Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

16 Kss 3/2013 - 23Rozhodnutí NSS ze dne 25.04.2013

Způsob rozhodnutízastavení řízení
VěcKárná odpovědnost - Kárná odpovědnost soudců

přidejte vlastní popisek

16 Kss 3/2013 - 23

ROZHODNUTÍ

Nejvyšší správní soud jako soud kárný rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a členů JUDr. Danuše Novotné, JUDr. Ivany Doubkové, JUDr. Vladimíra Hackla, JUDr. Michala Bartoně a JUDr. Tomáše Prokopce v neveřejném jednání dne 25. 4. 2013 v právní věci kárného žalobce: předseda Obvodního soudu pro Prahu 2, se sídlem Francouzská 19, Praha 2, proti kárně obviněnému: Mgr. M. H., soudce Obvodního soudu pro Prahu 2, v řízení o návrhu na zahájení kárného řízení ze dne 4. 3. 2013, sp. zn. 40 Spr 292/2013,

takto:

Řízení o návrhu na zahájení kárného řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1.] Návrhem předsedy Obvodního soudu pro Prahu 2 („kárný žalobce“) bylo zahájeno kárné řízení se soudcem stejného soudu Mgr. M. H. Tento návrh byl odůvodněn tím, že se kárně obviněný soudce dopustil nečinnosti v několika stovkách blíže specifikovaných řízení. Tím Mgr. H. podle názoru kárného žalobce porušil povinnosti soudce, čímž se dopustil kárného provinění, a za to mu žalobce navrhl uložení kárného opatření podle ustanovení § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích – odvolání z funkce soudce.

[2.] Dne 4. 4. 2013 obdržel kárný soud podání Mgr. H., z něhož plyne, že dne 28. 3. 2013 podal Kanceláři prezidenta republiky vzdání se funkce soudce. Na žádost soudu Kancelář prezidenta republiky potvrdila, že oznámení Mgr. H. o vzdání se funkce soudce bylo Kanceláři prezidenta republiky skutečně doručeno dne 28. 3. 2013 a funkce soudce v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 zákona o soudech a soudcích proto zanikne dne 30. 6. 2013.

[3.] Podle ustanovení § 14 písm. b) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů kárný senát bez ústního jednání zastaví řízení, bylo-li vzdání se funkce soudce doručeno prezidentu republiky. Proto soud řízení zastavil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček

předseda kárného senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru