. nedodělková výpomoc. V roce 2016 mu pak bylo odebráno 50 spisů, kde kárně obviněný neučinil žádný úkon (do nově otevřeného oddělení č. 25). Od září 2017 do konce roku byl k žádosti kárně obviněného zastaven nápad všech věcí s výjimkou specializace věcí pracovních, současně mu byl dán k dispozici asistent (ve větším rozsahu než u kolegů).

[4] V roce 2016 byl však stav oddělení kárně obviněného opět alarmující. Kárně obviněnému tak byly v říjnu 2017 vytknuty desítky průtahů a do dne 31. 3. 2018 stanoven prostor k nápravě s tím, že je to poslední možnost před podáním kárného návrhu, kdy musí projevit snahu nařídit nejstarší věci a směřovat je ke skončení, jakož i využít plně jednací dny a postupovat bez prodlev od nejstarších spisových značek. Sám kárně obviněný přitom na svou obhajobu konstantně uváděl náročnost a zdlouhavé projednávání pracovněprávních věcí. Větší aktivita (provádění úkonů) ve starých spisech nastala dle kárné navrhovatelky až v dubnu 2018, kdy byly spisy žádány k další prověrce. Bez bezprostředního zásahu však kárně obviněný sám nekoná.

[5] Podle kárné navrhovatelky se tak nabízí v podstatě jen dva možné důvody nečinnosti kárně obviněného - buď zlepšení není schopen, nebo na toto rezignoval.

[6] Kárná navrhovatelka následně uvedla jednotlivé případy, v nichž shledala průtahy kárně obviněného, a to včetně zcela konkrétní argumentace odůvodňující toto její stanovisko. Nejvyšší správní soud pro přehlednost provedené rekapitulace takto vytčené skutky včetně vyjádření kárně obviněného uvedl níže, v části III. Jednotlivé spisy, v nichž byly namítány průtahy.

[7] Je potřeba také dodat, že kárná navrhovatelka svým podáním ze dne 29. 11. 2018 doplnila kárný návrh. Jednak uvedla, že zaměnila spisové značky u některých spisů, skutkové vylíčení však označila za správné. Jednalo se o:

• sp. zn. 16 C 188/2011, správně mělo být uvedeno sp. zn. 15 C 188/2011; • sp. zn. 16 C 237/2015, správně mělo být uvedeno sp. zn. 16 C 338/2015; • sp. zn. 16 C 195/2016, správně mělo být uvedeno sp. zn. 16 C 198/2016; • sp. zn. 16 C 243/2017, správně mělo být uvedeno sp. zn. 16 C 234/2017.

[8] Navrhla také vypustit jeden skutek pod sp. zn. 16 C 98/2016, neboť byl v návrhu dvakrát. A také doplnila spis pod sp. zn. 16 C 400/2013, neboť v něm shledala nově průtahy.

[9] K lhůtám pro podání kárného návrhu kárná navrhovatelka uvedla, že předmětem kárného řízení jsou s ohledem na výkon dohledové činnosti a předchozí výtku konkrétně jen průtahy od vytknutí průtahu a v případech, v nichž vytýkáno nebylo, pak s ohledem na tříletou lhůtu průtahy ne delší než tři roky, resp. v období nepředcházejícím třem letům nazpět a ve věcech pravidelně kontrolovaných, tj. starších 3 let, pak za šest měsíců nazpět od doby, kdy soudce podal k 10. 1. 2018 dle pokynu vedení soudu svou nedodělkovou zprávu ke stavu věcí k 31. 12. 2017.

[10] Jako kárné opatření navrhla kárná navrhovatelka, vzhledem k počtu a délce průtahů a absenci změny i přes předchozí kárné řízení, jakož i výtky a doporučení, snížení platu kárně obviněnému dle ustanovení § 88 odst. 1 písm. b) zák. č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudech a soudcích“), o 20 % na dobu jednoho roku.

II. Vyjádření kárně obviněného

[11] Kárně obviněný ve svých vyjádřeních ke kárnému návrhu a jeho doplnění shrnul svou profesní kariéru, přičemž vyzdvihl, že od roku 2003 je jeho specializací pracovněprávní agenda. Potvrdil, že byl již jednou shledán vinným za průtahy ve třech věcech. Uvedl, že nyní namítané průtahy byly způsobené objektivními skutečnostmi, především specifičností pracovněprávních sporů, s ohledem na jejich skutkovou i právní složitost. Upozornil, že pracovněprávní spory nelze často skončit při prvním jednání, neboť probíhá rozsáhlé dokazování, včetně znaleckého posuzování apod.

[12] Kárně obviněný dále popsal organizaci své práce, konkrétně rozvržení agend (občanskoprávní a pracovněprávní) mezi dva jednací dny a jakým způsobem přistupuje k vyřizování věcí z hlediska chronologického. Uvedl, že pokud vyřizuje nově napadlé věci před staršími, jedná se převážně o věci bagatelní a v nichž je rozhodováno bez nařízení jednání, a to především kvůli vedením požadované výkonnosti. V kárnou navrhovatelkou vymezeném období poklesla jeho výkonnost, neboť připravoval věci nejstarších časových řad a tato skutečnost se projevila s určitým časovým dostupem. Uvedené dokládal poklesem věcí starších tří let k poslednímu červnu roku 2018 o šest věcí a dále odkázal na pravidelně předkládanou zprávu o nedodělcích. K věcem starších časových řad doplnil, že některé již byly také předmětem odvolacích řízení, a jsou tak složitější ve vztahu k poučování a vyzvání účastníků řízení a k dokazování. U věcí nově napadlých pak dle jeho názoru docházelo k prvotním průtahům, způsobeným např. při řízení zjištěnou nutností rozsáhlejšího dokazování a vyřizováním běžné agendy a věcí starších časových řad.

[13] Kárně obviněný potvrdil zlepšení technických podmínek na okresním soudě, což jemu samotnému ulehčuje práci. K pomoci asistentů uvedl, že zhruba od roku 2012 do dubna 2017 byl přidělen jeden asistent pro čtyři soudce, až od dubna 2017 mu byl přidělen asistent, který však pracuje tzv. na půl i pro senát, který řeší obdobně složitou agendu. Upozornil také na výrazné snížení nedodělků v jeho senátu ze 400 věcí v roce 2013 (kdy byl projednáván předchozí kárný návrh) na méně než 140 věcí v prosinci 2018, na což mělo dle jeho názoru samozřejmě částečně vliv i zastavení nápadu věcí do jeho senátu na čtyři měsíce (původně žádal o šest měsíců), nicméně poukázal na zastavení nápadu i v jiných odděleních, a to na delší časový úsek. Průměr nevyřízených věcí v jiných, srovnatelných, senátech přitom dle jeho informací dosahuje 170.

[14] Ke snížení nápadu v jeho senátu 16 C uvedl, že se jednalo o snížení nápadu věcí na 90% od roku 2014 do roku 2017 a na 80% od roku 2018, ale pouze pro civilní věci, nadále s plným, byť fakticky dočasně nižším, nápadem věcí pracovněprávních. K odebrání věcí do nově vzniklého senátu v roce 2015 uvedl, že mu sice bylo opatřením odebráno 50 věcí, do října 2016 však bylo skončeno, spíše jednodušších, 38 věcí (např. rozvody a tzv. bagatelní věci) a 12, fakticky složitějších, věcí mu bylo vráceno zpět.

[15] Kárně obviněný také poukázal na z jeho pohledu nerovný přístup vedení soudu k jednotlivým soudním oddělením při řešení jejich přetížení a odebrání věcí nejstarších časových řad do nového senátu, kvůli čemuž nemusí nyní kolegové kárně obviněného řešit nedodělky a starší věci. Také znovu upozornil, že on sám se snažil od roku 2010, kdy měl více než 700 nevyřízených věcí, do současnosti, kdy má necelých 140 nevyřízených věcí, situaci řešit, a to i prací o víkendech, což se projevilo na jeho zdravotním stavu.

[16] K samotným průtahům konkrétně uvedl, že 19 věcí, v nichž byly kárnou navrhovatelkou vytýkány průtahy, se mu podařilo v současné době skončit a 5 věcí je přerušeno. Upozornil, že ačkoliv kárná navrhovatelka údajně spatřuje porušení povinnosti kárně obviněného ve způsobených průtazích ve vyřizovaných věcech, v některých věcech spíše hodnotí způsob a formu rozhodování v senátu kárně obviněného, což jí nepřísluší. Poukázal také na udělenou výtku v říjnu 2017, která by měla být zohledněna při posuzování namítaných průtahů. U některých věcí, uvedených v doplnění návrhu ze dne 29. 11. 2018, měl kárně obviněný za to, že nebyla splněna šestiměsíční lhůta pro zahájení kárného řízení.

[17] S ohledem na shora uvedené důvody kárně obviněný navrhl, aby jej kárný senát návrhu na zahájení kárného řízení zprostil. Pro případ, že kárný senát shledá, že se kárně obviněný dopustil kárného provinění, pak navrhl, aby s ohledem na skutečnost, že průtahy byly způsobeny jeho dlouhodobým pracovním přetížením, od uložení kárného opatření upustil.

III. Jednotlivé spisy, v nichž byly namítány průtahy

1. sp. zn. 16 C 314/2003 Z kárného návrhu se předně podává, že jde o nejstarší nevyřízenou věc, která již byla předmětem kárné žaloby. Kárně obviněnému přitom byl vytknut průtah ode dne 25. 5. 2016 do 19. 1. 2017, jakož i porušení lhůty pro rozeslání rozhodnutí. První jednání ve věci tak bylo nařízeno až na 21. 2. 2018, přičemž tento termín byl následně posunut (pro trestní službu soudce) na 14. 3. 2018. Kárně obviněný zde opětovně poučuje žalobce podle § 118a o. s. ř. a vyhovuje jeho žádosti o odročení jednání za účelem právní porady. Další jednání ve věci nařízené na 2. 5. 2018 odročuje pro „zjištění nepřítomnosti žalobce“, jehož doplnění nejsou úplná na 20. 6. 2018, tj. opakovaně nekoncentrovaný a neefektivní postup, kdy je věc dle kárného navrhovatele po roce od první kontroly do druhé i přes výtku v podstatě bez posunu.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že žalobce byl nejprve zastoupen ustanoveným advokátem, avšak tento mu byl následně odebrán z důvodu změny jeho majetkových poměrů. Žalobce pak „obtížněji chápal“ poučení poskytnutá soudem, včetně nutného vyjádření k „totožnosti části nároků uplatněných v souběžném řízení sp. zn. 18 C 778/99“, kdy tato bylo nutné opakovat. V daném případě bylo na 26. 9. 2018 nařízeno jednání s předpokladem konečného rozhodnutí ve věci.

2. sp. zn. 16 C 319/2004

Z kárného návrhu se nejprve podává, že i přesto, že byl v dané věci kárně obviněnému vytknut dřívější průtah (od 3. 11. 2015 do 7. 9. 2016), jakož i porušení lhůty pro rozeslání rozhodnutí, přičemž jde zároveň o případ, který byl v minulosti předmětem kárné žaloby, zapůjčil kárně obviněný, namísto urychleného rozhodnutí o nákladech řízení, spis na 2 měsíce soudu do Prahy. O nákladech řízení tak kárně obviněný rozhodl dne 13. 12. 2016 (dne 10. 1. 2017 řeší náklady opatrovníka). Soudní spis pak měl kárně obviněný po vrácení z Prahy nadále u sebe od 6. 9. 2017 a toto vyhlášení referuje až dne 21. 11. 2017.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že v meritu je věc již pravomocně skončena ke dni 1. 6. 2017. Dne 14. 8. 2018 pak nabylo právní moci také rozhodnutí o nákladech řízení a nákladech řízení státu.

3. sp. zn. 16 C 330/2004 Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po udělené výtce) až do 25. 1. 2018, kdy bylo řízení zastaveno (přestože se jednalo o třetí nestarší věc a stačilo rozhodnout bez jednání).

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že věc byla dne 13. 2. 2018 pravomocně skončena.

4. sp. zn. 16 C 142/2008

Z kárného návrhu se podává nečinnost ve vztahu k předložení námitky podjatosti, a to od jednání konaného dne 9. 10. 2017 až do dne 16. 1. 2018, přičemž se jednalo o jednoduchý administrativní úkon, který bylo možno referovat ihned po jednání (nadto byl ve věci již dříve vytknut průtah ode dne 25. 10. 2016 do dne 18. 5. 2017). Dále pak po vrácení spisu kárně obviněnému věc opět bez úkonu ode dne 15. 3. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že řízení je přerušeno.

5. sp. zn. 13 C 166/2008

Z kárného návrhu se podává nečinnost (nebyl proveden žádný úkon) kárně obviněného ode dne 29. 6. 2017 až do dne 30. 1. 2018, kdy referuje nařízení jednání na 28. 2. 2018. Na podání účastníků řízení z června 2017 přitom nebylo nijak reagováno. V dané věci již byl kárně obviněnému vytknut průtah (ode dne 3. 3. 2016 do dne 16. 6. 2016, a dále pak ode dne 9. 8. 2016 do 17. 1. 2017). Nadto se jedná o věc značně starou, která byla též předmětem dříve podané kárné žaloby.

6. sp. zn. 16 C 271/2008 Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po udělené výtce) až do dne 9. 3. 2018, kdy tento vydává bez jednání usnesení o přerušení řízení z důvodu konkurzu (z roku 2009, argumentováno přitom zákonem z roku 2016).

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že řízení bylo přerušeno ze zákona. Formální rozhodnutí pak bylo skutečně vydáno až dne 9. 3. 2018. V dřívější době nicméně nebylo jednotné stanovisko na to, zda o přerušení ze zákona účastníky pouze vyrozumívat, nebo zda rozhodnout „že je ze zákona řízení přerušeno“.

7. sp. zn. 16 C 431/2009

Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po udělené výtce) až do dne 9. 3. 2018, kdy tento vydává bez jednání usnesení o přerušení řízení z důvodu konkurzu (z roku 2009, argumentováno přitom zákonem z roku 2016).

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že řízení bylo přerušeno ze zákona. Formální rozhodnutí pak bylo skutečně vydáno až dne 9. 3. 2018. V dřívější době nicméně nebylo jednotné stanovisko na to, zda o přerušení ze zákona účastníky pouze vyrozumívat, nebo zda rozhodnout „že je ze zákona řízení přerušeno“.

8. sp. zn. 16 EC 385/2010 Z kárného návrhu se podává, že kárně obviněný během léta 2017 zjistil, že znalec v mezidobí skončil, přičemž dále žádal o urychlenou opravu v usnesení krajského soudu s poukazem na stáří věci. Poté, co předmětnou opravu usnesení dne 10. 8. 2017 obdržel a rozeslal, nadále nekonal. Dne 26. 2. 2018 byl učiněn dotaz účastníků řízení na stav věci. Dne 28. 3. 2018 pak bylo vydáno usnesení o revizním znaleckém posudku.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že vznikl problém při ustanovení znalce - nebyl znalec odpovídající specializace. Dne 28. 3. 2018 ustanoven ústav k provedení revizního znaleckého posudku. Po vrácení věci od znaleckého ústavu bude okamžitě nařízeno jednání a ve věci rozhodnuto.

9. sp. zn. 16 C 90/2013 Z kárného návrhu se podává, že předmětná věc s podklady pro osvobození od soudních poplatků byla u kárně obviněného ode dne 2. 11. 2017 až do dne 1. 2. 2018, tedy se jedná o průtah s administrativním úkonem. Nutno připomenout, že v daném případě byl již dříve vytknut průtah ode dne 18. 5. 2016 do dne 13. 10. 2016.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl ve věci již vyhlášen konečný rozsudek.

10. sp. zn. 16 C 200/2014

Tvrzen nekoncentrovaný a liknavý postup ode dne 2. 6. 2017 do dne 3. 10. 2017, přičemž byla ve věci uložena výtka – převzata kárně obviněným dne 27. 10. 2017.

11. sp. zn. 16 C 345/2014

Z kárného návrhu se podává, že ode dne 10. 8. 2017 do vyžádání spisu ke kontrole dne 25. 4. 2018, kdy kárně obviněný referoval ustanovení znalce, měl tento bez úkonu spis u sebe.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že je spis (na lhůtě) u znalce. Po doručení znaleckého posudku bude obratem nařízeno jednání ve věci s předpokladem rozhodnutí ve věci samotné.

12. sp. zn. 16 Nc 1507/2008

Z kárného návrhu se podává, že ode dne 18. 7. 2017 až do dne 4. 7. 2018 (kdy byl vyhotoven kárný návrh), byl soudní spis u kárně obviněného bez jakéhokoliv úkonu (s odvoláním proti odmítnutí žaloby a dalším návrhem ohledně účinnosti doručení).

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl spis předložen k rozhodnutí o odvolání. 13. sp. zn. 16 C 135/2015

Z kárného návrhu se podává, že ode dne 18. 7. 2017 kárně obviněný nekonal až do dne 6. 3. 2018 (referováno „vyhlášení rozhodnutí“ na 14. 3. 2018). Poté kárně obviněný řízení zastavil.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že dne 3. 5. 2018 věc pravomocně skončena.

14. sp. zn. 16 C 205/2015

Z kárného návrhu se podává, že kárně obviněný měl spis s doplněním podání (ode dne 30. 8. 2017) u sebe bez úkonu (v mezidobí pouze toto doplnění rozesílal účastníkům řízení). Dne 26. 1. 2018 pak účastníky řízení vyzývá k mimosoudnímu postupu, a dále znovu v únoru 2018. Následně opět rozesílá mezi účastníky řízení jednotlivá podání. Ode dne 31. 8. 2017 (tj. den po doplnění podání) do dne 4. 7. 2018 (tj. den vyhotovení kárného návrhu) tedy ve věci nebyl činěn úkon směřující ke skončení věci.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byla tvrzena komunikace mezi účastníky. Při jednání dne 10. 9. 2018 po vyjasnění stanovisek žádáno účastníky o poskytnutí časového prostoru pro sjednání podmínek smíru. Nařízeno na 5. 11. 2018 ke schválení smíru účastníků.

15. sp. zn. 16 C 272/2015

Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po udělené výtce) až do dne 26. 3. 2018, kdy bylo nařízeno jednání ve věci.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci proběhlo dne 23. 4. 2018 jednání, následné jednání nařízené na 25. 7. 2018 bylo odvoláno. Při jednání dne 3. 9. 2018 vyslechnuti navrhovaní svědci a jednání odročeno na 1. 10. 2018 k provedení místního šetření (poslední důkaz) s následným rozhodnutím ve věci.

16. sp. zn. 16 C 277/2015 Z kárného návrhu se podává, že k požadavku advokáta bylo jednání ve věci odročeno na 13. 9. 2017. Protože však v tomto ohledu soud účastníky řízení řádně nevyzval, termín jednání byl tohoto dne zrušen a jednání odročeno na neurčito. Do vyžádání soudního spisu ke kontrole pak nebyl učiněn úkon směřující ke skončení věci. Až dne 25. 4. 2018 byla kárně obviněným referována výzva dle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci proběhlo dne 1. 8. 2018 jednání s výslechem navrhovaných svědků, doplněné při jednání dne 5. 9. 2018, kdy bylo ve věci rozhodnuto.

17. sp. zn. 16 C 291/2015

Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do dne 9. 3. 2018, kdy tento řízení přerušuje. Návrh na přerušení řízení nicméně žalobce učinil již součástí samotné žaloby.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že dne 7. 6. 2016 vyžádal k připojení spis zn. 57 T 11/2015 a další podklady pro posouzení důvodnosti návrhu na přerušení řízení. Dne 9. 3. 2018 řízení přerušeno.

18. sp. zn. 16 C 301/2015 Z kárného návrhu se podává, že i přes dříve vytčený průtah (ode dne 26. 5. 2016 do dne 15. 11. 2016), bylo jednání ze dne 25. 1. 2017 odročeno až na 23. 8. 2017. Dále pak na 11. 10. 2017, a po doplnění podání posunuto na 29. 10. 2017. Znovu odročeno bylo poté až na 14. 2. 2018, přičemž tento termín byl z neznámého důvodu kárně obviněným změněn až na 7. 3. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci proběhlo několik jednání, neboť se jednalo o případ složitý z hlediska dokazování. Ve věci konáno jednání dne 18. 4. 2018, dále pak dne 6. 6. 2018 s výslechem svědků, jakož i 8. 8. 2018. Následně odročeno na neurčito k zadání znaleckého posudku. Dne 31. 8. 2018 doloženy podklady pro znalecký posudek.

19. sp. zn. 16 C 314/2015

Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do dne 26. 3. 2018, kdy tento nařizuje jednání.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl ve věci dne 12. 7. 2018 ustanoven znalec, se kterým bylo následně provedeno místní šetření dne 14. 8. 2018. Poté doloženo znalcem odborné vyjádření. Toto doručeno účastníkům spolu s usnesením o odměně znalce a uloženou lhůtou k vyjádření stanoviska. Po právní moci rozhodnutí o odměně znalce bude v řízení obratem pokračováno ke skončení věci.

20. sp. zn. 16 C 338/2015

Z kárného návrhu se podává, že ode dne 20. 7. 2017 až do dne 11. 2. 2018 byl spis u kárně obviněného s částečným zastavením. Až dne 11. 2. 2018 tento vyzývá ohledně rozhodnutí bez jednání a věc končí, což však mohl učinit rovnou.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl věci dne 7. 5. 2018 vyhlášen rozsudek.

21. sp. zn. 17 C 98/2011

Z kárného návrhu se podává, že ode dne 4. 8. 2017 (vyjádření ve věci) až do dne 31. 5. 2018 (přeposláno toto vyjádření) nebyl kárně obviněným učiněn žádný úkon ve věci.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byla podána žaloba na obnovu pravomocně skončeného řízení. Jednání ve věci nařízeno na 16. 7. 2018 a ve věci usnesením rozhodnuto o zamítnutí návrhu na povolení obnovy.

22. sp. zn. 16 C 3/2016

Z kárného návrhu se podává, že nebyl učiněn úkon směřující ke skončení věci, když jednání ze dne 12. 4. 2017 kárně obviněný odročil za účelem doplnění skutkových tvrzení a důkazů na 12. 7. 2017. Toto jednání pak zrušil dne 11. 7. 2017 s ohledem na procesní ekonomii, kdy chtěl předvolat svědky, přičemž někteří měli čerpat dovolenou. Žádné však nepředvolal, ač návrh na tento důkaz měl u sebe ode dne 26. 5. 2017. Kárnou navrhovatelkou bylo zjištěno, že soudní spis si kárně obviněný ponechal u sebe až do jeho vyžádání ke kontrole, kdy nový termín jednání referoval až dne 20. 4. 2018, a to na 4. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že se jednalo o věc důkazně složitou - výpověď z pracovního poměru s několika výpovědními důvody a po předchozí výtce k porušování pracovních povinností - prováděno rozsáhlejší dokazování. Ve věci byl dne 13. 6. 2018 vyhlášen rozsudek.

23. sp. zn. 16 C 98/2016

Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 20. 7. 2017 do doby kontroly, kdy až 19. 4. 2018 tento nařídil ve věci jednání na 28. 5. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že bylo dne 30. 7. 2018 řízení zastaveno.

24. sp. zn. 16 C 109/2016

Z kárného návrhu se podává, že nebyl učiněn úkon směřující ke skončení věci, když jednání ze dne 12. 4. 2017 kárně obviněný odročil za účelem doplnění skutkových tvrzení a důkazů na 12. 7. 2017. Toto jednání pak zrušil dne 11. 7. 2017 s ohledem na procesní ekonomii, kdy chtěl předvolat svědky, přičemž někteří měli čerpat dovolenou. Žádné však nepředvolal, ač návrh na tento důkaz měl u sebe ode dne 26. 5. 2017. Kárnou navrhovatelkou bylo zjištěno, že soudní spis si kárně obviněný ponechal u sebe až do jeho vyžádání ke kontrole, kdy nový termín jednání referoval dne 20. 4. 2018, a to na 4. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl dne 11. 7. 2018 vyhlášen ve věci rozsudek.

25. sp. zn. 16 C 134/2016

Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 6. 6. 2017 do vyžádání spisu ke kontrole, kdy tento referoval dne 19. 4. 2018 jednání na 11. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že bylo na den 1. 10. 2018 nařízeno jednání s předpokládaným smírem účastníků.

26. sp. zn. 16 C 143/2016

Z kárného návrhu se podává nečinnost kárně obviněného ode dne 11. 7. 2017 do dne 23. 1. 2018, když pokračuje již vytýkaný průtah ode dne 10. 8. 2016 až do dne 5. 6. 2017, kdy kárně obviněný toliko rozesílá listiny mezi účastníky řízení.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci bylo konáno dne 12. 2. 2018 jednání; další jednání pak dne 4. 4. 2018 s výslechy svědků, přičemž došlo k jeho odročení za účelem vypracování znaleckého posudku.

27. sp. zn. 16 C 169/2016 Z kárného návrhu se podává průtah ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce), když soudní spis byl u kárně obviněného ode dne 27. 3. 2017 do 12. 12. 2017, a dále pak od 14. 12. 2017 do vyžádání tohoto spisu ke kontrole, kdy kárně obviněný referoval dne 20. 4. 2018 zaslání žaloby s výzvou k vyjádření.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl dne 12. 9. 2018 při jednání vyhlášen rozsudek.

28. sp. zn. 16 C 198/2016

Z kárného návrhu se podává, že ode dne 17. 7. 2017 měl kárně obviněný soudní spis u sebe s vyjádřeními až do dne 12. 2. 2018 bez úkonu, jenž by směřoval ke skončení věci; pouze přeposílal vyjádření a připojil spis.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byla dne 2. 3. 2018 učiněna výzva k doplnění žaloby. Dne 20. 8. 2018 vyjádření žalované. Dne 11. 9. 2018 vyjádření žalobce. Ve věci bude nařízeno jednání na listopad 2018 a ve věci pokračováno k vyřízení.

29. sp. zn. 16 C 201/2016

Z kárného návrhu se podává průtah ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do vyžádání spisu ke kontrole, kdy kárně obviněný referoval dne 19. 4. 2018 nařízení jednání na 11. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že jednání nařízené na 11. 6. 2018 bylo k žádosti účastníků odročeno. Při jednání dne 9. 7. 2018 provedeny důkazy, odročeno na 10. 9. 2018 k doplnění tvrzení a návrhů na svědky. Návrh na doplnění a označení svědků doložen až bezprostředně před jednáním - termín změněn na 15. 10. 2018.

30. sp. zn. 16 C 207/2016

Z kárného návrhu se podává průtah ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do vyžádání spisu ke kontrole, kdy kárně obviněný referoval dne 20. 4. 2018 nařízení jednání na 18. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl dne 16. 7. 2018 schválen smír účastníků - pravomocně skončeno.

31. sp. zn. 16 C 268/2016 Z kárného návrhu se podává průtah ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do vyžádání spisu ke kontrole, kdy kárně obviněný referoval dne 20. 4. 2018 nařízení jednání na 13. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že byl dne 9. 7. 2018 schválen smír účastníků - pravomocně skončeno.

32. sp. zn. 16 C 453/2007 Z kárného návrhu se podává průtah nejméně od 27. 3. 2018 do 30. 6. 2018 nejméně, kdy vznikla zcela zbytečná prodleva tím, že se kárně obviněný neseznámil včas s podáním účastníka. Věc obživla v důsledku zrušení rozsudku odvolacím soudem v březnu 2017, průtahy posuzovalo Ministerstvo spravedlnosti a odškodnilo žalobce v pololetí roku 2017. V intencích názoru odvolacího soudu zaslal kárně obviněný dne 4. 4. 2017 výzvu žalobci, na kterou reagoval žalobce, po prodloužení lhůty, podáním ze dne 3. 8. 2017. V mezidobí žalobce podal námitku podjatosti všech soudců, která byla pravomocně dořešena až v samém závěru roku 2017. Dne 2. 2. 2018 nařídil kárně obviněný jednání na 16. 4. 2018, které k žádosti právního zástupce žalobce posunul na 23. 4. a požádal žalované o vyjádření k doplněnému podání – již 27. 3. 2018 jej ale jejich advokát upozornil, že výzvě soudu nebylo žalobcem vyhověno a požadavky odvolacího soudu nebyly splněny, tj. nebylo se k čemu vyjádřit. Kárně obviněný v reakci na vyjádření advokáta dne 17. 4. 2018 zaslal opětovnou výzvu k doplnění žalobních tvrzení žalobci. Advokát žalobce však sdělil, že do termínu jednání doplnění nestihne. Kárně obviněný proto jednání zrušil a poskytl žalovaným dodatečnou lhůtu do 20. 6. 2018 a zároveň je požádal o navržení nových termínů o prázdninách, kdy by se advokáti mohli dostavit. Pokud by se kárně obviněný s podáním seznámil včas, nebyl důvod, aby se jednání nekonalo (v takto staré věci, která již byla i dříve odškodňována).

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že věc byla přikázána v roce 2007 Okresnímu soudu v Liberci (soudci původního místně příslušného Okresního soudu v Jablonci nad Nisou a část soudců odvolacího soudu byli vyloučeni z rozhodování), náročná na dokazování, i s ohledem na námitky a připomínky účastníků řízení. Odvolací soud vrátil věc zpět s tím, že okresní soud má povinnost vyzvat žalobce k doplnění žaloby. Právní zástupce na výzvu okresního soudu nedostatečně reagoval a statutární zástupce žalobce předložil námitky k vyloučení soudce. Jednání nařízeno na 17. 9. 2018.

33. sp. zn. 16 C 30/2011 Z kárného návrhu se podává průtah od 29. 9. 2017 do 28. 12. 2017, kdy teprve tento den předal kárně obviněný kanceláři pokyn k rozeslání odvolacího rozhodnutí, podstatně byla překročena lhůta pro vypravení rozhodnutí.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že po průtahu činěny úkony ke skončení věci. Dne 6. 6. 2018 vyhlášen rozsudek.

34. sp. zn. 15 C 188/2011 (původně označen jako sp. zn. 16 C 188/2011) Z kárného návrhu se podává průtah v prvním čtvrtletí roku 2017, následně bylo dne 5. 6. 2017 odročeno jednání na 14. 6. 2017 k vyhlášení rozsudku, následně kárně obviněný změnil důvod odročení a odročil na neurčito k zadání posudku. Průtah namítán od 13. 6. 2017 do 27. 3. 2018, kdy dal kárně obviněný pokyn kanceláři k vypravení usnesení o ustanovení znalce, přičemž kritizoval kancelář v úředním záznamu na č. l. 293, že mu spis nebyl předložen bezprostředně po zrušení jednání k vyhlášení, ale až dne 18. 7.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci bylo již meritorně rozhodnuto a po dovolacím řízení byla věc vrácena k dalšímu řízení. Následně byly činěny další úkony ke skončení věci, a to dle závěrů odvolacího soudu. Drobné prodlevy mohly vzniknout v důsledku složitosti věci a vyřizováním dalších věcí v senátu 16 C. Po zadání a vypracování znaleckého posudku MUDr. L. H. pak bylo k námitkám účastníků nařízeno jednání na 10. 12. 2018 k objasnění námitek do znaleckého posudku, kdy jednání bylo zrušeno s ohledem na podané odvolání do nákladů znalečného a předložení věci odvolacímu soudu tak, aby pro meritorní rozhodnutí byla jasná výše nákladů řízení státu (znalečné).

35. sp. zn. 16 C 141/2012

Z kárného návrhu se podává průtah od 19. 9. 2017, kdy se věc vrátila s odvolacím rozhodnutím s tím, že okresní soud bude v řízení pokračovat, když odpadly překážky, kárně obviněný však nekonal až do 9. 1. 2018, kdy vydal usnesení o pokračování v řízení.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že v řízení dlouhodobě nebylo jasné s kým jednat (opakované změny ve statutárních orgánech, řešené v rámci žalob u věcně příslušných soudů). Tento stav trval do dne 10. 8. 2018, kdy bylo řízení znovu přerušeno. U Okresního soudu v Liberci je vedeno několik řízení s obdobným postupem.

36. sp. zn. 16 C 497/2004

Z kárného návrhu se podává průtah od 23. 6. 2016 až do 5. 2. 2018. Žalobkyně vzala žalobu zpět, žalovaný mlčky souhlasil, spis však zůstal u kárně obviněného bez reakce, přičemž řešil otázku nákladů řízení. Dále zapsal do spisu pokyn k vyhlášení na 7. 3. 2018, který však nepředal kanceláři a před tímto termínem vyhlášení z neznámého důvodu jednání zrušil a spis opět nechal bez úkonu, tedy spis byl u něho od 28. 2. 2018, kdy měl již vše potřebné, až do vyžádání ke kontrole 31. 5. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že žalovaný byl v insolvenci, proto bylo řízení přerušeno. Ve věci bylo již dne 3. 10. 2012 rozhodnuto. V doplnění k tomuto vyjádření ze dne 7. 1. 2019 kárně obviněný uvedl, že v této věci nemohl vzniknout jakýkoliv průtah. Ve věci již bylo meritorně rozhodnuto, a to rozsudkem ze dne 3. 10. 2012. Před tím bylo řízení přerušeno pro souběžně probíhající řízení v opačném procesním postavení (doplatek mzdy). V tomto případě pak vydaný a doručený rozsudek nemohl nabýt právní moci a nemohlo být rozhodnuto o odvolání proti tomuto rozsudku, a to s ohledem na zahájené insolvenční řízení žalovaného. K argumentaci kárné navrhovatelky, že insolvence nemůže bránit dispozici žalobce s žalobou, a tedy případnému skončení (vyřízení) věci na základě zpětvzetí žaloby, pak kárně obviněný uvádí, že i v tomto řízení učinil úkony (podněty) k faktickému vyřízení, resp. skončení věci formou zastavení řízení stejně jako v jiných řízeních s obdobným průběhem (jak to ostatně činí i jiní soudci). V takových případech je pak „vyřešením věci“ nabytí právní moci rozhodnutí o zastavení řízení. V této věci přitom bylo meritorně rozhodnuto; faktickému skončení věci ale brání přerušení řízení ze zákona na základě zahájeného insolventního řízení žalovaného (ke dni 26. 5. 2014). V této souvislosti pak kárně obviněný odkazuje na praxi odvolacího soudu a soudní judikaturu, např. rozhodnutí uveřejněné ve sbírce soudních rozhodnutích pod R 52/1998, bod XXIV, strana 190/399, nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1828/2000, uveřejněné v časopisu Soudní judikatura č. 2, ročník 2001, pod č. 27, se závěrem trvání účinků podle § 140a odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, kdy je-li řízení přerušeno, nekonají se jednání a neběží stanovené lhůty. Soud proto v přerušeném řízení nemůže vydat žádné rozhodnutí, včetně usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby. V důsledku toho jsou pak rozhodnutí o zastavení řízení v případě podání odvolání a jeho předložení odvolacímu soudu tímto vrácena okresnímu soudu bez vyřízení, a to s tím, že spis má být předložen až v době, kdy již řízení nebude pro insolvenci přerušeno.

37. sp. zn. 16 C 306/2006

Z kárného návrhu se podává průtah od 21. 9. 2017, kdy byl spis předán kárně obviněnému, až do jeho vyžádání ke kontrole 31. 5. 2018. Jde přitom o pracovní spor, věc sama je vyřízena a kárně obviněnému byl spis předložen s námitkami ohledně pořádkové pokuty dříve uložené.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že věc je pravomocně skončena ke dni 29. 5. 2014 (po několika odvoláních a dovolacím řízení). Průtahy měly vzniknout v souvislosti s nerozhodnutím o opožděné žádosti neúčastníka řízení o prominutí již vymáhané pořádkové pokuty. O této pořádkové pokutě bylo rozhodnuto dne 12. 7. 2018. Nevnímám tento postup jako průtah pro účastníky řízení s jakýmikoli důsledky.

38. sp. zn. 16 C 128/2015

Z kárného návrhu se podává průtah od 19. 5. 2017 do 26. 1. 2018, kdy kárně obviněný nařídil jednání na 5. 3. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že jedná se o vypořádání společného jmění manželů a jednu z věcí vrácených po předchozím odebrání a přidělení do senátu 25 C. Ve věci proběhlo dne 13. 8. 2018 jednání, další nařízeno na 17. 9. 2018. Ve věci bude pokračováno ke skončení řízení.

39. sp. zn. 16 C 237/2015

Tuto položku opravila kárná navrhovatelka v doplnění ze dne 29. 11. 2018 na sp. zn. 16 C 338/2015. Ta je však uvedena již pod výše uvedeným bodem 20.

40. sp. zn. 16 C 25/2016

Z kárného návrhu se podává průtah od 26. 2. 2016, kdy kárně obviněný pouze přeposlal druhé straně odpor, nic nepožadoval a dále opět jen přeposlal reakci, do 6. 1. 2017, kdy nařídil ve věci jednání na 20. 2. 2017. Toto odročil na 20. 3. 2017, následně jej zrušil a zadal znalecký posudek – znalkyni opomněl jednak zaslat ustanovení, jednak s ní nekonzultoval vytíženost, tj. až následně žádala znalkyně o změnu z důvodů jejího vytížení na následujícího půl roku. Učinila dokonce návrh na méně vytížené znalce – toto kárně obviněný ignoroval. Od dubna 2017 neučinil žádný úkon do ledna 2018, kdy požádal o materiál, který znalkyně požadovala již dříve a v lednu 2018 jej zaslal, se stanovením dalších 90 dnů na vypracování posudku. Znalkyně si však materiál obstarala sama a v lednu 2018 spis vrátila i s posudky, tj. vznikl další průtah více než 9 měsíců, kdy nejméně půl roku byl průtahem kárně obviněného. Následně kárně obviněný rozeslal posudek, rozhodl o znalečném a termín jednání stanovil na 16. 4. 2018. Ten však odročil na 2. 5. 2018 „za účelem zvážení návrhů na doplnění dokazování“.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že v průběhu vytýkaných průtahů byly prováděny telefonické konzultace za účelem zjištění možnosti zpracování znaleckého posudku. Ve věci bylo po provedených jednáních dne 9. 5. 2018 rozhodnuto a rozsudek nabyl dne 26. 6. 2018 právní moci.

41. sp. zn. 16 C 98/2016 Tuto položku navrhla kárná navrhovatelka v doplnění ze dne 29. 11. 2018 vypustit, neboť se tento skutek shoduje s tím, který je již uvedený pod bodem 23.

42. sp. zn. 15 C 175/2016

Z kárného návrhu se podává průtah od 8. 7. 2016 do 5. 1. 2017, kdy kárně obviněný zapůjčil spis krajskému soudu a dále pak od 30. 3. 2017 do vyžádání spisu ke kontrole, kdy soudní kancelář obdržela dne 20. 4. 2018 pokyn k výzvě.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že po učiněné výzvě nebyla žaloba doplněna. Dne 9. 7. 2018 byla žaloba odmítnuta.

43. sp. zn. 16 C 195/2016 Tuto položku opravila kárná navrhovatelka v doplnění ze dne 29. 11. 2018 na sp. zn. 16 C 198/2016. Ta je však uvedena již pod výše uvedeným bodem 28.

44. sp. zn. 15 C 300/2016

Z kárného návrhu se podává průtah od 13. 11. 2017 do 15. 3. 2018, kdy kárně obviněný vyzval žalobce k odstranění vad žaloby, následně ji odmítl, přitom šlo o újmu za nesprávný postup.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci byl dne 11. 4. 2018 vyhlášen rozsudek, který nabyl dne 18. 5. 2018 právní moci.

45. sp. zn. 16 C 318/2016 Z kárného návrhu se podává průtah od 1. 6. 2017 do vyžádání spisu ke kontrole, kdy dal kárně obviněný pokyn dne 19. 4. 2018 alespoň k připojení jiného spisu.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že řízení bylo dne 7. 5. 2018 zastaveno.

46. sp. zn. 16 C 1/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 12. 1. 2017 do doby kontroly, resp. do dne 1. 6. 2018, kdy se patrně kárně obviněný se závěrem kontroly ztotožnil, začal konat a vyměřil soudní poplatek. K tomu kárná navrhovatelka uvedla, že řízení bylo zahájeno 2. 1. 2017, žalobce se domáhal zpět zálohy, kterou zaplatil dne 31. 7. 2014. Kárně obviněný vyrozuměl žalobce o tom, že řízení bylo od 3. 12. 2013 přerušeno kvůli probíhající insolvenci s tím, že nebylo možno pokračovat v řízeních o pohledávkách, jež bylo možno přihlásit. Tento postup byl zcela nesmyslný. Buď mělo být řízení zastaveno, pokud by se skutečně nebylo možno u soudu domáhat uvedené zálohy, ale měl se žalobce přihlásit (§ 109 odst. 1 písm. a) ve spojení s §140c insolvenčního zákona), nebo ji přihlásit možné nebylo a pak ale ani řízení nemělo být přerušeno. Pohledávka však vznikla až následně, přihlásit ji nebylo možné a jediný způsob uplatnění bylo proto vedení soudního řízení.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci bylo na 17. 10. 2018 nařízeno jednání a byla doručena výzva k doplnění tvrzení. Ve věci bude pokračováno ke skončení.

47. sp. zn. 16 C 19/2017

Z kárného návrhu se podává průtah do 9. 3. 2018, kdy dal kárně obviněný pokyn k vyhotovení a vypravení výzvy k zaplacení soudního poplatku, přičemž referát měl rozepsaný již dne 26. 1. 2017 a možnost pověřit vyřízením poplatku vyšším soudním úředníkem nevyužil. Ve věci, týkající se pracovněprávního sporu, byl tak průtah více jak 13 měsíců. Současně pak byly ve věci zaslány jak výzva k rozhodnutí bez jednání, tj. vše by tedy mělo být v pořádku, žalobce unáší břemena tvrzení, jakož i důkazní (jinak by věc musela do jednací síně), ale i tzv. kvalifikovaná výzva, tj. postupuje tak, jako kdyby nutně potřeboval stanovisko druhé strany – v tom případě ale není věc k rozhodnutí bez jednání, když neví, jaká je obrana a zda tedy opravdu bude možno bez jednání rozhodnout. Není také zřejmé, proč kárně obviněný nerozhodl za tohoto stavu platebním rozkazem, jehož součástí bylo možné kvalifikovanou výzvu učinit.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že pokud se týká argumentace neúčelným postupem soudce - nevydáním platebního rozkazu, tak předesílám, že úspěšnost doručení platebního rozkazu v pracovněprávních a civilních věcech je dle mé zkušenosti minimální. Polemiku s tím, že byla zaslána zároveň výzva k vyjádření účastníků k postupu soudu spočívajícím v rozhodnutí bez nařízení jednání, a zároveň tzv. kvalifikovaná výzva s možností rozhodnutí v rámci tzv. fikce uznání, se objevuje i v jiných stanoviscích kárné navrhovatelky a v obecné rovině tuto polemiku nechápu. Dle mého názoru lze tyto výzvy činit a doručit žalovanému společně, kdy u obou je předpokladem úplná žaloba a doložené důkazy, ze kterých lze v rozhodnutí vycházet, a rozdíl je pak pouze v aktivitě žalovaného a následném postupu soudu. Kvalifikovaná výzva musí být účastníku doručena do vlastních rukou. Podle mého názoru tímto způsobem postupují i jiní kolegové a rozhodnutí je pak učiněno podle toho, jakým způsobem se podaří doručit, a jak žalovaný reaguje. V dané věci pak byl dne 23. 5. 2018 vyhlášen rozsudek pro uznání, který nabyl 18. 7. 2018 právní moci.

48. sp. zn. 16 C 25/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 27. 2. 2017, kdy byl spis po dořešení poplatkové povinnosti u kárně obviněného, nic dalšího nečinil až do data kontroly, kdy při vyžádání spisu 13. 4. 2018 dal pokyn zaslat žalobu a vyzval k vyjádření.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci bylo nařízeno na 8. 10. 2018 jednání a věc bude vedena ke skončení.

49. sp. zn. 16 C 43/2017 Z kárného návrhu se podává průtah od 23. 2. 2017 do 21. 7. 2017, kdy kárně obviněný vyzval k odstranění vad. Jednalo se o výživné.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že věc je složitá zejména s ohledem na schopnosti advokátem nezastoupené žalobkyně. Věc byla dne 16. 4. 2018 rozsudkem skončena. Dne 15. 6. 2018 nabylo rozhodnutí právní moci, ale k dnešnímu datu nebyla vyšším soudním úředníkem tato právní moc vyznačena.

50. sp. zn. 16 C 88/2017 Z kárného návrhu se podává průtah od 20. 4. 2017, kdy kárně obviněný nechal pouze zaslat bez jakéhokoliv dalšího úkonu doplnění druhé straně, až do vyžádání spisu ke kontrole 13. 4. 2018, kdy dal pokyn k výzvě.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci bylo nařízeno na 15. 10. 2018 jednání a věc bude vedena ke skončení v co nejkratším časovém horizontu.

51. sp. zn. 16 C 92/2017

Z kárného návrhu se podává, že věc byla převedená z CEPR, neboť došlo pro insolvenci k přerušení, spis předložen se zprávou dne 6. 4. 2017, přesto dal 11. 4. 2017 kárně obviněný pokyn k opětovnému zaslání výzvy k rozhodnutí bez jednání i kvalifikované výzvy. Advokát žalobkyně jej znovu upozornil na přerušení řízení dne 11. 5. 2017. Kárně obviněný přesto dal dne 2. 6. 2017 pokyn k vyhlášení rozsudku, následně jej zrušil a napsal úřední záznam o tom, co již měl dvakrát sděleno ve spise. Nicméně na termín nakonec šel do jednací síně a místo rozsudku vyhlásil přerušení, které vyhlašováno být nemuselo. Namísto nepotřebných úkonů mohlo být postupováno v jiných věcech, kde byly průtahy. Do přerušení soudem prodleva od 11. 4. 2017 do 19. 6. 2017.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že řízení je přerušeno ze zákona.

52. sp. zn. 16 C 97/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 6. 4. 2017 do 18. 1. 2018, kdy kárně obviněný opakoval požadavek na připojení spisu po tři čtvrtě roku. Poté rozeslal stanovisko vedlejšího účastníka, resp. neúčastníka (nechtěl vstoupit do řízení). Od 22. 2. 2018 byl spis dále u kárně obviněného až do vyžádání spisu ke kontrole 13. 4. 2018, kdy nařizuje jednání na 16. 5. 2018. Jednalo se o věc týkající se nemoci z povolání.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci byl dne 25. 5. 2018 vyhlášen rozsudek. 53. sp. zn. 16 C 110/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 14. 11. 2017, až do vyžádání spisu ke kontrole, kdy 13. 4. 2018 nařídil kárně obviněný jednání na 18. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci byl dne 18. 6. 2017 vyhlášen rozsudek.

54. sp. zn. 16 C 111/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018

Z kárného návrhu se podává průtah od 1. 6. 2017, až do data kontroly, kdy při vyžádání spisu dne 13. 4. 2018 vyzývá kárně obviněný žalovanou k vyjádření.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že dne 30. 7. 2018 bylo řízení zastaveno.

55. sp. zn. 16 C 128/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 13. 11. 2017, až do data kontroly, kdy při vyžádání spisu dne 13. 4. 2018 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k zaslání žaloby a výzvy k vyjádření.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že žalobce bude vyzván k upřesnění žaloby, soulad žalobního petitu se skutkovými tvrzeními a upřesnění petitu s následným nařízením jednání. Ve věci bude pokračováno k vyřízení.

56. sp. zn. 16 C 129/2017 Z kárného návrhu se podává průtah od 20. 6. 2017 do 9. 3. 2018, kdy jde o věc pracovní a kárně obviněný kumulovaně opět zasílá výzvu k rozhodnutí bez jednání a výzvu kvalifikovanou.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci dne 20. 6. 2018 rozhodnuto. Dne 15. 8. 2018 nabylo právní moci.

57. sp. zn. 16 C 147/2017 Z kárného návrhu se podává průtah od 1. 6. 2017 (kárně obviněný jen rozeslal druhé straně odpor, nic nepožadoval, dále pak opět jen rozeslal reakci) do doby kontroly, kdy až 13. 4. 2018 nařídil ve věci jednání na 18. 6. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že dne 4. 5. 2018 bylo řízení zastaveno, právní moci nabylo rozhodnutí dne 6. 6. 2018.

58. sp. zn. 16 C 148/2017 Z kárného návrhu se podává průtah od 21. 9. 2017, kdy kárně obviněný dal pokyn k rozeslání odporu a nic dalšího neučinil až do data kontroly (fyzicky byl spis předložen dne 16. 4. 2018) a nadále až do sepisu kárné žaloby dne 4. 7. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci bylo nařízeno na 22. 10. 2018 jednání a ve věci bude pokračováno ke skončení.

59. sp. zn. 16 C 153/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 27. 6. 2017, kdy má kárně obviněný spis se shodnými stanovisky stran ke splacení uznaného dluhu mimo insolvenci (vznikl až následně, na což upozorňuje žalobce již v žalobě) u sebe, a to až do jeho vyžádání ke kontrole, kdy referuje sdělení, že je vedeno insolvenční řízení – tj. bez úkonu směřujícího ke skončení věci, až do 4. 7. 2018. Navíc bylo možno vyhlásit rozsudek pro uznání se splátkami, a to i poté, co toto žalobce opět v květnu 2018 sdělil.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že dne „26. 4. 2018 bylo sděleno účastníkům vedení insolvenčního řízení žalovaného. Ve věci je možné pokračovat v řízení. Žalovaný byl vyzván k postupu soudu a sdělení možnosti - výše splátek. Po výkazu doručení bude obratem rozhodnuto.

60. sp. zn. 16 C 202/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 7. 8. 2017 do 22. 11. 2017, kdy kárně obviněný dal pokyn zaslat žalobu žalovanému s výzvou k vyjádření. To kárně obviněný obratem nechal zaslat bez dalšího druhé straně, nijak ale nereagoval na jeho žádost o ustanovení advokáta a podání vyjádření jeho prostřednictvím, tj. další průtah od 29. 1. 2018 až do data kontroly 16. 4. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že o žádosti o ustanovení zástupce bylo rozhodnuto dne 4. 6. 2018. Na 5. 11. 2018 bylo ve věci nařízeno jednání s tím, že bude pokračováno k vyřízení věci.

61. sp. zn. 16 C 209/2017 Z kárného návrhu se podává průtah od 4. 10. 2017, kdy byl spis předložen kárně obviněnému, do doby vyžádání ke kontrole – soudní poplatek, resp. osvobození (které přiznal v plném rozsahu bez odůvodnění) dal soudní kanceláři až 12. 4. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že dne 15. 8. 2018 řízení zastaveno.

62. sp. zn. 16 C 218/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 31. 10. 2017 do kontroly 12. 4. 2018, tj. více jak 5 měsíců – přitom kárně obviněný měl v úmyslu rozhodnout bez jednání, žalobce k tomu nedal souhlas a žalovaná nic nového k věci nesdělila, byla nečinná.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci byl dne 28. 5. 2018 vyhlášen rozsudek.

63. sp. zn. 16 C 237/2017

Z kárného návrhu se podává, že spis byl kárně obviněnému předložen po nápadu dne 1. 9. 2017, žaloba byla rozeslána s požadavkem na vyjádření dne 28. 12. 2017, tj. po 4 měsících. Dne 8. 1. 2018 kárně obviněný jen bez dalších přeposlal stanovisko zpět žalobci, žádný další úkon s tím nespojil a jednání pak nařídil samostatně až dne 12. 4. 2018, kdy byl spis žádán ke kontrole (úkony mohly a měly být spojeny, úspora poštovného, času pro kancelář i soudce), tj. další zbytečné 3,5 měsíce. Jednalo se o věc týkající se nemajetkové újmy.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že věc byla složitější na přípravu. Dne 30. 7. 2018 byl vyhlášen rozsudek.

64. sp. zn. 16 C 234/2017 Původně byla tato položka uvedena sp. zn. 16 C 243/2017, ale podáním kárné navrhovatelky ze dne 29. 11. 2018 byla opravena na sp. zn. 16 C 234/2017. Jednalo se pouze o písařskou chybu, spis byl dostatečně srozumitelně a jasně popsán, a nebyl tedy zaměnitelný s jiným spisem.

Z kárného návrhu se podává průtah od 25. 1. 2018 do 13. 4. 2018, kdy termín vyhlášení rozsudku pro uznání (fikcí) stanovil kárně obviněný po 2,5 měsících, až když byl spis vyžádán ke kontrole. U kárně obviněného s „vyjádřením“, kdy zadával termín vyhlášení na 18. 4. 2018. Jednalo se o pracovněprávní věc.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že žaloba byla podána dne 18. 8. 2017, dne 13. 11. 2017 byla učiněna výzva k zaplacení soudního poplatku a po jeho zaplacení pak dne 23. 11. 2017 výzva k písemnému vyjádření k žalobě (tzv. kvalifikovaná výzva ve smyslu ustanovení § 114b o. s. ř.). Dne 23. 12. 2017 byla podána žádost o prodloužení lhůty, dne 19. 1. 2018 předloženo vyjádření (tedy až po uplynutí zákonné lhůty k vyjádření). Dne 18. 4. 2018 byl vyhlášen rozsudek pro uznání (tento byl potvrzen odvolacím soudem) a věc je tak k datu 28. 11. 2018 pravomocně skončena. K tvrzenému průtahu v délce 2,5 měsíců v „pracovněprávní věci“ uvádím, že se nejednalo o věc pracovní s přednostním nařízením (žaloby o neplatnost skončení pracovního poměru), ale o náhradu mzdy. Tvrzená délka průtahu (2,5 měsíce) pak dle mého názoru nesplňuje časovou intenzitu pro případné kárné provinění. Věc je nyní pravomocně skončena.

65. sp. zn. 16 C 245/2017 Z kárného návrhu se podává průtah od 30. 10. 2017, kdy kárně obviněný nic nečinil až do data kontroly, kdy při vyžádání spisu dne 13. 4. 2018 dal pokyn soudní kanceláři k zaslání žaloby a žádosti o sdělení, zda lze rozhodnout bez jednání (5,5 měsíce). Přestože je žalována právnická osoba, tudíž jistota doručení kvalifikované výzvy, byla zaslána jen výzva k rozhodnutí bez jednání, což obnášelo podstatně náročnější postup a prodloužilo to řízení. Jednalo se o věc týkající se pracovního úrazu.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že „[v]e věci doručeny výzvy k vyjádření obratem bude nařízeno jednání. Zde spatřován průtah v nedoručení kvalifikované výzvy spolu s výzvou k rozhodnutí bez jednání, který je v jiných případech kdy takto soudce postupuje kritizován.?

66. sp. zn. 16 C 249/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 7. 12. 2017, kdy nic dalšího kárně obviněný nečinil až do data kontroly, kdy při vyžádání spisu 13. 4. 2018 dal pokyn soudní kanceláři k zaslání žaloby a žádosti o sdělení, zda lze rozhodnout bez jednání. Jednalo se o věc týkající se pracovního úrazu.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že ve věci bylo nařízeno jednání na 10. 10. 2018, kdy bude pokračováno ke skončení věci.

67. sp. zn. 16 C 250/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 15. 2. 2018, kdy kárně obviněný dal pouze pokyn k rozeslání vyjádření k žalobě, nic dalšího nečinil až do data kontroly, kdy při vyžádání spisu 13. 4. 2018 nařídil jednání na 16. 5. 2018. To bylo možné i ekonomické spojit – krok z února nesměřoval ke skončení věci – zbytečné 2 měsíce. Jednalo se o věc týkající se neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že věc napadla dne 21. 12. 2017. Dne 2. 1. 2018 vyzvala vyšší soudní úřednice k zaplacení soudního poplatku. Dne 9. 1. 2018 jsem vyzval k písemnému vyjádření k žalobě. Dne 12. 4. 2018 bylo nařízeno jednání na 16. 5. 2018, následně dne 20. 6. 2018 byl schválen smír účastníků. Věc je pravomocně skončena. Průtah byl zcela minimální, odpovídající zatíženosti senátu.

68. sp. zn. 21 C 116/2017

Z kárného návrhu se podává průtah od 30. 8. 2017, kdy kárně obviněný kromě pouhého pokynu soudní kanceláři k rozeslání odporu dne 6. 12. 2017 nic dalšího od přidělení spisu neučinil až do data kontroly (fyzicky spis předložen 16. 4. 2018) a dále pak až do sepisu kárné žaloby 4. 7. 2018.

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že dne 2. 8. 2018 byla zaslána výzva k doplnění tvrzení a na 22. 10. 2018 bylo nařízeno jednání ve věci. Ve věci bude pokračováno k vyřízení.

69. sp. zn. 16 C 400/2013

Z kárného návrhu se podává, že od doby, kdy byl spis vrácen po kontrole byl u soudce dne 7. 5. 2018 bez úkonu, a to až do dne 8. 11. 2018 (č. l. 126) – žádost místopředsedkyně o vysvětlení. Teprve poté bylo ve věci pokračováno a soudce ustanovil znalce, přestože z tohoto důvodu odročil jednání na neurčito již dne 9. 4. 2018 (č. l. 122).

Ve vyjádření kárně obviněný uvedl, že k vytýkané prodlevě došlo v důsledku vyřizování jiných věcí, a to zejména s ohledem na nutnost zjištění znalce (neformálním způsobem) schopného zpracovat revizní posudek ve věci.

IV. Vyjádření soudcovské rady Okresního soudu v Liberci k osobě kárně obviněného

[18] Soudcovská rada ve svém vyjádření ze dne 3. 9. 2018 předně uvedla, že jednání kárně obviněného i způsob vedení soudních řízení hodnotí účastníci řízení a jejich zástupci v naprosté většině kladně. Nekonfliktně se projevuje kárně obviněný i k ostatním kolegům, administrativnímu a odbornému aparátu, a proto je většinou kolegů hodnocen pozitivně pro svou přátelskou povahu.

[19] K namítaným průtahům soudcovská rada uvedla, že od doby minulého kárného řízení s kárně obviněným se situace v jeho senátu nezměnila. Navíc zdůraznila, že pracovněprávní specializace kárně obviněného je jednou z nejobtížnějších specializací okresních soudců. Ohledně snížení nápadů věcí soudcovská rada konstatovala, že bylo v minulosti buď žádné, nebo marginální. U většiny specializovaných senátů byla pak úleva od hlavní občanskoprávní agendy takřka vždy větší než v případě senátu kárně obviněného. Zastavení nápadu v senátu kárně obviněného v roce 2017 na čtyři měsíce označila soudcovská rada za nic neřešící opatření. Dále upozornila na problematickou vyváženost nápadu věcí na jednotlivá oddělení v závislosti na počet osob v nich působících. Za referenční vzorek si zvolila 19 měsíců (od ledna 2017 do července 2018) a upozornila, že soudci v občanskoprávních senátech jsou zhruba o 40% více vytíženi, než-li soudci v trestních senátech. Konkrétně poukázala na to, že za předmětné období je v trestních senátech nápad 15,38 věcí na soudce a měsíc (resp. 16,75 osob na soudce a měsíc), u kárně obviněného to však bylo za posuzované období 24,31 věcí měsíčně, resp. s ohledem na čtyřměsíční zastavený nápad se jednalo o 30,8 věcí na měsíc.

[20] Na závěr poukázala soudcovská rada na skutečnost, že kárně obviněný působí v justici od konce minulého tisíciletí, přičemž byl mnoho let vystaven nepříjemné a do nedávna neřešené personální situaci, stejně jako všichni tehdejší severočeští soudci, z čehož plynulo mnoho set neskončených věcí. Také upozornila na povinnost každého soudce, tedy i civilního, účastnit se dvakrát až třikrát ročně tzv. trestní služby, a věnovat se proto zcela odlišné specializaci, než je u něj standardem.

V. Stanovisko odvolacího soudu k věcem vyřizovaným kárně obviněným a kvalitě jeho

práce

[21] Ve svém stanovisku ze dne 19. 12. 2018 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci jako soud odvolací konstatoval k věcem vyřizovaným kárně obviněným, podrobeným následně odvolacímu řízení, že se jednalo v převážné většině o případy skutkově a právně obtížné až mimořádně obtížné, vyžadující kromě specifických znalostí v oblasti pracovního práva i delší dobu ke studiu spisu, příslušných předpisů a judikatury. Konkrétně ke kvalitě práce kárně obviněného uvedl, že zejména z obsahu odůvodnění jeho rozhodnutí byla patrna erudice kárně obviněného, velmi dobrá kvalita argumentace a pečlivost. I ve srovnání s kolegy vyřizující jednodušší agendu zhodnotil odvolací soud délku řízení kárně obviněného jako standardní. A uzavřel, že kvůli jeho odborným předpokladům bylo o kárně obviněném také uvažováno jako o soudci odvolacího soudu.

VI. Podstatný obsah jednání před kárným senátem konaného dne 9. 1. 2019

[22] Předseda kárného senátu v souladu s § 13 a § 17 odst. 3 zákona č. 7/2002 Sb. úvodem seznámil účastníky řízení s výsledky předběžného šetření ve věci. Uvedl, že s ohledem na výtku udělenou kárně obviněnému, převzatou jím dne 27. 10. 2017, kárný senát považuje jednání, resp. komplex jednání řešený touto výtkou za věc pravomocně rozhodnutou a za kárná provinění považuje pouze takové jednání, které pokračuje i po výtce.

[23] Dále upozornil, že subjektivní šestiměsíční lhůta je dle kárného senátu považována za zachovalou v případě, že od zjištění průtahu, například na základě předložené zprávy o nevyřízených věcech či na základě prověrky spisů, do konce šestiměsíční lhůty byl předmětný skutek dostatečně konkrétně popsán a sdělen kárnému senátu. Pokud tedy například byla zaměněna spisová značka spisu s tvrzeným průtahem, ale jednání bylo jasně popsáno a sděleno kárnému senátu ve lhůtě šesti měsíců, je lhůta považována za zachovalou.

[24] Sdělil, že při samotném posuzování jednotlivých namítaných průtahů ve věci, vychází kárný senát ze své konstantní judikatury, z níž vyplývá, že se musí posuzovat každá věc individuálně, ale v zásadě platí, že se jedná o průtah, pokud neučiní soudce úkon směřující k rozhodnutí ve věci po dobu tří měsíců, v případě výrazného zatížení soudce po dobu šesti měsíců.

[25] A v neposlední řadě požádal strany, aby sdělily kárnému senátu, zda se shodují ve skutkové rovině na tom, co bylo uvedeno v kárném návrhu, případně na čem se neshodují. A předestřel, že konkrétně v případě sporu, zda měl kárně obviněný přerušit řízení, či nikoliv, kárný senát má za to, že se jedná o právní posouzení, které v zásadě nemůže být základem kárného provinění.

VI.1. Úvodní stanoviska

[26] Kárná navrhovatelka se ve svém úvodním stanovisku předně zaměřila na změny, které na okresním soudě proběhly od doby projednání prvního kárného návrhu podaného proti kárně obviněnému v roce 2013 a které požadoval kárný senát od vedení soudu v souvislosti s vytvořením podmínek soudcům pro vyřizování věcí bez průtahů. Poukázala na lepší technickou vybavenost, doplnění asistentských řad, snahu o odbřemenění soudních oddělení, které se potýkaly s problémy, ať už zastavením či snížením nápadu, výpomocí kárné navrhovatelky s vyřizováním spisů či přidělením spisů nově příchozí soudkyni.

[27] Konkrétně u kárně obviněného však byly, přes různé způsoby pomoci, v roce 2016, po kontrole věcí starších tří let, zjištěny pokračující průtahy, které s ním byly projednány, a byl domluven postup k odstranění těchto nedostatků. Protože kárně obviněný nápravu nezjednal ani v situaci, v níž mu byl zastaven nápad od září do prosince roku 2017, byla mu uložena výtka a stanovena lhůta k provedení nápravy do konce prvního čtvrtletí roku 2018. Ani následně však kárně obviněný nekonal, a tak situace vyvrcholila v podání tohoto kárného návrhu.

[28] Kárná navrhovatelka vyjádřila politování nad touto situací, protože kárně obviněného považuje za profesionála s reprezentativním vystupováním, nicméně namítané průtahy, co se týče počtu a stáří spisů, v nichž se objevují, nebylo možno řešit jinak, než touto cestou. Navíc kárně obviněný se dle kárné navrhovatelky objevuje mezi soudci, kteří mají s uvedeným problémy trvale a opakovaně. K tomuto tvrzení předložila zprávu o stavu nedodělků. Kárná navrhovatelka také uvedla, že zastavení nápadu u kárně obviněného na čtyři měsíce bylo v souladu s požadavkem soudcovské rady, k čemuž předložila e-mailovou komunikaci se soudcovskou radou.

[29] Co se týče předestřeného předběžného názoru kárného senátu, vyjádřila souhlas se zohledněním udělené výtky při posuzování délky průtahu. K stanovisku, jež kárný senát zaujal ohledně posouzení průtahů ve spisech, v nichž došlo k přerušení řízení, uvedla, že pokud zákon jasně stanovuje, že účastník má právo na vyrozumění o takovém přerušení, i z důvodu možnosti obrany proti uvedenému úkonu, a kárně obviněný účastníky nevyrozuměl, považuje to za průtah. Zároveň však uvedla, že je připravena akceptovat přístup kárného senátu k této otázce.

[30] Obhájce kárně obviněného v úvodu poukázal na skutečnost, že v roce 2013 bylo proti kárně obviněnému vedeno kárné řízení v situaci, v níž měl 360 neskončených věcí, nyní jich má necelých 130. Uvedené tak dle jeho názoru nesvědčí o nečinnosti kárně obviněného a zanedbávání jeho soudcovských povinností, ale naopak o snaze ke snižování počtu nevyřízených věcí, a to i přes historickou přetíženost jeho senátu 16 C. Nevyloučil, že některá řízení trvají déle, rozporoval však, že by průtahy byly zaviněny kárně obviněným a měly by jít k jeho tíži.

[31] Opatření ze strany vedení jako čtyřměsíční zastavení nápadu označil obhájce kárně obviněného za nedostatečné a nic neřešící. Rozporoval i údajný souhlas soudcovské rady se zastavením nápadu do jeho senátu pouze na čtyři měsíce. Poukázal naopak na vyjádření soudcovské rady k návrhu rozvrhu práce na rok 2018, v němž soudcovská rada dle jeho názoru se zahájením plného nápadu nesouhlasila a upozornila na avizované zastavení nápadu na šest měsíců. Obhájce kárně obviněného také poukázal na horší situaci z hlediska výkonnosti v jiných senátech a na z toho dle jeho názoru vyplývající diskriminační přístup ke kárně obviněnému. Vyjádřil se také, že s ohledem na udělenou výtku nelze kárně obviněného za průtahy „kryté“ výtkou kárně stíhat.

[32] Kárně obviněný uvedl, že pokud se jedná o spisy velmi starých časových řad, prodleva v řízeních je způsobena složitostí věci, nutností oslovit a komunikovat se znalci a vypracovat znalecký posudek apod., a proto je nepovažuje za jím zaviněné průtahy. A dále uvedl, že složitost pracovněprávních sporů a jejich principiálnost pro účastníky řízení mu častokrát jednoduše znemožňuje věnovat se věcem z roku 2016 a 2017.

VI.2. Dokazování VI.2.a Důkaz listinami

[33] V rámci dokazování byly provedeny následující listiny jako důkazy:

a) Přehled nevyřízených věcí ke dni 3. 7. 2018;

b) Sdělení Mgr. D. ze dne 16. 3. 2016;

c) Přehled nápadu kárně obviněného od roku 2013 do roku 2018; d) Přehled spisů předaných k vyřízení JUDr. H. ze dne 3. 7. 2018; e) Přehled o počtu napadlých věcí za roky 2014 až 2017;

f) Přehled přidělených asistentů v roce 2017;

g) Opatření č. 9 k Rozvrhu práce na rok 2017; h) Zápis z jednání dne 7. 2. 2017;

i) Přehled o počtu nevyřízených věcí C ze dne 3. 7. 2018; j) Závěrečná zpráva o provedené kontrole ze dne 15. 6. 2017 a vyjádření kárně obviněného ke kontrole; k) Výtka ze dne 19. 10. 2017, převzatá kárně obviněným dne 27. 10. 2017; l) Závěrečná zpráva o provedené kontrole, emailové sdělení, Zpráva o kontrolních zjištěních, přehled zjištěných průtahů, vyjádření kárně obviněného; m) Seznam vyřízených věcí za období listopad 2017 až březen 2018; n) Přehled o počtu a délce jednání a počtu vyslechnutých svědků od 1. 11. 2017 až 30. 6. 2018; o) Emailové sdělení místopředsedkyně Okresního soudu v Liberci ze dne 4. 7. 2018: z něj vyplývá, že místopředsedkyně vyzývá kárně obviněného k učinění úkonů v „nedodělkových“ věcích sp. zn. 16 C 400/2013, sp. zn. 15 C 188/2011, sp. zn. 16 EC 385/2010, sp. zn. 16 C 314/2003, sp. zn. 16 C 330/2004, sp. zn. 13 C 166/2008, sp. zn. 16 C 30/2011, sp. zn. 16 C 142/2008, sp. zn. 16 C 111/2010 a sp. zn. 16 C 141/2012.

p) Přehled spisů bez úkonu v období od 1. 7. až 31. 12. 2017, které byly nahlášeny krajskému soudu; q) Počet nevyřízených věcí C a EC podle stáří ze dne 3. 7. 2018; r) Osobní spis kárně obviněného;

s) Přehledy výkonnosti podle jednotlivých senátů Okresního soudu v Liberci; t) Stanovisko soudcovské rady Okresního soudu v Liberci k osobě kárně obviněného ze dne 3. 9. 2018; u) Stanovisko odvolacího soudu k věcem vyřizovaným kárně obviněným a kvalitě jeho práce ze dne 19. 12. 2018; v) Přehled věcí starších 3 let, stav ke dni 7. 1. 2019: ten byl zpracovaný kárně obviněným z interního systému okresního soudu, u něhož kárná navrhovatelka zpochybnila jeho kompletnost, neboť ne všichni soudci měli v době zpracování své zprávy o nedodělcích vyhotoveny; z důkazu vyplynulo, že ze soudních oddělení Okresního soudu v Liberci zaměřených na civilní agendu vykazuje osm senátů nedodělky a devět senátů žádné nedodělky nevykazuje.

w) Přehled o počtu nevyřízených věcí C a EC a nedodělků C a EC ke dni 31. 12. 2017 a 30. 6. 2018, zpracovaný ředitelkou správy Okresního soudu v Liberci: z něj vyplývá, že ke dni 30. 9. 2018 měl kárně obviněný 143 nevyřízených věcí C a EC a počet jeho nedodělků byl ke dni 31. 12. 2017 15 věcí C a EC a ke dni 30. 6. 2018 10 C a EC věcí. Z provedeného srovnání s ostatními soudci řešícími civilní agendu na Okresním soudě v Liberci vyplývá, že u některých soudců došlo k nárůstu počtu nedodělků např. z 18 na 27, z 0 na 4 či ze dvou na 4, ale také k poklesu počtu nedodělků z 13 na 9, z 20 na 15 či ze 4 na 0.

x) Úřední záznam ze dne 7. 1. 2019 o přehledu napadlých věcí do soudního oddělení kárně obviněného za rok: z něj vyplývá, že celkově napadlo za rok 2018 kárně obviněnému 359 věcí C, a z toho 16 pracovněprávních věcí; pro srovnání bylo uvedeno, že do soudního oddělení 18 C se 100% občanskoprávní nápadem napadlo za rok 2018 celkem 451 věcí C.

y) E-mailová komunikace kárné navrhovatelky se soudcovskou radou a dalšími soudci ohledně návrhu opatření k rozvrhu práce na roky 2015 a 2017: z ní vyplývá, že kárná navrhovatelka komunikovala v srpnu 2017 se soudcovskou radou a dalšími soudci ohledně opatření č. 9 k rozvrhu práce na rok 2017 a požadavku kárně obviněného na zastavení nápadu na šest, minimálně na tři měsíce. K tomu se vyjádřil předseda soudcovské rady, který navrhl doplnit do uvedeného opatření za datum od 1. 9. 2017 datum „do 31. 12. 2017“, „tedy Mgr. Koškovi zastavit nápad občanskoprávních věcí s výjimkou věcí pracovněprávních na dobu 4 měsíců“. Kárně obviněný uvedl, že se jednalo o rozvrh práce na rok 2017 a nic nebránilo kárné navrhovatelce mu zastavit nápad v roce 2018 na další dva měsíce. S tím dle jeho názoru souhlasila i soudcovská rada, když se vyjadřovala k návrhu rozvrhu práce na rok 2018. Z komunikace ohledně rozvrhu práce na rok 2015 zase vyplývá, že se bude vypomáhat mimo jiné kárně obviněnému s nevyřízenými věcmi snížením nápadu o 25%, protože jich má více než 200 a navíc má i značné množství nedodělků, a zároveň se sám snaží a má dobré výkony. K tomu kárná navrhovatelka uvedla, že kárně obviněný byl v té době po kárném řízení a projevoval snahu po nápravě. V roce 2016 však došlo ke zlomu a začaly se u něj projevovat prodlevy při vyřizování věcí, což vyústilo až v podání kárného návrhu. Zároveň zdůraznila, že ve zprávách o nedodělcích se pravidelně objevuje stejných 10 soudců, a pokud se má vypomáhat třem až pěti soudcům, vždy se snaží kárně obviněného mezi tyto soudce zařadit. z) Tabulky srovnání soudců Okresního soudu v Liberci za roky 2015 až 2018; aa) Graf výkonnosti Mgr. Martina Koška za roky 2015 až 2018.

VI.2.b Důkaz výslechem svědka Mgr. P. H.

[34] Svědek Mgr. P. H., který působil na Okresním soudě v Liberci od roku 1993 jako čekatel a od roku 1996 tam působí jako soudce na civilním úseku, uvedl, že je členem soudcovské rady tohoto soudu, přičemž nyní je jejím předsedou. K situaci na civilním úseku soudu sdělil, že se jedná o klasickou severočeskou justici s vyšším nápadem oproti jiným soudům v ČR. Toto se dle jeho názoru mírně zlepšilo, když byl zaveden centrální elektronický platební rozkaz. Snížil se tak počet napadených věcí, ale i nedodělků. Nicméně tento stav se změnil před přibližně rokem a půl a nápad se začal zase zvyšovat.

[35] K osobě kárně obviněného uvedl, že se jedná o standardně rychlého soudce, co se týče rychlosti vyřizování věcí. Nedokázal posoudit, jak náročná je pracovněprávní agenda, neboť pracovněprávní spory rozhodoval naposledy před přibližně 17 lety, ale upozornil, že oba soudci, kteří mají na Okresním soudě v Liberci tuto specializaci, jsou nyní řešeni v kárném řízení. Vedení soudu se dle jeho názoru snaží různými způsoby pomáhat soudcům s nedodělky. U kárně obviněného si svědek vzpomněl, že mu byl zastaven nápad na čtyři měsíce od září do prosince 2017 a bylo dohodnuto, že by se mu měl zastavit nápad i přibližně na dva měsíce v následujícím roce, ale protože byl nový rozvrh práce již vyhotoven, nakonec se do něj nezasahovalo.

[36] Na otázku kárné navrhovatelky, proč byla dána kárně obviněnému pracovněprávní specializace, uvedl, že kárně obviněný nekončil tolik věcí, kolik končili kolegové a vedení soudu zastávalo názor, že daná specializace je více svázaná s lhůtami, a tak bude vytvořen tlak na rychlejší činnost. Před nástupem kárné navrhovatelky do funkce předchozí předsedkyně nedodělky neřešila, neboť podle jeho názoru jich všichni soudci měli mnoho. K zastavení nápadu uvedl, že si pamatuje na případ kárně obviněného a pak ještě dvou dalších soudců, kteří měli zastaveni nápad na rok a rok a půl, a to zřejmě proto, že se jednalo o extrémy. Dále potvrdil, že při příchodu soudkyně Mgr. H. po mateřské dovolené došlo k nedodělkové výpomoci, při níž se odebraly spisy několika soudcům, mimo jiné i několik desítek spisů kárně obviněnému a nejproblematičtějšímu soudci asi 200 spisů, a byly přiděleny právě jí.

[37] Na otázku obhájce kárně obviněného ohledně složitosti a časové náročnosti pracovněprávní agendy uvedl, že nelze generalizovat, protože klasické občanskoprávní případy jako rozvody či běžné bytové věci, jsou nesrovnatelné, ale složitější případy jako určování vlastnictví či různá dědická řízení jsou obdobné. Z vlastní zkušenosti si pamatoval, že náročnější tato agenda byla kvůli časté nutnosti rozhodovat v senátu. Také uvedl, že má jednací místnost naproti jednací místnosti kárně obviněného, a tak ví, že kárně obviněný mívá nařízeny k jednání dvě až tři pracovněprávní věci na den, pokud mívá „C věci“, nařízených jich mívá více. Označil kárně obviněného za všeobecně rozvážnějšího soudce a ohledně práce kárně obviněného o víkendu uvedl, že záleží na každém soudci, jak má organizaci práce nastavenou, přičemž poukázal na případy i jiných kolegů, kteří pracují o víkendu. Na otázku, zda si myslí, že kárně obviněný má průtahy ve spisech, nedokázal odpovědět, neboť tyto spisy nekontroloval.

[38] Kárný senát položil svědkovi otázku ohledně vhodnosti srovnávání nápadu a požadovaného výkonu na trestním a civilním úseku, které uvedla soudcovská rada ve svém stanovisku ze dne 3. 9. 2018. Konkrétně se jednalo o to, že civilní úsek měl být více zatížený a jsou po něm požadovány vyšší výkony, než po soudcích na trestním úseku. Svědek uvedl, že se normami, které jsou ve stanovisku uvedeny, zabýval přibližně před půl rokem a již si je přesně nepamatuje. Navrhovatelka k tomu uvedla, že toto srovnání vhodné není, jelikož situace na trestním úseku je jiná, s ohledem na generační proměnu a zkušenosti soudců, na jejich počet a složitost agendy, a soudci normu 25 osob na měsíc nemohou zvládat. Na civilním úseku, mimo jiné díky vyšším soudním úředníkům a dalšímu aparátu, je však situace odlišná, tam je za běžného stavu možno normu 32 vyřešených věcí za měsíc plnit, dokonce soudci, kteří normálně průběžně pracují, jsou schopni zvládat 35 až 40 věcí. Také uvedla, že kárně obviněný byl, i bez uvedeného čtyřměsíčního zastavení nápadu, zatížen řádově na úrovni norem, které by měl plnit. A dodala, že v rámci pracovněprávní agendy napadlo za rok 2018 kárně obviněnému 16 věcí a v poměru k normálnímu nápadu civilních věcí tomu odpovídalo 90 standardních civilních věcí. Na otázku kárné navrhovatelky, zda si svědek nemyslí, že je to dostatečná kompenzace, ten odpověděl, že nedokáže zhodnotit, kolikrát je pracovněprávní věc obtížnější, než-li standardní civilní věc. Uzavřel ale, že pokud by měl na výběr, pak by preferoval 90 standardních civilních věcí, než 16 pracovněprávních.

VI.2.c Důkaz výslechem svědkyně JUDr. P. H.

[39] Svědkyně JUDr. P. H., která nyní působí na Krajském soudě v Ústí nad Labem, ale v roce 2015 se vracela po tříleté mateřské na Okresní soud v Liberci pouze na rok, uvedla, že jí bylo po návratu přiděleno přibližně 500 věcí, z toho 35 těžko skončitelných věcí po kolegyni, která přecházela na krajský soud a tyto věci tedy „zdědila“ a zbývající od dalších kolegů. Z toho bylo 45 až 50 věcí kárně obviněného, přičemž se muselo jednat o spisy, v nichž soudce nic neučinil, jednalo se tedy o věci těžší obtížnosti, tedy náhrady škody, vypořádání podílu apod., ale žádné pracovněprávní věci nedostala. Z důvodu vysokého počtu přidělených věcí, proti kterému se neúspěšně bránila, jí byl zastaven na rok nápad. Primárně se při vyřizování věcí zaměřila na těch 35 těžších „zděděných“ a nejstarší spisy, přičemž vyřídila kolem 200 spisů jednoho z kolegů, ale 12 spisů kárně obviněného mu musela vrátit jako nevyřízené. Stalo se, že některé jeho spisy tedy „zestárly“ o rok, aniž by v nich cokoliv učinila a kárně obviněný se následně zodpovídal za průtahy v nich. Sama si však nedělala evidenci, zda skončila těžší věci či bagatelní.

[40] Kárná navrhovatelka upozornila, že svědkyně za kárně obviněného vyřídila 38 původně jemu napadených věcí, takže si nemyslí, že by tímto postupem byl nějak poškozen a uvedla, že z přehledu spisů předaných k vyřízení JUDr. H. ze dne 3. 7. 2018 [důkaz d)] vyplývá, že svědkyně nevyřizovala pouze nějaké bagatelní věci a kárně obviněnému nevrátila pouze těžké věci.

VI.2.d Důkaz výslechem svědkyně JUDr. L. C.

[41] Svědkyně JUDr. L. C., která je místopředsedkyní Krajského soudu v Ústí nad Labem a vykonává mimo jiné dohled nad Okresním soudem v Liberci, předně předložila dvě listiny: „Tabulky srovnání soudců Okresního soudu v Liberci za roky 2015 až 2018“ a „Graf výkonnosti Mgr. Martina Koška za roky 2015 až 2018“. Uvedla, že z uvedených dokumentů vyplývá, že kárně obviněný není podprůměrným soudcem a jeho výkonnost za roky 2017 a 2018 je v celku normální: v roce 2017 se u něj projevilo zastavení nápadu a bylo mu zapsáno 243 věcí, což je řádově asi o 100 méně, než v letech předcházejících, skončil 339 věcí a do dalšího roku mu zůstalo 119 nevyřízených věcí; a v roce 2018 byl jeho výkon přibližně stejný, napadlo mu 345 věcí, vyřízeno bylo 344 a do roku 2019 kárně obviněný „přenáší“ 125 nevyřízených věcí. Upozornila, že když vykonávala kontrolu u kárně obviněného v roce 2015 ve 12 jeho spisech starších sedmi let, zjistila určité nedostatky v efektivitě jeho práce a ve způsobu práce se spisem a uvedla, že obecný problém v severočeské justici je, že soudci řeší nové věci, aby měli výkonnost a starší těžší věci neřeší. V současné době nedokázala posoudit práci kárně obviněného, neboť v roce 2018 kontrolovala jeho kolegy a jeho samotného ne.

[42] K dotazu kárné navrhovatelka vysvětlila, že předsedové a místopředsedové okresních soudů mají kontrolní povinnost, v rámci níž musí každý půl rok předkládat Krajskému soudu v Ústí nad Labem zprávu o nedodělcích – tří, pěti a víceletých – s tím, že má docházet k fyzické kontrole spisů a nemají pouze kontrolovat spisy v informačním systému „ISAS“. Krajský soud vykonává dohledovou činnost nad tím, jakým způsobem vykonávají místopředsedové a předsedové tuto činnost a v případě zjištění závažných nedostatků, chce, aby výtky či kárné návrhy řešilo vedení daného okresního soudu. Dodala, že smyslem kontrol krajského soudu je nejen zjištění, v jakých spisech jsou průtahy, ale i zjištění, v čem mají soudci problémy, aby jim mohlo být nabízeno, v čem by se měli proškolit. Zdůraznila, že v rámci kontrol nebylo zjištěno, že by vedení Okresního soudu v Liberci postupovalo vůči kterémukoliv soudci šikanózně či nesprávně.

[43] Svědkyně dále uvedla, že v rámci posuzování zpráv poskytovaných vedením soudů rozlišují, zda soudce tzv. nesáhl na spis, což je objektivní kategorie, přičemž se následně zaměřují a zohledňují, kolik má daný soudce nevyřízených spisů. Pokud jich má totiž 600, pak je nemožné na spis „sáhnout“ dříve než za šest měsíců. Ideální počet nevyřízených spisů je mezi 200 až 150. Pak je ale nepřípustné akceptovat šestiměsíční nečinnost. A dále zjišťují účelnost úkonů učiněných ve spisech. V těchto případech je ale podle svědkyně nutné být zdrženlivý, neboť to může zasahovat do právního posouzení účelnosti postupu toho jednotlivého soudce.

[44] Ke složitosti pracovněprávní agendy svědkyně uvedla, že je organizačně komplikovanější, kvůli rozhodování v senátu, ale neměla za to, že by to byla složitá agenda, navíc pokud existují specializovaní soudci. Zda a jak by měli být soudci s pracovněprávní specializací zvýhodňováni oproti soudcům se standardní civilní agendou, nechtěla svědkyně komentovat, neboť by to bylo z její strany spekulativní. Ke kvalitě rozhodovací činnost kárně obviněného se svědkyně nemohla vyjádřit, protože odvolacím soudem je liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem, tedy ta může posuzovat jeho odbornou úroveň. Stejně tak se nemohla vyjádřit, zda jsou na kárně obviněného podávány stížnosti kvůli průtahům, protože ty taktéž vyřizuje jmenovaná pobočka.

VI.2.e Důkaz spisy, v nichž byly namítány průtahy

[45] Předseda senátu vyzval účastníky řízení, aby se vyjádřili, zda chtějí sporovat některý z úkonů v některém ze spisů, jak je popsala kárná navrhovatelka. Protože se účastníci na popisech skutků v kárném návrhu shodli, nebylo nutné provádět dokazování jednotlivými spisy.

VI.3. Závěrečné řeči

[46] Kárná navrhovatelka především odkázala na svědkyni JUDr. C., podle níž je možno s 200 nevyřízenými věcmi pracovat plynule, což však kárně obviněný nezvládá. Co se týče starších věcí, kárná navrhovatelka upozornila, že pokud měl kárně obviněný 15 nevyřízených spisů starších deseti let a více, bylo to alarmující, stejně jako skutečnost, že tyto spisy neskončil ani v situaci, v níž jej na to vedení soudu upozorňovalo a dalo mu půl roku na vyřešení tohoto nepříznivého stavu. Poukázala na seznam věcí, které kárně obviněný vyřídil za období listopad 2017 až březen 2018, z nějž vyplývá, že se zaměřil především na věci napadené v roce 2016, 2017 a 2018, a pokud končil starší věci, bylo to z velké části usnesením o zastavení řízení.

[47] Dále kárná navrhovatelka poukázala na jí vypracovaný přehled o počtu a délce jednání a počtu vyslechnutých svědků kárně obviněným od 1. 11. 2017 až 30. 6. 2018 a shrnula, že v jednotlivých měsících nedostatečně využíval své jednací dny a konkrétně v souvislosti se svou pracovněprávní specializací zcela minimálně. Věci staršího data začal kárně obviněný opravdu vyřizovat až v situaci, v níž kárná navrhovatelka začala, po půlroční lhůtě dané mu k nápravě, kontrolovat jeho spisy. S ohledem na uvedené setrvala na svém kárném návrhu. Jako kárné opatření navrhla, s přihlédnutím na již předchozí kárné provinění kárně obviněného a rozhodovací praxi kárného senátu, 10 – 20 % snížení platu na půl roku či rok.

[48] Obhájce kárně obviněného nejprve odkázal na předchozí písemná vyjádření a ústní přednesy kárně obviněného. Uvedl, že zejména z provedených listinných důkazů a výslechů svědků jasně vyplynulo, že kárně obviněný je standardním soudcem civilního úseku libereckého okresního soudu. Především pak poukázal na grafy srovnání soudců, které předložila svědkyně JUDr. C. Také zdůraznil, že z provedeného dokazování vyplynulo, že se kárně obviněný nevyhýbá řešení starších věcí, neboť v roce 2018 snížil počet svých nedodělků z 15 na 10 věcí. Tedy nebylo prokázáno, že by se kárně obviněný dopustil zaviněného a neodůvodněného průtahu v kterékoliv z namítaných věcí a že by ohrozil důvěru ve spravedlivé a odborné rozhodování soudu. Upozornil na nerovný přístup ke kárně obviněnému a ostatním soudcům na soudě, například v monitorování jednacích dnů a minut, které stráví v jednací místnosti, což není ani dle jeho názoru relevantní. A uzavřel, že s ohledem na uvedené navrhuje kárný návrh v plném rozsahu zamítnout.

[49] Kárně obviněný dodal, že stav senátu 16 C se objektivně zlepšil co do počtu skončených věcí, tak do počtu tzv. nedodělků. Potvrdil, že v některých věcech existují určité časové prodlevy, většinou však nejsou v nejstarších spisech. Upozornil, že od podání kárného návrhu do tohoto jednání skončil 19 v kárném návrhu namítaných věcí, skončil i 10 věcí starších časových řad a čtyři věci byly před rozhodnutím, ale jednání musela být odročena kvůli nutnosti zaslání spisů kárnému senátu.

VI.4 Odročení jednání za účelem vyhlášení rozhodnutí

[50] S ohledem na složitost a rozsáhlost věci, tedy především s ohledem na počet spisů, v nichž byly namítány jednotlivé průtahy, a charakter namítaných průtahů, bylo jednání odročeno za účelem vyhlášení rozhodnutí na 24. 1. 2019.

VII. Posouzení věci kárným senátem

VII.1. Včasnost kárného návrhu

[51] Kárný senát se zabýval nejprve tím, zda byl návrh podán v rámci lhůt vyplývajících z § 9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., dle něhož musí být návrh na zahájení kárného řízení podán nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o skutečnostech týkajících se kárného provinění, které jsou rozhodné pro podání návrhu, nejpozději však do tří let ode dne spáchání kárného provinění. Dospěl k závěru, že návrh byl podán jak v rámci objektivní tříleté, tak v rámci subjektivní šestiměsíční lhůty.

[52] Podstatné zde bylo, že skutek, pro který byla podána kárná žaloba, pojímá šestnáctý kárný senát Nejvyššího správního soudu jako komplexní jednání soudce spočívající v celkově nedostatečně rychlé práci soudce v určitém období. Detailně k tomu viz zejm. bod 29 usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 11. 2017, č. j. 16 Kss 5/2017 – 139 (zvýraznění provedl nyní kárný senát): „Skutkem v právním smyslu je nedostatečně rychlá (případně obecně v nedostatečném množství konaná či nedostatečně efektivní) práce soudce jako celek v určitém období vymezeném počátkem a koncem (tj. zpravidla daty, jako je tomu při popisu skutku kárným navrhovatelem i v nyní projednávané věci). To znamená, že součástí skutku, a především projevem jednání soudce navenek ve vnějším světě, jsou průtahy v jednotlivých konkrétních věcech (případech, eventuelně úkonech aj.), o nichž je obvykle veden samostatný soudní spis nebo jež jsou v méně častých případech součástí širšího soudního spisu. Průtahy spočívají obvykle v tom, že soudcem (nebo jinými osobami na jeho pokyn) nejsou činěny úkony směřující k vyřízení věci. Průtahy však mohou spočívat i v tom, že jakési úkony činěny sice jsou, jsou však formální (takříkajíc „úkony pro úkony“, aby byla ve spise formálně vykázána činnost), případně jde o úkony chaotické, nesměřující ve skutečnosti rozumně k vyřízení věci. V tomto pojetí je skutkem veškeré jednání soudce v určitém období, jež se týká jeho rozhodovací činnosti a má výše popsaný charakter. Znamená to mimo jiné, že průtahy v jednotlivých věcech jsou projevem jednání soudce ve vnějším světě především v tom, že počet těchto průtahů vzhledem k celkovému počtu vyřizovaných věcí a také délka průtahů v jednotlivých věcech jsou znakem závažnosti případného disciplinárního deliktu (půjde-li o jednání soudcem zaviněné). Samotné průtahy v konkrétní věci pak naopak není možno považovat za dílčí komponentu jakéhosi „složeného“ skutku spočívajícího v sumě konkrétních věcí, v nichž jsou zjištěny průtahy, při zohlednění délky těchto průtahů. Již vůbec pak skutkem není průtah v jednotlivé věci (pak by nutně platilo, že kolik věcí s průtahy, tolik skutků).“

[53] V tomto smyslu tedy jako jednání, u něhož zkoumá v první řadě včasnost podání kárného návrhu a následně (shledá-li, že návrh byl podán včas) i jeho „meritorní“ vlastnosti (zda se stalo, zda je zaviněné, jak je závažné aj.), pojímá kárný senát práci soudce za období od účinnosti výtky udělené předsedkyní soudu (28. 10. 2017) do podání kárného návrhu (9. 7. 2018); k tomu (k povaze výtky a zákazu dvojího postihu soudce) viz bod 30 shora již zmíněného usnesení č. j. 16 Kss 5/2017 – 139. O zachování objektivní tříleté lhůty v tomto ohledu není pochyb. S ohledem na povahu kárnou navrhovatelkou tvrzeného jednání (průtahy, tedy komplexní jednání soudce spočívající v nedostatečně rychlé práci týkající se desítek jednotlivých věcí zachycených v desítkách soudních spisů) lze počátek běhu subjektivní lhůty odvíjet až od okamžiku důkladnějšího prověření soudcovy práce. K němu došlo až poté, co z pohledu kárné navrhovatelky s nedostatečným výsledkem proběhl koncem března 2018 časový interval, který kárně obviněný dostal po poslední výtce k nápravě touto výtkou vytčených průtahů. I zde je zjevné, že taktéž subjektivní lhůta byla zachována, byl-li kárný návrh podán necelé čtyři měsíce po uplynutí března 2018.

VII.2. Skutková zjištění a jejich hodnocení

[54] Spisy, u nichž byly zjištěny průtahy:

1. sp. zn. 16 C 142/2008 v době od 28. 10. 2017 do 16. 1. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Od jednání 9. 10. 2017 nebyl učiněn úkon až do 16. 1. 2018, šlo o předložení námitky podjatosti.

Hodnocení: Ve věci již předtím byl vytknut jiný průtah, nyní průtah počítán od převzetí výtky 27. 10. 2017. Limit v délce 100 dnů nebyl překročen, průtah činil 80 dní.

2. sp. zn. 13 C 166/2008 v době 28. 10. 2017 do 30. 1. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Nebyl proveden žádný úkon od 29. 6. 2017 do 30. 1. 2018. Tehdy nařízeno jednání na 28. 2. 2018.

Hodnocení: Ve věci již předtím byl vytknut jiný průtah, nyní průtah počítán od převzetí výtky 27. 10. 2017. Limit v délce 100 dnů nebyl překročen, průtah činil 94 dní.

3. sp. zn. 16 C 90/2013 v době od 28. 10. 2017 do 26. 1. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Se spisem nebylo pracováno mezi 2. 11. 2017 a 1. 2. 2018.

Hodnocení: Ve věci již předtím byl vytknut jiný průtah, nyní průtah počítán od převzetí výtky (27. 10. 2017). Limit v délce 100 dnů nebyl překročen, průtah činil 90 dní.

4. sp. zn. 16 C 301/2015 v době od 28. 10. 2017 do 2. 2. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Opakovaně bylo bez patrného důvodu odkládáno jednání ve věci.

Hodnocení: Limit v délce 100 dnů nebyl překročen, průtah činil 97 dnů.

5. sp. zn. 16 EC 385/2010 době od 28. 10. 2017 do 28. 3. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Kárně obviněný během léta 2017 zjistil, že znalec v mezidobí skončil, přičemž dále žádal o urychlenou opravu v usnesení krajského soudu s poukazem na stáří věci. Poté, co předmětnou opravu usnesení krajského soudu dne 10. 8. 2017 obdržel (č. l. 295) a rozeslal, nadále nekonal. Dne 26. 2. 2018 byl učiněn dotaz účastníků řízení na stav věci (č. l. 297). Dne 28. 3. 2018 pak bylo vydáno usnesení o revizním znaleckém posudku (č. l. 298).

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 28. 3. 2018, tj. 151 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

6. sp. zn. 16 C 345/2014 v době od 28. 10. 2017 do 25. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Kárně obviněný měl bez úkonu soudní spis u sebe, a to ode dne 10. 8. 2017 (č. l. 160) do vyžádání spisu ke kontrole dne 25. 4. 2018, kdy referuje ustanovení znalce (č. l. 161).

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 25. 4. 2018, tj. 179 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

7. sp. zn. 16 Nc 1507/2008 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V této věci se soudní spis (s odvoláním proti odmítnutí žaloby a dalším návrhem ohledně účinnosti doručení) nacházel ode dne 18. 7. 2017 (č. l. 48) do dne 4. 7. 2018 (tj. podání kárného návrhu), bez jakéhokoliv úkonu u kárně obviněného.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 4. 7. 2018, tj. 249 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

8. sp. zn. 16 C 135/2015 v době od 28. 10. 2017 do 6. 3. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V dané věci kárně obviněný nekonal ode dne 18. 7. 2017 (č. l. 43) až do dne 6. 3. 2018, kdy bylo referováno „vyhlášení rozhodnutí na den 14. 3. 2018“ (č. l. 48). Poté kárně obviněný řízení zastavil.

Hodnocení: Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 6. 3. 2018, tj. 129 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

9. sp. zn. 16 C 205/2015 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Kárně obviněný měl soudní spis u sebe bez úkonu (v mezidobí pouze rozesílal doplnění podání ze dne 30. 8. 2017 (č. l. 59). Dne 26. 1. 2018 účastníky vyzval k mimosoudnímu postupu, a dále pak znovu v únoru 2018, následně opět rozesílal jednotlivá podání mezi stranami. Ode dne 31. 8. 2017 (tj. den po doplnění podání) do dne 4. 7. 2018 (kárný návrh) tak ve věci nebyl učiněn úkon směřující ke skončení věci.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 4. 7. 2018, tj. 249 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

10. sp. zn. 16 C 272/2015 v době od 28. 10. 2017 do 26. 3. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V dané věci kárně obviněný nekonal ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do dne 26. 3. 2018, kdy bylo nařízeno jednání (č. l. 30).

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 26. 3. 2018, tj. 149 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

11. sp. zn. 16 C 277/2015 v době od 28. 10. 2017 do 25. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V předmětné věci bylo k požadavku advokáta jednání ve věci odročeno na 13. 9. 2017. Protože však soud v této souvislosti účastníky řízení řádně nevyzval, daný termín tohoto dne zrušil a jednání odročil na neurčito (č. l. 36). Do vyžádání soudního spisu ke kontrole pak nebyl proveden úkon ve věci, tj. do dne 25. 4. 2018 (č. l. 37), kdy byla učiněna výzva dle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř.

Hodnocení: Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 25. 4. 2018, tj. 179 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

12. sp. zn. 16 C 291/2015 v době od 28. 10. 2017 do 9. 3. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V dané věci kárně obviněný nekonal ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do dne 9. 3. 2018, kdy řízení přerušil (č. l. 116). Návrh na přerušení řízení přitom žalobce učinil již součástí žaloby.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 9. 3. 2018, tj. 132 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

13. sp. zn. 16 C 314/2015 v době od 28. 10. 2017 do 26. 3. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V této věci kárně obviněný nekonal ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do dne 26. 3. 2018, kdy nařídil jednání (č. l. 22).

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 26. 3. 2018, tj. 149 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

14. sp. zn. 16 C 338/2015 v době od 28. 10. 2017 do 11. 2. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Kárně obviněný měl ode dne 20. 7. 2017 (č. l. 31) do dne 11. 2. 2018 (č. l. 32) soudní spis u sebe s částečným zastavením. Až dne 11. 2. 2018 vyzývá ohledně rozhodnutí bez jednání a věc končí, přičemž tak mohl už rovnou učinit.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 11. 2. 2018, tj. 106 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

15. sp. zn. 17 C 98/2011 v době od 28. 10. 2017 do 31. 5. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V předmětné věci kárně obviněný nekonal ode dne 4. 8. 2017 (č. l. 94), kdy bylo doručeno vyjádření ve věci, až do dne 31. 5. 2018 (č. l. 94), kdy bylo referováno přeposlání tohoto vyjádření.

Hodnocení: Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 31. 5. 2018, tj. 215 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

16. sp. zn. 16 C 3/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V dané věci byla shledána nečinnost kárně obviněného, když ten jednání ze dne 12. 4. 2017 (č. l. 62) odročil za účelem doplnění skutkových tvrzení a důkazů na 12. 7. 2017. Toto jednání kárně obviněný následně zrušil dne 11. 7. 2017 (č. l. 75) s ohledem na procesní ekonomii, kdy chtěl předvolat svědky, přičemž někteří měli čerpat dovolenou. Žádné však nepředvolal, ač návrh na tento důkaz měl u sebe ode dne 26. 5. 2017 (č. l. 65). Kárně obviněný přitom měl soudní spis u sebe až do jeho vyžádání ke kontrole, kdy nový termín jednání referoval až dne 20. 4. 2018, a to na 4. 6. 2018.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 20. 4. 2018, tj. 174 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

17. sp. zn. 16 C 98/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V posuzované věci kárně obviněný nekonal ode dne 20. 7. 2017 do doby spisové kontroly, kdy až dne 19. 4. 2018 (č. l. 28) soudce nařídil ve věci jednání na 28. 5. 2018.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 19. 4. 2018, tj. 173 dnů, tedy přes kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

18. sp. zn. 16 C 109/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V této věci byl kárně obviněný nečinný, když jednání ze dne 12. 4. 2017 (č. l. 77) odročil za účelem doplnění skutkových tvrzení a důkazů na 12. 7. 2017. Toto jednání však zrušil dne 11. 7. 2017 (č. l. 101) s ohledem na procesní ekonomii, kdy chtěl předvolat svědky, přičemž někteří měli čerpat dovolenou. Žádné však nepředvolal, ač návrh na tento důkaz měl u sebe ode dne 26. 5. 2017 (č. l. 79). Kárně obviněný přitom měl soudní spis u sebe až do jeho vyžádání ke kontrole, kdy nový termín referuje dne 20. 4. 2018 (č. l. 101), a to na 4. 6. 2018.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 20. 4. 2018, tj. 174 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

19. sp. zn. 16 C 134/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V posuzované věci kárně obviněný nekonal ode dne 6. 6. 2017 (č. l. 16) do vyžádání spisu ke kontrole, kdy referoval dne 19. 4. 2018 (č. l. 22) jednání na 11. 6. 2018.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 19. 4. 2018, tj. 173 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

20. sp. zn. 16 C 169/2016 v době od 28. 10. 2017 do 12. 12. 2017,

a dále pak od 14. 12. 2017 do 20. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V dané věci byl soudní spis u kárně obviněného bez úkonu ode dne 27. 3. 2017 (č. l. 42) do dne 12. 12. 2017 (č. l. 44). Dále pak znovu ode dne 14. 12. 2017 (č. l. 48) do vyžádání tohoto spisu ke kontrole, kdy kárně obviněný referoval dne 20. 4. 2018 (č. l. 49) zaslání žaloby s výzvou k vyjádření.

Hodnocení: Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 20. 4. 2018, tj. (45 + 127 dnů) celkem 172 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

21. sp. zn. 16 C 198/2016 v době od 28. 10. 2017 do 12. 2. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V posuzovaném případě měl kárně obviněný soudní spis s vyjádřením ve věci u sebe ode dne 17. 7. 2017 (č. l. 31) až do dne 12. 2. 2018 (č. l. 36) bez úkonu (pouze přeposílal toto vyjádření a připojil spis).

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 12. 2. 2018, tj. 107 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

22. sp. zn. 16 C 201/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V této věci kárně obviněný nekonal ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do vyžádání spisu ke kontrole, kdy referoval dne 19. 4. 2018 (č. l. 98) nařízení jednání na 11. 6. 2018.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 19. 4. 2018, tj. 173 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

23. sp. zn. 16 C 207/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V dané věci kárně obviněný nekonal ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do vyžádání soudního spisu ke kontrole, kdy referoval dne 20. 4. 2018 (č. l. 22) nařízení jednání na 18. 6. 2018.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 20. 4. 2018, tj. 174 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

24. sp. zn. 16 C 268/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

V předmětné věci kárně obviněný nekonal ode dne 28. 10. 2017 (tj. den po výtce) až do vyžádání soudního spisu ke kontrole, kdy soudce referoval dne 20. 4. 2018 (č. l. 39) nařízení jednání na 13. 6. 2018.

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost tak byla počítána ode dne následujícího po udělení předmětné výtky, a to právě do dne 20. 4. 2018, tj. 174 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

25. sp. zn. 16 C 400/2013 v době od 7. 5. 2018 do 8. 11. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Ode dne 7. 5. 2018, kdy byl spis vrácen kárně obviněnému po provedené spisové kontrole, tento nekonal až do dne 8. 11. 2018 (č. l. 126). Tohoto dne místopředsedkyně soudu žádala o vysvětlení situace. Teprve poté bylo ve věci pokračováno a soudce ustanovil znalce, přestože z tohoto důvodu odročil jednání na neurčito již dne 9. 4. 2018 (č. l. 122).

Hodnocení:

Ve věci již vytknut průtah výtkou ze dne 19. 10. 2017, č. j. 55 Spr 1508/2017, kterou si kárně obviněný převzal dne 27. 10. 2017. Nečinnost pak byla s ohledem na výše uvedené počítána ode dne 7. 5. 2018 do dne 8. 11. 2018, tj. 185 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

26. sp. zn. 15 C 188/2011 v době od 28. 10. 2017 do 27. 3. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 13. 6. 2017 kárně obviněný odročil na neurčito jednání nařízené na 14. 6. 2017 za účelem vyhlášení rozsudku s ohledem na nutnost zadání znaleckého posudku ze zdravotnictví (č. l. 293). Dne 18. 7. 2017 sepsal kárně obviněný úřední záznam, v němž uvedl, že soudní kancelář předložila předmětný spis až právě dne 18. 7. 2017, ačkoliv jej měla předložit ihned po vrácení doručenek (č. l. 293). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 27. 3. 2018 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k vyhotovení a vypravení usnesení o ustanovení znalce z oboru zdravotnictví ze dne 26. 3. 2018 (č. l. 294).

Hodnocení:

Jedná se o věc staršího data. Původně byla uvedena sp. zn. 16 C 188/2011, ale podáním kárné navrhovatelky ze dne 29. 11. 2018 byla opravena na 15 C 188/2011. Jednalo se pouze o písařskou chybu, spis byl dostatečně srozumitelně a jasně popsán, a nebyl tedy zaměnitelný s jiným spisem. Nečinnost je počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 27. 3. 2018, tj. 150 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

27. sp. zn. 16 C 175/2016 v době od 28. 10. 2017 do 20. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 8. 7. 2016 byl spis předán kárně obviněnému. Ten si nechal ve věci dne 29. 8. 2016 zajistit výpis z katastru nemovitostí a v ten samý den mu byl spis s výpisem předložen (č. l. 8 - 9). Dne 5. 1. 2017 obdržela soudní kancelář pokyn kárně obviněného k zapůjčení spisu Krajskému soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (č. l. 9). Dne 16. 2. 2017 byl okresnímu soudu vrácen spis. Dne 27. 2. 2017 dal kárně obviněný pokyn k zaslání přípisu osobě, která se přihlásila jako vedlejší účastník, k objasnění právního zájmu na sporu (č. l. 15). Dne 30. 3. 2017 byl předán spis kárně obviněnému. Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 20. 4. 2018 obdržela soudní kancelář od kárně obviněného pokyn k vyhotovení a vypravení usnesení, kterým vyzýval žalobkyni k doplnění žaloby.

Hodnocení:

Jedná se o věc staršího data. Nečinnost byla počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 20. 4. 2018, tj. 174 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

28. sp. zn. 15 C 300/2016 v době od 14. 11. 2017 do 15. 3. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Po rozhodnutí o tom, že kárně obviněný není vyloučen z projednání a rozhodnutí věci a po rozeslání tohoto rozhodnutí mezi účastníky řízení, byl dne 13. 11. 2017 kárně obviněnému předán spis (č. l. 37). Dne 15. 3. 2018 obdržela pokyn kárně obviněného mimo jiné k vyhotovení a vypravení výzvy k doplnění žaloby žalobce (č. l. 38).

Hodnocení:

Jedná se o věc staršího data. Nečinnost byla počítána ode dne následujícího po dni předání spisu kárně obviněnému, do předání pokynu soudní kanceláři dne 15. 3. 2018, tj. 121 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

29. sp. zn. 16 C 318/2016 v době od 28. 10. 2017 do 19. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Usnesením ze dne 21. 4. 2017 rozhodl senát kárně obviněného o osvobození žalobce od soudního poplatku v rozsahu 6/7. Dne 1. 6. 2017 byl kárně obviněnému předán spis, ten vyznačil na uvedeném usnesení doložku právní moci (č. l. 23 a 19). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 19. 4. 2018 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k připojení spisu sp. zn. 15 EC 488/2011 (č. l. 25). Dne 9. 5. 2018 pak dal pokyn soudní kanceláři k vypravení usnesení o zastavení řízení (č. l. 27).

Hodnocení:

Jedná se o věc staršího data. Nečinnost je počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 19. 4. 2018, tj. 173 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 100 dnů.

30. sp. zn. 16 C 1/2017 v době od 28. 10. 2017 do 1. 6. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Kárně obviněný nesprávně přerušil řízení pod uvedenou spisovou značkou kvůli údajné probíhající insolvenci žalovaného. Ve skutečnosti bylo insolvenční řízení vedeno proti osobě stejného jména, ale jiného data narození. Z důvodu uvedeného pochybení dal dne 1. 6. 2018 pokyn kanceláři k vyhotovení a vypravení usnesení vyzývajícího žalobce k zaplacení soudního poplatku.

Hodnocení: Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do 1. 6. 2018, tj. 216 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

31. sp. zn. 16 C 25/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 27. 2. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 22). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 13. 4. 2018 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k vyhotovení a zaslání výzvy žalovanému k vyjádření k žalobě (č. l. 22).

Hodnocení:

Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 13. 4. 2018, tj. 167 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

32. sp. zn. 16 C 88/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 20. 4. 2017 byl spis předložen kárně obviněnému. Dne 21. 4. 2017 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k přeposlání doplnění tvrzení žalovaného právnímu zástupci žalobkyně. Dne 12. 5. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 20). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 13. 4. 2018 dal následně kárně obviněný pokyn k vyhotovení a vypravení výzvy žalovanému k doložení důkazů pro jeho tvrzení (č. l. 21).

Hodnocení:

Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 13. 4. 2018, tj. 167 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

33. sp. zn. 16 C 111/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 1. 6. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 10). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 13. 4. 2018 dal následně kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k vyhotovení a vypravení výzvy žalované k vyjádření k žalobě (č. l. 12).

Hodnocení:

Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 13. 4. 2018, tj. 167 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

34. sp. zn. 16 C 147/2017 v době od 28. 10. 2017 do 13. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 1. 6. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 16). Ten dal dne 2. 6. 2017 pokyn soudní kanceláři k přeposlání odporu a vyjádření k žalobě žalobci. Dne 19. 6. 2017 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k zaslání vyjádření žalobce žalovanému (č. l. 19). Spis byl předán kárně obviněnému dne 18. 7. 2017 (č. l. 19). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 13. 4. 2018 dal následně kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k nařízení ústního jednání na 18. 6. 2018 (č. l. 20).

Hodnocení:

Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 13. 4. 2018, tj. 167 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

35. sp. zn. 16 C 148/2017 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 20. 9. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 27). Dne 21. 9. 2017 pak dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k přeposlání odporu a vyjádření k žalobě žalobci (č. l. 27). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 4. 7. 2018 byl na kárně obviněného podán kárný návrh za zaviněné průtahy. Až dne 2. 8. 2018 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k nařízení ústního jednání na 18. 6. 2018 (č. l. 20).

Hodnocení:

Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do dne podání kárného návrhu dne 4. 7. 2018, tj. 249 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

36. sp. zn. 16 C 153/2017 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 27. 6. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 15). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Přípisem ze dne 13. 4. 2018 (č. l. 20) vyrozuměl kárně obviněný žalobce, že Krajským soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci rozhodl usnesením ze dne 15. 4. 2014 o povolení řešení úpadku žalovaného oddlužením. Žalobce následně sdělil, že se v jeho případě jedná o novou pohledávku, vzniklou po schválení oddlužení. Dne 3. 5. 2018 byl opět předán spis kárně obviněnému (č. l. 23). Dne 4. 7. 2018 byl na kárně obviněného podán kárný návrh za zaviněné průtahy. Ten dal dne 2. 8. 2018 soudní kanceláři pokyn k zaslání vyjádření žalobce žalovanému s dotazem, zda žalovaný dluh uznává a zda je v jeho možnostech splácet 1200 Kč měsíčně (č. l. 23).

Hodnocení:

Nečinnost je počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do dne podání kárného návrhu dne 4. 7. 2018, tj. 249 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

37. sp. zn. 16 C 209/2017 v době od 28. 10. 2017 do 12. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 4. 10. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 13). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 12. 4. 2018 pak dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k vyhotovení a vypravení usnesení o přiznání osvobození od soudního poplatku (č. l. 13).

Hodnocení: Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do předání pokynu soudní kanceláři dne 12. 4. 2018, tj. 166 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

38. sp. zn. 16 C 218/2017 v době od 1. 11. 2017 do 20. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 31. 10. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 18). Dne 20. 4. 2018 pak dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k nařízení ústního jednání na 28. 5. 2018 (č. l. 28).

Hodnocení:

Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po dni, kdy byl kárně obviněnému předán spis, do předání pokynu soudní kanceláři dne 20. 4. 2018, tj. 170 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

39. sp. zn. 16 C 245/2017 v době od 31. 10. 2017 do 13. 4. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 30. 10. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 48). Dne 13. 4. 2018 pak dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k vyhotovení a doručení výzvy žalované, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení ústního jednání (č. l. 48).

Hodnocení:

Nečinnost je tedy počítána ode dne následujícího po dni, kdy byl kárně obviněnému předán spis, do předání pokynu soudní kanceláři dne 13. 4. 2018, tj. 164 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

40. sp. zn. 21 C 116/2017 v době od 28. 10. 2017 do 4. 7. 2018

Skutečnosti zjištěné ze spisu:

Dne 30. 8. 2017 byl předán spis kárně obviněnému (č. l. 37). Dne 27. 10. 2017 byla kárně obviněným převzata výtka za průtahy ve spisech. Dne 6. 12. 2017 dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři k přeposlání odporu žalobci (č. l. 37). Dne 13. 12. 2017 byl opět předán spis kárně obviněnému (č. l. 37). Dne 4. 7. 2018 byl na kárně obviněného podán kárný návrh za zaviněné průtahy. Dne 2. 8. 2018 pak dal kárně obviněný pokyn soudní kanceláři mimo jiné k nařízení ústního jednání na 22. 10. 2018 (č. l. 38).

Hodnocení:

Nečinnost je počítána ode dne následujícího po udělení výtky, doručené kárně obviněnému dne 27. 10. 2017, do dne podání kárného návrhu dne 4. 7. 2018, tj. 249 dnů, tedy před kárným soudem stanovený limit 150 dnů.

VII.3. Právní hodnocení věci

[55] Podle § 79 odst. 1 zákona o soudech a soudcích (s)oudci a přísedící jsou při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni pouze zákonem. Jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů, nestranně a spravedlivě a na základě skutečností zjištěných v souladu se zákonem. Podle § 87 odst. 1 téhož zákona (k)árným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

[56] Z provedených skutkových zjištění je patrné, že kárně obviněný pracoval jako soudce v rozhodném období tak, že ve věcech, jež mu byly podle rozvrhu práce svěřeny k rozhodnutí, se objevily značné prodlevy mezi jednotlivými úkony, přičemž samotné úkony ne vždy jasně a jednoznačně směřovaly ke skončení věci. Kárný senát při posuzování, zda a v jaké míře došlo k průtahům, vycházel z následujících úvah.

[57] V první řadě lze říci, že počet věcí, které měl kárně obviněný svěřeny k rozhodnutí, byl standardní, pohyboval se kolem 140 neskončených věcí. To znamená, že po soudci bylo možno za běžných okolností spravedlivě požadovat, aby měl o všech těchto věcech základní přehled, a především aby mezi nimi dokázal rozlišit věci starší a věci novější. Dále je důležité, že agenda, kterou kárně obviněný vyřizoval, se nevyznačovala nadměrnou obtížností či jinými specifiky, která by její řešení nezvykle ztěžovala nad běžný standard. Agendu pracovněprávní za něco takového v případě kárně obviněného považovat nelze. Je pravda, že jde o agendu náročnější na administrativu, zejména na zajištění přítomnosti soudního senátu složeného i z přísedících a na zajištění průběhu samotného jednání. Pokud však jde o samotnou právní obtížnost této agendy, tu za větší než u běžných věcí občanskoprávních obvykle považovat nelze, a ani u kárně obviněného nevyšly najevo žádné zvláštní důvody, pro které by to právě u něho mělo mimořádně takto být. Lze tedy mít za to, že při počtu a skladbě věcí, které měl kárně obviněný svěřeny k rozhodnutí, měl a mohl být za běžných okolností schopen je směřovat ke skončení v přiměřených časových intervalech mezi jednotlivými úkony.

[58] Při zvažování, jaké časové intervaly mezi jednotlivými úkony jsou v poměrech kárně obviněného přiměřené, kárný senát dospěl k závěru, že vzhledem ke skladbě neskončených věcí bylo třeba, aby kárně obviněný rozlišoval mezi věcmi staršími (ročníky 2016 a dřívější) a věcmi novějšími. U starších věcí bylo po něm možno spravedlivě požadovat jistým způsobem „prioritní“ přístup k jejich směřování k rozhodnutí. Proto kárný senát obecně vzato za přiměřený interval mezi jednotlivými úkony v daném případě považoval 100 dní, tedy (s drobnou rezervou) zhruba tři měsíce. Naopak u novějších věcí bylo možno jejich přípravu k rozhodnutí provádět pomaleji, s intervaly zhruba 5 měsíců (150 dní) mezi jednotlivými úkony.

[59] K případné námitce, že jde o intervaly svého druhu arbitrární, lze uvést, že vycházejí z obecných poznatků o běžné činnosti soudce na občanskoprávním úseku okresního soudu a opírají se jednak o výše již zmíněné skutečnosti ohledně konkrétních poměrů kárně obviněného (zejména počet a skladba neskončených věcí), jednak o bližší seznámení se s podstatou věcí, u nichž byly kárnou navrhovatelkou tvrzeny průtahy. Kárný senát při jejich studiu neshledal, že by šlo o věci svou obtížností či jinými vlastnostmi vybočující z běžné občanskoprávní a pracovní agendy okresních soudů.

[60] Za použití výše uvedených indikátorů shledal kárný senát, že kárně obviněný nedostatečně rychle směřoval k rozhodnutí čtyřicet věcí. Mezi tyto věci kárný senát zařadil i čtyři věci, kde intervaly mezi jednotlivými úkony nepřesáhly 100 dní. Učinil tak proto, že šlo o věci výrazně starší (ve dvou případech z roku 2008) nebo o věci (ročníků 2013 a 2015), u nichž se interval mezi úkony výrazně blížil indikativní hranici 100 dnů (druhé kritérium platí i pro jednu z věcí z roku 2008).

[61] Kárný senát připouští, že je obtížné v jednotlivých věcech stanovit jednoznačnou hranici mezi činností soudce s průtahy a bez průtahů, nicméně při celkovém zhodnocení činnosti kárně obviněného je věcí, v nichž se prodlevy objevují, zkrátka příliš mnoho. Zároveň nevyšly najevo okolnosti, které by tyto prodlevy odůvodnily. Jak již bylo zmíněno, obtížnost věcí kárně obviněného nevybočovala z obvyklých standardů a nebyly tvrzeny a nevyšly najevo ani jiné skutečnosti, které by kárně obviněnému bránily v dostatečně rychlé práci. Naopak, vedení soudu po konzultacích se soudcovskou radou učinilo vícero kroků k tomu, aby kárně obviněnému v určitých časových obdobích ulevilo (snížením nápadu, přerozdělením některých věcí apod.), a dlouhodobě s kárně obviněným situaci týkající se průtahů v jeho věcech řešilo.

[62] Detaily „provozního managementu“ okresního soudu, na němž kárně obviněný působí, na hodnocení jeho jednání neměly v očích kárného senátu vliv. Je irelevantní, zda doporučení soudcovské rady ohledně rozsahu zastavení nápadu kárně obviněnému byla vedením soudu vyslyšena zcela, anebo toliko v podstatné míře. Podobně irelevantní jsou i další detaily běžného života soudu, jak byly líčeny slyšenými svědky. Z provedených důkazů je patrná rozhodující „negativní“ skutečnost – kárně obviněný měl na svém soudě vhodné podmínky pro práci, a není patrné, že by byl oproti jiným svým kolegům neadekvátně znevýhodněn, naopak mu byly poskytnuty i určité „úlevy“, které měly nedobrou situaci v jeho senátu pomoci zlepšit. Soud byl zatížen agendou značně, avšak ne neúnosně a obecně se podmínky pro práci na něm spíše zlepšovaly.

[63] Výše uvedené důvody vedou kárný senát k závěru, že kárně obviněný se dopustil porušení své povinnosti soudce rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů. Věcí, v nichž bylo postupováno bez přiměřených intervalů mezi jednotlivými úkony směřujícími k rozhodnutí věci, bylo větší množství (čtyři desítky). Tvořily vcelku významnou část (skoro třetinu) všech věcí, které u kárně obviněného nebyly skončeny. Navíc v řadě případů intervaly mezi jednotlivými úkony významně, o desítky dnů, přesáhly indikativní hranice 100 nebo 150 dnů. Nejednalo se tedy o ojedinělé případy, které by svým množstvím či intenzitou nezavdávaly důvod k závěru o porušení povinnosti podle § 79 odst. 1 věty první zákona o soudech a soudcích.

[64] Stejně tak lze shledat, že jednání kárně obviněného bylo zaviněné, a to ve formě nevědomé nedbalosti. Kárně obviněný možná věděl, ale v každém případě přinejmenším mohl a měl vědět, že v řadě svých věcí nepostupuje bez průtahů, neboť si s ohledem na počet neskončených věcí, které mu byly svěřeny, mohl a měl udělat obraz o tom, jak je ve kterých věcech třeba postupovat, a mohl a měl s ohledem na počet neskončených věcí i jejich obtížnost činit kroky k tomu, aby k rozhodnutí směřoval s větší rychlostí. Zejména pak mohl a měl rozpoznat, že má vícero věcí k rozhodnutí, jež jsou „staré“ několik let, a ty směřovat k rozhodnutí se zvýšenou pozorností. Na potřebu takto postupovat byl vedením soudu upozorňován dostatečně konkrétně a opakovaně, mimo jiné i udělením výtky. Postup vedení soudu v tomto ohledu lze hodnotit jako patřičný, bez známek šikany.

[65] V tom, že kárně obviněný nezvýšil rychlost své práce, ač přinejmenším mohl a měl vědět, že v řadě jemu svěřených věcí postupuje s průtahy, a ač mu v tom nic, co by v řízení vyšlo najevo, nebránilo, lze spatřovat další aspekt nedbalostního charakteru jeho jednání. Teprve pod tlakem kárného řízení dovedl kárně obviněný některé z „průtahových“ věcí k rozhodnutí.

[66] Kárný senát tedy shledal, že kárně obviněný se dopustil zaviněného porušení své povinnosti soudce rozhodovat v přiměřených lhůtách bez průtahů.

VII.4. Uložené kárné opatření

[67] Podle § 88 odst. 1 zákona o soudech a soudcích (z)a kárné provinění podle § 87 odst. 1 lze uložit soudci podle závažnosti kárného provinění některé z těchto kárných opatření: a) důtku, b) snížení platu až o 30 % na dobu nejvíce 1 roku a při opětovném kárném provinění, jehož se soudce dopustil v době před zahlazením kárného opatření, na dobu nejvíce 2 let, c) odvolání z funkce předsedy senátu, d) odvolání z funkce soudce.

[68] Kárně obviněný není z hledisek disciplinárních „nepopsaným listem papíru“. Rozhodnutím jedenáctého kárného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 12. 2013, čj. 11 Kss 7/2013 – 169, byl shledán odpovědným za kárné provinění spočívající v zaviněně průtahovém postupu ve třech věcech a byla mu uložena důtka. Pro účely nynějších úvah o uložení kárného opatření je nicméně třeba zohlednit, že předchozí kárný postih se odehrál před více než pěti lety a tehdejší jednání kárně obviněného dosáhlo velmi nízkého stupně závažnosti. Proto na něj kárný senát hleděl v podstatě jako na soudce bezúhonného.

[69] Kárný senát rovněž vzal v úvahu, že v osobě kárně obviněného jde o soudce, který svoji praxi vykonává řadu let (od přelomu 20. a 21. století) a je v tomto smyslu soudcem „zasloužilým“. Lze tedy v určité míře mít pochopení pro to, že ve své kariéře zažívá silnější i slabší období. V určité míře profesní únava ze stresující práce, jež nikdy není hotova a jíž je většinou více, než kolik lze bez obtíží zvládat, a z toho plynoucí pochybení (typicky průtahy) postihnou při dlouholeté službě v justici převážnou většinu soudců. V určité míře k tomu je třeba i v kárných řízeních přihlédnout se shovívavostí.

[70] Rozhodování soudců je vždy jakýmsi kompromisem mezi kvalitou a kvantitou. Je zjevné, že kvalitní rozhodování vyžaduje za jinak stejných podmínek vyšší intelektuální úsilí a spotřebuje zpravidla i větší množství pracovního času než rozhodování po odborné stránce průměrné či dokonce slabší. I tento faktor je při hodnocení osobnosti soudce třeba brát v úvahu – soudce s nadprůměrnou kvalitou rozhodovací činnosti (případně soudce odborně profilovaný i mimo úzké řečiště rozhodovací činnosti, např. publikačně, pedagogicky, podílem na vzdělávání soudců, justičních čekatelů apod.) bude často zcela logicky (za jinak stejných okolností) pomalejší než soudce po odborné stránce průměrný a soustředěný jen a pouze na svou rozhodovací činnost v úzkém slova smyslu. Justice potřebuje nejen rychlost, ale i kvalitu rozhodování a v jisté míře i komplexnost myšlení a činnosti soudců, vybočující z úzkých mantinelů „pouhé“ rozhodovací činnosti. I z těchto hledisek je třeba osobnost kárně obviněného hodnotit.

[71] Pro posouzení osobnosti kárně obviněného proto mělo v očích kárného senátu velký význam i jeho profesní hodnocení ze strany odvolacího soudu, jež bylo veskrze kladné, vysoce oceňující jeho odbornou erudici. Kárný senát hodnocení soudců nižších soudů ze strany jim instančně nadřízených soudů nepovažuje bez dalšího za bernou minci při hodnocení odbornosti kárně stíhaného soudce. Zejména v případě hodnocení negativního si vyhrazuje právo na vlastní pečlivé zhodnocení, neboť vyšší instance nemusí mít nutně více pravdy a odbornosti, jakkoli by tomu tak obecně mělo být. V nyní projednávaném případě nicméně není důvod mít o adekvátnosti hodnocení kárně obviněného odvolacím soudem pochyby.

[72] Kárně obviněný z hlediska počtů skončených věcí nevybočoval z běžných standardů svého soudu. Co do výkonnosti jej lze považovat za průměrného.

[73] Faktorem „přitěžujícím“ bylo v případě kárně obviněného to, že problémy s průtahy se v posledních zhruba dvou letech v jeho práci objevovaly setrvale a že kárně obviněný nebyl schopen je přiměřeně řešit, natož zcela odstranit. Obecné podmínky pro svou práci měl přitom standardní; zátěž jeho soudu v občanskoprávní agendě v čase spíše klesala, což se projevovalo i na počtech neskončených věcí nejen u něho, ale i u jeho kolegů v podobných pozicích.

[74] Po zhodnocení všech výše uvedených dílčích rysů osobnosti kárně obviněného dospěl kárný senát k závěru, že v daném případě nepostačí jako kárné opatření uložit toliko důtku. Průtahů, jejichž zavinění je třeba přičítat kárně obviněnému, je v daném případě zkrátka příliš mnoho. Kárným opatřením, k němuž kárný senát přikročil, proto bylo snížení platu. Povaha a intenzita kárného provinění byla nižší, zdaleka nedosahující jakéhosi „průměru“ kárných provinění, s nimiž se kárný senát setkává. Tomu tedy odpovídala i výše platového postihu – jeho procentní sazbu soud stanovil v jedné třetině zákonného rozpětí, jeho délku pak v polovině zákonného rozpětí. Proto soud kárně obviněnému snížil plat o 10 % na dobu šesti měsíců.

VII.5. Závěr

[75] Kárný senát, mimo jiné i proto, že sám je složen z právních profesionálů, chápe, že roky výkonu náročné a stresující profese soudce vedou někdy k tomu, že radost z ní a chuť ji vykonávat poklesne, což se projeví i na výstupech soudcovy práce. Je to přirozené. Jak však již kárný senát vyslovil v jiných svých rozhodnutích (viz například rozhodnutí ze dne 9. 1. 2019, č. j. 16 Kss 8/2017 – 249, bod 10), funkce soudce je důležitou součástí ústavního systému, svým způsobem funkcí výjimečnou, jež musí být řádně vykonávána. Soudce má proto v každém okamžiku volbu, zda bude svou funkci řádně vykonávat, a to se všemi obtížemi s ní spojenými, anebo zda na ni rezignuje a bude hledat radost z práce v jiné profesi. Toho si každý soudce musí být vědom.

Poučení: Odvolání proti rozhodnutí v kárném řízení není přípustné (§ 21 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 24. ledna 2019

JUDr. Karel Šimka

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru